Pomoc dla Aleppo – koszmar w cieniu globalnej pandemii

Pomoc dla Aleppo – koszmar w cieniu globalnej pandemii. W czasie, gdy uwaga świata jest skupiona na doniesieniach na temat kryzysu związanego z pandemią koronawirusa z nagłosów mediów zniknęła katastrofa humanitarna i gospodarcza w Syrii. Niestety ludzie w zrujnowanych miastach, bez szansy na szybką zmianę losu przezywają koszmar. Syria już dziesiąty rok zmaga się ze skutkami wojny domowej. Aleppo jest jednym z najbardziej poszkodowanych miast, a pomoc płynąca z różnych źródeł nadal nie wystarcza aby zapewnić podstawową opiekę potrzebującym. Rok 2021 będzie kolejnym wyzwaniem, któremu przyjdzie stawić czoła mieszkańcom tego katastrofalnie zniszczonego miasta.

Bliski Wschód jest polem bitwy o władzę i wpływy geopolityczne, Nieustające napięcia i konflikty na tle religijnym, ekonomicznych i politycznym, sprawiają, że cenę za ten cały chaos ponoszą ludzie najbardziej bezbronni. Syria już dziesiąty rok zmaga się ze skutkami wojny domowej. Trwający konflikt pochłonął zatrważającą ilość ofiar i spowodował niezliczone straty materialne. Walka o przetrwanie dla wielu stała się codziennością.

Realizujemy pomoc dla Aleppo

Ruch Maitri angażuje się w pomoc Syryjczykom w Aleppo poprzez projekt pomocowy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, który ruszył w 2017 roku.  Rodziny otrzymują zapomogi pieniężne z przeznaczeniem na zaopatrzenie i leki dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. W zeszłym roku udało nam się przekazać na ten cel ponad 20 tyś. Euro, dzięki czemu każda rodzina otrzymała pomoc finansową w wysokości około 99 Euro na kwartał. Koordynatorką projektu jest Siostra Brygida Maniurka FMM pracująca w parafii Św. Franciszka z Asyżu w zachodnim Aleppo. Projekt obejmuje członków wszystkich dziewięciu wspólnot “Wiara i Świtało” w Aleppo. Wiemy dzięki niej, że dane środki choć w pewnym stopniu pomogły pokryć stale rosnące koszty lekarstw, środków higienicznych lub produktów spożywczych, których często brakuje rodzinom.

Skutki wojny i obecne problemy związane z kryzysem pandemicznym dosięgają ze zdwojoną siłą niepełnosprawnych i ich rodziny dramatycznie potrzebujące wsparcia. Brakuje potrzebnego sprzętu, lekarstw, a w obecnych czasach pandemii nawet dostępu do szpitali, które przyjmują jedynie zakażonych. Dziś Syryjczycy walczą o przetrwanie każdego dnia i potrzebują naszego wsparcia w tych niesamowicie trudnych dla nich czasach. W bieżącym roku, planujemy kontynuować nasz projekt, i mamy ogromną nadzieję, że dzięki wsparciu naszych ofiarodawców będziemy w stanie rozszerzyć zakres naszej pomocy i dotrzeć do jeszcze większej ilość potrzebujących.

Dramatyczna sytuacja mieszkańców Aleppo

Siostra Brygida w swoim ostatnim liście opisuje nam sytuację w Aleppo jako katastrofalną. Niestety rok 2021 będzie kolejnym wyzwaniem, z którym będą musieli się zmierzyć mieszkańcy Syrii stale ogarniętej chaosem. Wszystko z powodu nowych, związanych z pandemią i zapaścią gospodarczą ograniczeń, które weszły w życie wraz z początkiem stycznia. Chleb, który jest podstawowym wyżywieniem jest na kartki – każda rodzina może zakupić jego ograniczoną ilość. Kolejki do piekarni ustawiają się jeszcze przed świtem, a po wielu godzinach oczekiwania, gdy uda się już dotrzeć do kasy, może zabraknąć chleba.

Z nowym rokiem ograniczono również ilość litrów oleju opałowego na rodzinę, jest on podstawowym źródłem ciepła dla mieszkań zimą. W poprzednich latach było to 200 litrów, a obecnie jest to już tylko 100 litrów, jednak do ostatniej chwili nie wiadomo czy i tego wystarczy dla wszystkich. W Aleppo zimy nie są srogie, a temperatura zazwyczaj utrzymuje się na poziomie pomiędzy 0 a +5 stopni, jednak przy braku ogrzewania oznacza to, że właśnie taka temperatura panuje również w domach mieszkańców. Jedynym rozwiązaniem jest zarzucenie możliwie jak największej ilości koców, aby uchronić się przed całodniowym zimnem, jednak i tego brakuje tym najbiedniejszym.

Syria zmaga się również ze skutkami pandemii, która jeszcze bardziej pogłębiła kryzys ekonomiczny. Poprzez liczne ograniczenia żywność stale drożeje, brakuje podstawowych produktów, a prąd dostarczany jest jedynie przez 2 godziny na dobę, o nieprzewidzianych wcześniej porach. Kolejnym problemem jest rosnące bezrobocie, które pozbawiło już tysiące rodzin podstawowego dochodu. Najbiedniejsze rodziny niemalże przymierają głodem, a pomoc humanitarna jest dla nich jedyną nadzieją.

Pomagajmy razem – dwa projekty

Poczuwając się do braterskiej solidarności z żyjącymi w wielkim cierpieniu i ubóstwie mieszkańcami Aleppo Ruch Maitri chce dołożyć swoją cegiełkę i chociaż w niewielkim stopniu pomóc najbardziej potrzebującym. Możesz wesprzeć naszą zbiórkę, z której dochód poprzez parafię Św. Franciszka, trafi do wspomnianych wcześniej  rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Od trzech lat wypłacamy im niewielkie zapomogi pieniężne. Koszt takiej pomocy to 33 euro (ok. 150 zł) miesięcznie na osobę. Głęboko wierzymy w to, że dzięki zaangażowaniu darczyńców będziemy w stanie objąć naszym projektem kolejne kilkadziesiąt osób. Celem jest udzielenie wsparcia co najmniej 100 osobom w roku 2021 i kolejnych.

Drugi projekt to zbiórka funduszy na zakup żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Na ten cel chcemy zebrać 50.000 złotych. Każdy grosz się liczy, każdy zakupiony bochenek chleba dla głodujące rodziny to radość połączoną ze świadomością, że ktoś o nich pamięta. Wesprzyj zbiórkę choćby kwotą 10 złotych.

Nasze projekty pomocowe dla mieszkańców Aleppo

Pomoc dla niepełnosprawnych z Aleppo – ufunduj zapomogę

Pomoc Syrii – zbiórka dla mieszkańców Aleppo

Pomoc dla Aleppo – koszmar w cieniu globalnej pandemii

Tekst: Joanna Łuszczykiewicz

Redagował: Tadeusz Makulski

Materiał został przygotowany na podstawie listów S. Brygidy Maniurki FMM i  ks. Ibrahima Orshagha z parafii Św. Franciszka w Aleppo.