1% podatku dla głodujących dzieci z Afryki i Azji

1% podatku dla głodujących dzieci z Afryki i Azji. Według danych UNICEF aż 66 milionów dzieci na świecie żyje w skrajnym ubóstwie i niedożywieniu, na ogółem 690 mln ludzi cierpiących głód. Przekazanie 1% podatku to prosty sposób na to, aby pomóc potrzebującym. Ruch Maitri już prawie od ćwierćwiecza pomaga głodującym dzieciom w Afryce i Azji, a także dba o ich rozwój i edukację. Twój drobny gest może odmienić czyjeś życie.

1% podatku

Dlaczego prosimy o Twoją pomoc?

Rok 2020 dla wielu z nas nie należał do najlepszych. Wyjątkowo ucierpiała ludność krajów tzw. Trzeciego Świata, które zmagają się z problemem chronicznego głodu i ubóstwa. Według danych ONZ liczba ludzi głodujących na świecie ponownie zaczęła wzrastać, a skutki pandemii Covid-19 przyniosły dodatkowo wzrost cen żywności i spadek jej dostępności dla najuboższych. Problemy te dotykają w szczególności ludności krajów Afryki subsaharyjskiej i południowo – wschodniej Azji.  To właśnie tam miliony dzieci są niedożywione i zdane na samych siebie. Ich los może zostać odmieniony, dzięki wsparciu płynącym od ludzi dobrej woli. Nasza pomoc dociera do potrzebujących poprzez 48 placówek w 11 krajach. Potrzebujemy Twojej dobrej woli, aby w duchu chrześcijańskiej solidarności móc kontynuować projekty, dzięki którym mamy szansę ratować zdrowie i życie dotkniętych ubóstwem i głodem ludzi. Ten drobny gest, jakim jest przekazanie 1% twojego podatku, pozwoli nam na realizowanie naszej wizji, którą jest świat bez głodu i ubóstwa.

Dlaczego my?

Jednym z celów statutowych Stowarzyszanie Ruchu “Maitri” z Gdańska jest niesienie pomocy potrzebującym, ludziom żyjącym w skrajnym ubóstwie,  dlatego poprzez pomoc charytatywną aktywnie angażujemy się w zwalczanie głodu, poprawę dostępności usług medycznych i tworzenie szans na edukację dzieci.  Największym programem jest Adopcja Serca, dzięki której zapewniamy dostęp do edukacji ok 3700 sierot i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin. Nasi darczyńcy przekazali na ten cel w roku 2019  ok 2.384.000 złotych. Od ponad 20 lat współpracujemy z placówkami misyjnymi kościoła katolickiego w Afryce subsaharyjskiej, ostatnio także na Madagaskarze, w syryjskim Aleppo, Indiach i Nepalu. W 2019 roku na akcje dożywiania głodujących dzieci przekazaliśmy 61.500 €.

Jako organizacja finansowana przez indywidualnych darczyńców, szukamy różnych metod, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby ludzi dobrej woli, a akcja 1% podatku jest jedną z nich. Ta prosta formalność, do której ma prawo każdy podatnik, co roku wspiera naszą organizację kwotą, która ma realny wpływ na polepszenie jakości życia, a nierzadko uratowanie wielu dzieci od chorób – skutków niedożywienia.

Jak działamy?

Stwarzamy szansę na edukacje i pomoc w utrzymaniu dzieci z ubogich rodzin. Program Adopcja Serca, rozpoczęty w 1996 roku obecnie ma pod swoją opieką ok 3700 dzieci, między innymi z takich krajów jak Rwanda, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Kamerun, Togo i Syria, Indie, Nepal. Dzięki rodzinom adopcyjnym, możemy finansowo wspierać ich edukację, a za czym idzie dawać nadzieję na lepszą przyszłość.

Angażujemy się również w inne projekty, takie jak dożywianie dzieci, zakup leków i materiałów medycznych, oraz pomoc chorym i niepełnosprawnym. Wspieramy łącznie 48 placówek z całego świata, a na swoim koncie mamy już 89 tego typu projektów. Chcemy jednak zrealizować ich jeszcze więcej, a nasi pracownicy i wolontariusze są pełni zapału i chęci do pracy. Wierzymy w to, że razem możemy odmieniać czyjąś przyszłość, a dotychczasowe efekty są widoczne gołym okiem, z czego jesteśmy niesamowicie dumni. Nasze sprawozdanie z działalności za 2019 rok dostępne jest tutaj.

Jak przekazać swój 1% podatku?

Każdy podatnik przy rozliczeniu dochodowym może wskazać konkretny cel, na który chce przekazać swój 1% podatku. W ten sposób może realnie wspomóc daną organizację, która przekaże zebraną kwotę na cele statutowe. W naszym przypadku każda zebrana złotówka zostanie przekazana na akcje zakupu zywności organizowane  we współpracujących z nami placówkach misyjnych, prowadzących ośrodki leczenia skutków chorób głodowych i dożywianie dzieci.

Aby przekazać swój 1% podatku wystarczy podać numer KRS i nazwę wybranej organizacji w zeznaniu podatkowym. Jeśli chcesz przekazać swój podatek na akcję dożywiania głodujących dzieci w Afryce subsaharyjskiej i w Azji wypełniając PIT podaj nasze dane:

KRS 0000364214 – Stowarzyszenie Solidarności z ubogimi Trzeciego Świata Maitri

w polu cel szczegółowy wpis: Fundusz dożywiania głodujących dzieci

Jesteśmy wdzięczni, za to że co roku możemy liczyć na grono osób chętnych do wsparcia naszej organizacji – pamiętajmy, że dobro zawsze wraca, a razem możemy zdziałać więcej. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie. Zobacz na co między innymi wydawaliśmy pieniądze w ostatnich latach tutaj.

Więcej o Stowarzyszeniu Ruchu “Maitri” zgromadziliśmy na stronie informacyjnej.

Przekaż dalej

Bardzo nam pomożesz jeśli o tej akcji opowiesz znajomym, albo przekażesz link do tej strony. Można pobrać także nasze materiały i przekazać i udostępnić je w kręgu znajomych w mediach społecznościowych. Pobierz baner do rozpowszechniania i ulotkę

 

1% podatku dla głodujących dzieci z Afryki i Azji