OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od 1 lipca 2015 r. lubelska wspólnota Ruchu “Maitri” ma nowego asystenta kościelnego. Nominację od ks. abp. Stanisława Budzika otrzymał ks. dr Wojciech Rebeta, który jest także ojcem duchownym w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie i dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Lubelskiej. Dotychczasowy duszpasterz grupy ks. dr hab. Jarosław Marczewski został rektorem seminarium, ale jak obiecał, nadal będzie w miarę możliwości uczestniczył w spotkaniach Ruchu.

Ks. Wojciechowi Ruch “Maitri” nie jest obcy. Zetknął się z jego członkami przy okazji III Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci w Pliszczynie koło Lublina w 2013 r.; prelekcji o Ruchu u Misjonarzy Afryki w Natalinie pod Lublinem i w seminarium lubelskim w 2014 r. oraz IV Krajowego Kongresu Misyjnego w Warszawie i spotkania z s. Mirosławą Leszkowską w Lublinie w 2015 r. Poprowadził także dla naszej wspólnoty dzień skupienia w Wielkim Poście 2015 r. Nominacja ks. Rebety na asystenta kościelnego odbiła się echem w lokalnej prasie: “Gościu Lubelskim” i “Kurierze Lubelskim”.