Nepal: wyposażenie warsztatu do nauki zawodu szwaczki

Nazwa projektu: 20/KARTC

Opis

Nie ma zawodu, nie ma pracy

W naszym ośrodku Karunika Tuition Center Nepal przyjmujemy starsze dzieci i młodzież wywodzące się z najniższych kast. Pochodzą zazwyczaj z rodzin ekstremalnie biednych. Ich rodziny nie mają własnego pola czy domu. Często nie mają również żadnego wykształcenia, o zawodowym nie mówiąc. Jest to główna przyczyna powielania biedy z pokolenia na pokolenie. Powoduje trudności w wyżywieniu rodziny w dorosłym życiu. Opieka medyczna, nie mówiąc o wydatkach na kulturę czy higienę osobistą – to są dla wielu nieosiągalne rzeczy. Nawet ubranie jest noszone z dziecka na dziecko. O nowym nie ma mowy. Dlatego wnosimy niniejszym o stworzenie możliwości udzielenia treningu – kursu zawodowego dla nastoletnich, młodych osób.

Pomoc uratuje im życie

Pracując z zawodach na które jest popyt, młoda osoba będzie w stanie prowadzić normalne życie. Bez tego wiele osób pracuje poza jakimikolwiek standardami bezpieczeństwa, często w pracy poza możliwościami fizycznymi organizmu. Kobiety nosząc 30-kg kosze na plecach z cegłami, czy tynkiem na budowie to smutny standard. To co zarobią ledwo wystarcza na jedzenie danego dnia. Zdarzyło się, że ojcowie kilkorga naszych dzieci zmarli w wieku ok. 40 lat w domach, bez opieki medycznej, na którą nie mieli środków finansowych. Nepal to wciąż bardzo ubogi kraj. Pomoc poprzez udzielenie możliwości szkolenia zawodowego jest na miarę dania szansy na lepsze życie, a często wręcz przyczynienie się do przedłużenia życia. Gdy jedna osoba z rodziny ma regularny dochód, jest w stanie pomóc innym członkom rodziny.

Kurs i wyprawka

Warsztat “Trening zawodowy SZWACZKA” prowadzony będzie przez okres 12 miesięcy dla 8 osób.  Zajęcia prowadzone będą przez 3-4 nauczycieli – każdy jest specjalistą w danej dziedzinie. Zajęcia obejmą teorię i praktykę. Jeden nauczyciel będzie miał zajęcia w swojej klasie przez kilka miesięcy w roku. Po ukończeniu treningu zawodowego każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia oraz podstawowe wyposażenie materialne w zawodzie na przyszłość, jak. maszyna do szycia, nici, nożyczki, etc. Wyprawka będzie mieć wartość ok. 120-150 euro.

Szwaczka to dobry zawód

Po ukończeniu kursu młoda osoba otrzyma maszynę do szycia i może pracować we własnym zakresie, świadcząc usługi dla ludzi w miejscu gdzie mieszka. Może również zatrudnić się w jednym z wielu zakładów-szwalni działających w stolicy Nepalu Katmandu. Szwaczka to dobre zajęcie i zawód wymagający kwalifikacji. Dzięki ukończeniu kursu młodzież otrzyma szansę na zawodową stabilizację i lepszą przyszłość.

KOSZTORYS

LP OPIS Ilość/ jednostki miary (szt) Cena

(w miejscowej walucie)

Kwota                      (w miejscowej walucie)

NPR

1. Przygotowanie stanowiska szkoleniowego

– maszyna do szycia szkoleniowa

2 14000 18.000
2. Przygotowanie stanowiska szkoleniowego

– nożyczki, nici, inne narzędzia krawieckie

4 pakiety 1500 6.000
3. odzież robocza 8 900 7.200
4. środki czystości 8 pakietów x12 m-cy = 96 szt 100 9.600
5. Przygotowanie stanowiska szkoleniowego

– wyposażenie techniczne – szkoleniowe

1 10.000 10.000
6. Przygotowanie stanowiska szkoleniowego

A. stół

B. lampka

C. krzesła

D. szafa

 

A. 5 szt

B. 5 szt

C. 9 szt

D. 1 szt

 

A. 5.000

B. 750

C. 1.900

D. 12.500

 

A. 25.000

B. 3.750

C. 17.100

D. 12.500

7. Utrzymanie/ prowadzenie projektu

Pomieszczenie – czynsz

12 miesięcy 2500 30.000
8. Elektryczność 12 m-cy 500 6.000
9. Materiał do nauki szycia – materiał ubraniowy, nici, etc. 12 m-cy 1500 18.000
10. Zeszyty, długopisy, linijka, inne do nauki teoria plus modelowanie 12 m-cy 750 9.000
11. Wynagrodzenie nauczyciela 12 m-cy 10.000 120.000
PODSUMOWANIE (w miejscowej walucie) 292.150

Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Kurnicka, Karunika Tuition Center, Kathmandu, Nepal

Wnioskowana kwota : 2290 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Nepal: wyposażenie warsztatu do nauki zawodu szwaczki