Pomoc dla zdolnych – maszyny do szycia dla 28 uczniów z Gitega-Songa

Projekt: s. Zuzanna Masłoń, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Misja: Gitega Songa, Burundi.
Kwota projektu: 4 676 €

Nazwa projektu: 119/KARML

Opis

Umiejętności są, sprzętu brak

Aż jedna trzecia mieszkańców Burundi nie potrafi czytać ani pisać. Edukacja to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed Afryką. Bez wykształcenia młode pokolenia nie będą w stanie wyrwać się z biedy. Od lat kształcenie podstawowe i średnie organizują tam Karmelitanki. Pomagamy im od początku. Teraz zwracamy się z prośbą o pomoc dla zdolnych uczniów Szkoły Zawodowej Kroju i Szycia w Gitega-Songa. Młodzież garnie się tam do nauki, bo wiedzą, że umiejętność obsługi maszyny do szycia i krawiectwa znakomicie przyda się w dorosłym życiu. Mają nadzieję na zmianę na lepsze życie. Jednak start bywa trudny, zwłaszcza, gdy nie ma żadnego wsparcia. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć z biedy całej ubogiej ludności, ale możemy wspólnie pomóc tym dziewczynom wejść mocnym krokiem w dorosłość.

Używana maszyna to luksus

Drodzy darczyńcy! Zwracam się z prośba o pomoc w zakupieniu maszyn do szycia dla 28 uczniów ze Szkoły Zawodowej Kroju i Szycia w Gitega- Songa. Każdy z uczniów pragnie dostać na zakończenie 2-letniej nauki w szkole zawodowej maszynę do szycia na własność. Wszystkim dziewczętom, które ukończyły naukę kroju i szycia, chcemy zakupić upragnione maszyny do szycia i trochę materiałów krawieckich na początek dorosłego życia. Pozwoli im to w przyszłości zapewnić sobie i rodzinie źródło utrzymania oraz stać się osobami samodzielnymi i niezależnymi. Pomoc dla zdolnych młodym ludziom będzie stanowiła wspaniały dar na początek ich dorosłego życia. Ich nie stać na taki zakup. Mimo to nie tracą nadziei. Ufam, że nie zawiodą się.

Kosztorys:

Maszyny do szycia – 167 € x 28 uczniów = 4.676 Euro

Łączę serdeczne pozdrowienia, pamiętając w modlitwie.

s. Zuzanna Masłoń, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Gitega Songa, Burundi.

Kwota projektu : 4 676 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Pomoc dla zdolnych – maszyny do szycia dla 28 uczniów z Gitega-Songa w Burundi