Zakup leków dla potrzebujących z Koudandeng w Kamerunie

Projekt: s. Krescencja Konderak, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Misja: Koudadeng, Kamerun
Kwota projektu: 3 890 €

Nazwa projektu: 121/KARML

Opis

Tam leki są luksusem

Nasz Ośrodek Zdrowia służy pomocą chorym z kilku sąsiednich wiosek. Placówka w Koudadeng świadczy całodobową pomoc dla wszystkich chorych. W naszym regionie ludzie najczęściej chorują na malarię, choroby salmonellozowe i anemię. Schorzenia znacznie częściej dotykają dzieci. Rodzice, z powodu braku środków finansowych często docierają z nimi do ośrodka zdrowia za późno. Wtedy zwykle stan dziecka jest bardzo ciężki, a leczenie dłuższe i dużo droższe. Staramy się uświadamiać tutejszą ludność, jak ważne jest to, by w porę zdiagnozować i zacząć leczenie. Realia są jednak takie, że leki są za drogie w stosunku do możliwości finansowych tutejszych ludzi. Ubóstwo miejscowego społeczeństwa, które utrzymuje się jedynie z uprawy ziemi, daje o sobie znać coraz bardziej. Dla części rodzin wybawieniem jest program Adopcja Serca, ale aby pomóc pozostałym konieczny jest zakup leków dla miejscowych chorych.

Pomoc niesiona najsłabszym

Pragniemy, aby nasz ośrodek zdrowia mógł dobrze funkcjonować. Udzielamy pomocy każdemu choremu, niezależnie od tego czy może on pokryć w całości koszty leczenia czy też nie. W tym celu potrzebujemy Waszego wsparcia. Rocznie zakup leków, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych pochłania około 15 970 €. Z kolei roczny udział chorych w pokryciu kosztów leczenia pokrył w ubiegłym roku około 12 500 €. O resztę środków na zakup leków jesteśmy zmuszeni poprosić darczyńców Maitri. Zwracamy się z gorącą prośbą o dofinansowanie dla działania przychodni.

Kontynuujemy naszą misję

Dzięki Waszemu wsparciu, Waszej wrażliwości i pomocy, której doświadczamy już od kilku lat, możemy kontynuować naszą misję niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. A zwłaszcza dzieciom, które są najwrażliwsze i najmniej odporne na choroby. Chorzy mają świadomość, że zawsze zostanie im udzielona pomoc w naszym ośrodku zdrowia, nawet pomimo ich ubogich środków finansowych. Wiedząc o tym, że będą mieli dostęp do leków, będa mieli większą mobilizację, aby na czas rozpocząć leczenie dzieci. Zbyt późne zgłaszanie się to tutaj prawdziwy problem. Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli opłacić faktury za leki i przyjść z pomocą biednym, którzy nie są w stanie zapłacić…

Kosztorys:

Lp opis ilość cena Kwota w miejscowej walucie
1 Ceftriaxon 1 g inj B/1 1.000 fl 400 FCFA 400.000 franków CFA
2 Hemafer sirop 80 fl 2.800 FCFA 224.000 franków CFA
3 Hemafer fol cp. 40 bts x 10 cp. 3.400 FCFA 136.000 franków CFA
4 Tothema 120 bts x 20 amp 3.500 FCFA 420.000 franków CFA
5 Hemafer inj 40 bts x 5 amp 11.200 FCFA 448.000 franków CFA
6 Artemethere 80 mg 50 bts x 60 amp 7.500 FCFA 375.000 franków CFA
7 Clavamox 312,5 mg sirop 100 fl 1.800 FCFA 180.000 franków CFA
8 Fleming 1.125 mg 35 bts 4.500 FCFA 157.500 franków CFA
PODSUMOWANIE     2.340.500 franków CFA

 

Siostra Krescencja Konderak, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc!

Kwota projektu: 3890 €

Numer projektu: 121/KARML

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Zakup leków dla potrzebujących z Ośrodka Zdrowia w Koudandeng w Kamerunie