OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lubelska wspólnota Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” przeżywała 1 marca 2015 r. w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie wielkopostny dzień skupienia. Wzięło w nim udział piętnaścioro uczestników, rodziców adopcyjnych i sympatyków Ruchu.Dzień rozpoczęła konferencja ks. Wojciecha Rebety, ojca duchownego seminarium. Jej tematem było 7 grzechów głównych. Ksiądz rekolekcjonista wyjaśnił historię powstania tego katalogu grzechów, a następnie omówił poszczególne grzechy, proponując także sposoby walki z nimi, np. zazdrość można przezwyciężyć przez pielęgnowanie w sobie wdzięczności Bogu za otrzymane łaski.

W przerwie ks. Jarosław Marczewski, prorektor seminarium, opowiedział przybyłym gościom o historii tego miejsca. Kolejnymi punktami programu były Adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia z wiernymi. Uczestnicy dnia skupienia zaznaczyli swoją obecność poprzez fakt przeczytania Pierwszego Czytania przez jedną z ofiarodawczyń. Po mszy zwiedzono muzeum, a następnie udano się na posiłek do pizzerii.

PROGRAM SPOTKANIA

9.30 – konferencja ks. Wojciecha Rebety, dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Lubelskiej i delegata ks. abp. Stanisława Budzika ds. misji
10.30 – krótka historia Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie (ks. Jarosław Marczewski)
10.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
11.30 – msza św. z udziałem uczestników Ruchu (w kościele)
12.30 – zwiedzanie muzeum seminaryjnego
13.00 – wspólne wyjście na pizzę