Brak wody pitnej – budujemy studnię dla sierocińca AFEOA w DR Kongo

Projekt: Therese Manyingu, Parafia św. Andrzeja Kima
Misja: Lubumbashi, DR Kongo
Kwota projektu: 8670 €

Nazwa projektu: 12/PARAK

Opis

Sieroty bez wody

Otrzymaliśmy poruszający list z sierocińca AFEOA w Lubumbashi w DR Kongo. Brak wody pitnej nie pozwala na normalne funkcjonowanie placówki. Pod opieką ośrodka znajduje się nie tylko osierocona młodzież, ale także niemowlęta i maluchy. Z powodu braku dostępu do wody rośnie szansa zakażeniami i wystąpieniem epidemii. Projekt wywiercenia studni dla sierocińca pomoże usprawnić działanie AFEOA. Przekazujemy list pani dyrektor Therese Manyingu z nadzieją na pomoc w jego sfinansowaniu.

Woda droga i niepewna

Od września 2022 roku mamy naprawdę duże problemy z wodą. Sytuacja ta związana jest głównie ze złym działaniem sieci dystrybucji wody pitnej (REGIDES0) oraz problemem energii elektrycznej w regionie Lubumbashi, który pogłębia się wraz ze wzrostem liczby ludności. Stara instalacja wodociągowa, zbudowana w 1957 roku dla znacznie mniejszej liczby ludzi przestała już funkcjonować. Słyszymy wokół ostrzeżenia przed zagrożeniami związanymi z niedoborem wody pitnej, który może generować nowe przypadki zakażenia COVID-19 i powodować inne choroby. Nikt nie kontroluje pochodzenia wody, którą jesteśmy zmuszeni kupować z różnych źródeł. Dla sierocińca z małymi dziećmi i niemowlętami to bardzo niebezpieczne. Również ekonomicznie koszt wody jest bardzo wysoki dla nas. Obecnie to 100 franków kongijskich za 25 litrów wody dziennie. W tej chwili w sierocińcu jest 39 dzieci, 10 pracowników i około 11 wolontariuszy. Musimy myśleć jak zaspokoić główne potrzeby Domu Dziecka – woda potrzebna jest na pranie, gotowanie, sprzątanie, kąpiele i toalety.

Nowa studnia pomoże dzielnicy

Zaspokojenie prawa dostępu do wody pitnej pozostaje bardzo istotne dla przetrwania ludzi na ziemi. Niedobór występuje we wszystkich miastach i wsiach DR Kongo, w Lubumbashi również. W szczególności doświadczają ogromnych trudności tereny takie, jak dzielnica Katuba, gdzie znajduje się sierociniec. Brak wody pitnej sprawia, że ludzie są w niezwykle trudnej sytuacji. AFEOA w swoich wysiłkach na rzecz ratowania życia sierot i porzuconych dzieci przedstawia ich cierpienie i płacz ofiarodawcom Maitri, aby pomóc zagwarantować dla nich wodę pitną ze studni. Nowe urządzenie pomoże również rodzinom mieszkającym w pobliżu sierocińca. Cały sierociniec AFEOA jest niezmiernie wdzięczny Maitri za nieustające wysiłki na rzecz wspierania sierot i porzuconych dzieci. Z całego serca dziękujemy!

KOSZTORYS
LP OPIS Jednostki miary ilość Cena jednostkowa             (w miejscowej walucie) Kwota                      (w miejscowej walucie)

CDF (FC)

I Prace przy terenie          
1 Robocizna  wykopanie studni

 

 m 70 87.840 6.148.800
2 Pompa zanurzeniowa + instalacja

 

szt 1 3.294.000 3.294.000
3 Zbiornik 5000 l + transport + instalacja

 

szt 1 3.074.400 3.074.400
4 Hydrofor + instalacja

 

kpl 1 1.098.000 1.098.000
5 Zbiornik pomocniczy + transport + instalacja

 

szt 1 3.952.800 3.952.800
  PODSUMOWANIE (w miejscowej walucie)  

 

17.568.000 FC

Therese Manyingu, dyrektorka sierocińca AFEOA, parafia św. Andrzeja Kima,Lubumbashi, DR Kongo

Dziękuję za całą waszą współpracę, która bez miłości i poświęcenia nie mogłaby się spełnić.

Z całego serca dziękujemy ofiarodawcom. Liczymy na Wasze wsparcie i tym razem.

Kwota: 8670 €

Podsumowanie w miejscowej walucie – 17.568.000 FC

Numer projektu: 12/PARAK

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Brak wody pitnej – budujemy studnię dla sierocińca AFEOA w DR Kongo