Zakup lekarstw i odczynników laboratoryjnych dla Ośrodka Zdrowia w Esseng

Projekt: Siostra Barbara Pustułka, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
Misja: Esseng, Kamerun
Kwota projektu: 3330 €

Nazwa projektu: 162/ANIOL

Opis

Przychodnia bez lekarza

Ośrodek Zdrowia w Esseng jest ośrodkiem wiejskim, który działa od 1980 roku. Podstawową opieką medyczną obejmujemy trzy wioski, razem liczące ok. 2.000 mieszkańców. Jednak zgłaszają się do nas także chorzy z innych miejscowości. Nierzadko w drodze do przychodni pokonują odległość 15-20 km. Nie mamy lekarza, więc konsultacje chorych, odbieranie porodów, hospitalizacje ciężko chorych prowadzimy sami. Pracujemy w zespole 8 osób, jest wśród nich pielęgniarz, trzy pomoce pielęgniarskie, dwóch laborantów i kasjer, który jest jednocześnie kierowcą. Brakuje medykamentów, dlatego prosimy o zakup lekarstw na potrzeby pacjentów Ośrodka.

Coraz więcej pacjentów

Najbliższy szpital znajduje się w Abong Mbang. To 75 km błotnistej drogi i czasami trudnej do pokonania w porze deszczowej. Dlatego do szpitala odsyłamy tylko wtedy, kiedy chory wymaga interwencji specjalistycznej, głównie chirurgicznej lub transfuzji krwi. Najczęściej ludzie zgłaszający się do nas chorują na malarię, często połączoną z anemią, robaczyce, infekcje dróg oddechowych, AIDS, zapalenie wątroby B i C, inne infekcje przekazywane drogą płciową. Zdarzają się także niedożywieni i chorzy przewlekle. Coraz częściej spotykamy choroby nowotworowe w zaawansowanym stadium. Mamy sporo chorych z obrażeniami po wypadkach, których trzeba przewozić do szpitala na zrobienie RTG i innych badań specjalistycznych. Rocznie przyjmujemy ok. 2500 chorych, 120 porodów, 60 dzieci z niedożywieniem, mamy ok. 600 hospitalizacji. Zakup lekarstw pozwoli nam zwiększyć liczbę chorych otoczonych opieką.

Leczymy najsłabszych

Chorzy trafiający do nas są już zazwyczaj po wcześniejszych „leczeniach” tradycyjnych, są wyniszczeni takimi kuracjami i stan ich jest ciężki. Potrzebują podania głównie dożylnych leków o szybkiej interwencji oraz nawodnienia organizmu. Potrzeba nam kroplówek do podania chininy w przypadku malarii, a także leków i antybiotyków, aby jak najszybciej zapobiec rozwijaniu się infekcji. Konieczne jest także żelazo i witaminy dla wzmocnienia ich organizmu oraz zapobiegania anemii i innych powikłań. Wśród pacjentów mamy też chorych na AIDS, którymi nasz ośrodek zajmuje się już od ponad dziesięciu lat. Aktualnie z leczenia u nas korzysta ok. 300 osób, oczywiście ich leczenie jest darmowe, a potrzebują także leków na choroby towarzyszące. Do ośrodka zdrowia zgłaszają się również sieroty i inne osoby biedne, opuszczone, samotne, którym niesiemy pomoc medyczną i nie tylko…

Bez leków nie da się leczyć

Coraz częściej, niestety, spotykamy osoby w ostatnim stadium nowotworu (trzustki, wątroby, piersi). Odwiedzamy ich również w domach. Kolejną grupą pod naszą opieką są kobiety przed i po porodzie oraz ich dzieci. Do przychodni trafiają również podopieczni programu Adopcja Serca. Dzięki obecności dwóch laborantów poprzez badania, nasza pomoc chorym, jest bardziej wydajna i leczenie właściwie ukierunkowane. Podstawą leczenia w ośrodku zdrowia jest dobrze funkcjonujące laboratorium i zaopatrzona w lekarstwa apteka. Zakup lekarstw zagwarantuje leczenie setkom ludzi. Z góry dziękujemy za Waszą ofiarność.

Pacjenci nie mają na życie

Miejscowa ludność zajmuje się głównie uprawą kakao, arachidów i kawy oraz manioku. Ze zbiorów muszą opłacić szkołę dzieciom, utrzymać rodzinę, często nie wystarcza im na podstawowe potrzeby życiowe. Leczenie, zwłaszcza dzieci, pozostawiają na ostatnią chwilę, gdy stan jest już poważny. Opłaty w naszym ośrodku są niewielkie, ale i te przekraczają ich możliwości. Dodatkowo pozyskane fundusze pozwalają na rozdawanie leków wśród najbiedniejszych. Dzięki Waszej pomocy każdy zgłaszający się chory jest przyjęty i leczony. To Waszym darom i otwartości serc zawdzięczmy fakt, że tak wiele osób nikt nie odchodzi od nas bez pomocy.

Ośmielam się prosić Was ponownie o wsparcie z zakupie potrzebnych lekarstw.

Kosztorys:

 

Siostra Barbara Pustułka, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

Kwota: 3330 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Zakup lekarstw i odczynników laboratoryjnych dla Ośrodka Zdrowia w Esseng w Kamerunie