Budowa przedszkola w Bertoua – Enia w Kamerunie

Projekt: s. Tomasza Sadowska, Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Miejsce: Bertoua-Enia, Kamerun

Kwota projektu: 93.066 € 

Nazwa projektu: 151/PASJO

Opis

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Bertoua – Enia w Kamerunie, którzy nie mają możliwości posłania swoich dzieci do przedszkola, Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki) podjęło decyzję o budowie nowej placówki oświatowej. Stowarzyszenie Ruchu “Maitri” dzięki wsparciu Fondation Amani, zajmie się koordynacją oraz dofinansowaniem projektu budowy przedszkola.

Bertoua Ruch Maitri Adopcja Serca

Budowa przedszkola w Bertoua – Enia w Kamerunie. Podopieczni Adopcji Serca w Bertoua – Enia w Kamerunie.

Trudna sytuacja szkolnictwa w regionie

Szkoły, które istnieją w okolicy Bertoua-Enia są przepełnione. Normą są sytuacje, gdy do jednej klasy uczęszcza ponad 50 dzieci. Dodatkowo często szkoły państwowe nie przekazują uczniom nie tylko aktualnej, lecz także faktycznie potrzebnej im wiedzy. Odpowiedzią na te wyzwanie jest system szkolnictwa katolickiego, który jest prowadzony przez miejscowy struktury kościelne. Dzięki kontaktom zagranicznym osób duchownych, a także obecności europejskich misjonarzy, szkoły katolickie mają szansę zapewnić sobie odpowiednie finansowanie infrastrukturalne. Dzięki dodatkowym źródłom finansowania mają również możliwość zatrudnienia kompetentnych kadr nauczycieli.  Siostry Pasjonistki mają w tym zakresie duże doświadczenie. W sąsiedniej dzielnic prowadzą już jedno przedszkole jednak nie ma tam przestrzeni wystarczającej do przyjmowania kolejnych podopiecznych. Stąd koncepcja budowy nowego miejsca, gdzie dzieci z regionu będą miały szansę na otrzymanie odpowiedniej edukacji.

s. Tomasza Sadowska z dziećmi z przedszkola Matki Józefy w Bertoua-Enia

Budowa przedszkola w Bertoua – Enia w Kamerunie. S. Tomasza Sadowska z dziećmi z przedszkola Matki Józefy w Bertoua-Enia

Projekt budowy

Koszt całego projektu to 134.176 Euro. Prace etapu I zostały sfinansowane ze środków pozyskanych przez Siostry Pasjonistki od sponsorów i ze środków własnych. Czas trwania projektu to maj 2023 – maj 2024.  W wybudowanej w ramach I etapu prac części funkcjonuje tymczasowe przedszkole, do którego aktualnie uczęszcza ponad 100 dzieci. II etap prac zakłada między innymi dobudowanie piętra budynku oraz pokrycie go dachem. Docelowo przedszkole ma składać się z 9 klas, w tym francusko, angielsko i dwujęzycznych, do których uczęszczać będzie około 450 dzieci. Placówka prowadzona będzie przez Siostry Pasjonistki na mocy uzyskanej przez nie od władz koncesji. Siostry będą stanowić także część personelu pedagogicznego przedszkola. Do kontynuacji prac niezbędne jest dofinansowanie w kwocie 93.066 EUR.

Szansa na edukację

Nowe przedszkole w tym regionie da szansę setkom dzieci na rozwój i dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach edukacji. Wzorem innych funkcjonujących w regionie, szkoła utrzymywać będzie się m.in. z opłat wnoszonych przez uczniów w ramach czesnego. Lokalizacja placówki w duży mieście oraz wysoki przyrost naturalny w regionie sprawiają, że nie zabraknie dzieci chętnych do nauki. Przedszkole Sióstr Pasjonistek to dla wielu z nich będzie jedyna szansa na uzyskanie solidnego wykształcenia, które w przyszłości może zaowocować poprawą sytuacji materialnej lokalnego społeczeństwa.

Projekt sfinansowany we współpracy z Fondation Amani.

Nazwa projektu: 151/PASJO

Kwota projektu: 93.066 €