Adopcja Duchowa – szkolenia dla młodzieży w Atok w Kamerunie

Projekt: ks. Franciszek Filipiec, Zgromadzenie Księży Marianów
Misja: Atok, Kamerun
Kwota projektu: 2670 €

Nazwa projektu: 32/MARIA

Opis

Nauka odpowiedzialności

Nasz region Bebend w górnym dorzeczu Nyongu na Wschodzie Kamerunu, gdzie leży misja Atok, jest mało rozwinięty. Zaledwie parę lat temu zbudowano drogę asfaltową. Nie ma jeszcze elektryczności i mało jest studni i źródeł wodnych. To są znaki ubóstwa i niedorozwoju. Dlatego  katolicka misja podejmuje oprócz duszpasterstwa dodatkowe szkolenia i wsparcie, zwłaszcza dla młodzieży. Młodzież wspomagana jest przez OO.Marianów w szkole i na studiach. Razem z nami tworzy misje, pomaga przy budowie, w zagospodarowaniu pól, tworzeniu nowych ujęć wodnych itp. My zaś według naszych możliwości opłacamy szkoły, studia, a przez różne formy kształcenia uczymy odpowiedzialności i zaangażowania w życie społeczne. To adopcja duchowa.

Groźba analfabetyzmu

Ten projekt szkolenia i wsparcia młodzieży ma na celu uniknięcie wielu niebezpieczeństw, które młodzi ludzie napotykają dzisiaj w związku z obecnym rozwojem społeczeństwa. Widzimy, że młodzi ludzie są narażeni na brak edukacji, brak im również formacji, a nawet towarzyszenia w rozeznawaniu wartości. Ten projekt umożliwi nam dotarcie do dzieci i młodzieży z wiosek. Adopcja duchowa to część naszego apostolatu, który ma na celu towarzyszenie młodym ludziom, aby mogli lepiej odnaleźć się w społeczeństwie i być zrównoważonymi i dobrze ukształtowanymi mężczyznami i kobietami, nie tylko duchowo, po ludzku, ale także intelektualnie. Aby osiągnąć ten cel organizujemy 4 sesje w ciągu roku i duże forum dla wszystkich młodych ludzi z naszych różnych parafii w Kamerunie.

Kosztorys:

1) 4 sesje formacyjne w wioskach (na jednej sesji około 70 osób) – koszt 1.032.000 franków CFA:

– transport – 432.000 franków CFA

– mały posiłek – 192.000 franków CFA

– duży posiłek – 288.000 franków CFA

– modlitewniki – 80.000 franków CFA

– opieka zdrowotna – 40.000 franków CFA

2) forum młodych  (liczba uczestników ok. 200-250 osób) – koszt franków CFA:

– transport – 216.000 franków CFA

– mały posiłek – 96.000 franków CFA

– duży posiłek – 144.000 franków CFA

– modlitewniki i in. – 40.000 franków CFA

– opieka zdrowotna – 20.000 franków CFA

Ogółem koszty: 1.548.000 franków CFA

Mając na uwadze realizację tych celów, ośmielam się prosić jeśli możecie, o wsparcie w tym dziele formacji dla dzieci i młodzieży w Kamerunie.

ks. Franciszek Filipiec, Zgromadzenie Księży Marianów, Atok, Kamerun

Kwota projektu: 2670 €

Numer projektu: 32/MARIA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Adopcja Duchowa – szkolenia dla młodzieży w Atok w Kamerunie