Działalność Ruchu “Maitri” w 2020 roku

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest Ruchem katolickim, działającym przy parafiach Kościoła w Polsce i w Czechach od 1976 roku. Charyzmatem Ruchu jest wyrażona czynem miłość do ludzi najbiedniejszych, a celem działalności niesienie pomocy potrzebującym na całym świecie za pośrednictwem placówek misyjnych oraz budzenie wrażliwości serc i sumień na cierpienia i potrzeby najbiedniejszych w duchu patronki Ruchu – św. Matki Teresy z Kalkuty.

SPRAWOZDANIE ROCZNE RUCHU SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA „MAITRI” ZA ROK 2020

Organizacja Ruchu

Ruch “Maitri” jest federacją wspólnot osób świeckich działających przy parafiach Kościoła katolickiego. Każda wspólnota posiada swojego duszpasterza oraz osobę odpowiedzialną.

Aktualnie Główną Odpowiedzialną (GO) Ruchu “Maitri”  jest Agnieszka Strycharczuk (Lublin), która przewodniczy Radzie Stałej. W skład Rady wchodzą także: Aleksandra Kwas (Toruń) i Edyta Ostrowska (Białystok). Rada Stała została wybrana na 3 letnią kadencję w roku 2021.

Duszpasterzem Krajowym od 2017 r. jest ks. dr  Andrzej Panasiuk. Duszpasterz Krajowy prowadzi stronę internetową.

Rada Stała Ruchu “Maitri”. Od lewej: Edyta Ostrowska, Agnieszka Strycharczuk, Aleksandra Kwas.

 

Aktywne Wspólnoty Ruchu “Maitri”

Nazwa wspólnoty Adres Duszpasterz wspólnoty Osoba odpowiedzialna
Białostocka Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Ks. Paweł Zalewski Alicja Domańska
Bytomska Parafia św. Jacka Ks. Krzysztof Karkoszka Danuta Szczepańska
Gdańska Parafia Najświętszego Serca Jezusowego Ks. Marek Dynia Tadeusz Makulski
Inowrocławska Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Ks. Leszek Kaczmarek Mariusz Zacharzewski
Lubelska Parafia św. Józefa
ks Andrzej Szulej Konrad Czernichowski
Poznańska Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
Ks. Piotr Antonik Wojciech Zięba
Toruńska Parafia św. Józefa o. Piotr Wiśniewski CSSR Ewa Krzyżek
Warszawska Parafia św. Stanisława Ks. Jacek Mroczkowski Aneta Skaskiewicz
Wrocławska Parafia św. Augustyna o. Tomasz Grabiec Katarzyna Majcher

 

Każda wspólnota dba o rozwój  duchowy i formację swoich członków poprzez:

 1. Spotkania modlitewne i  uczestnictwo w Mszach Św.
 2. Spotkania formacyjne
 3. Dni skupienia
 4. Spotkania opłatkowe
 5. Rekolekcje Ruchu Maitri prowadzone przez Duszpasterza Krajowego
 6. Współpraca z Duszpasterzem Krajowym i duszpasterzami wspólnot
 7. Spotkania Krajowe Ruchu Maitri

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri realizuje swój charyzmat przez wypełnianie trzech głównych celów statutowych.

Pomoc najbiedniejszym ludziom żyjącym w krajach Trzeciego Świata i wokół nas

Działalność Ruchu "Maitri" w 2020 roku

Logo Adopcji Serca

Program Adopcja Serca

Najważniejszym programem pomocowym realizowanym przez Ruch “Maitri” jest od 1995 r Adopcja Serca. Polega ona na objęciu indywidualnym lub grupowym patronatem konkretnego dziecka z ubogiej afrykańskiej (lub z innej części świata) pozwalającym na pokrycie kosztów nauki pomoc w utrzymaniu, oraz duchowe przyjęcie go do swojej rodziny.

Adopcja Serca została zapoczątkowana z inicjatywy Ruchu „Maitri” po wojnie domowej 1994/95 Rwandzie. Był to pierwszy tego rodzaju program pomocowy w Polsce na tak dużą skalę. Dzięki pracy organizacyjnej Ruchu „Maitri” w Polsce i Czechach, jego wsparciu finansowemu oraz ogromnej pracy Księży Pallotynów i Sióstr Pallotynek w Rwandzie i Zairze (obecnie Demokratyczna Republika Konga) program stał się jedną ze znaczących odpowiedzi społeczeństw Polski, Czech i Słowacji na tragiczne skutki ludobójstwa i wojen w tych krajach. W początkowej fazie tysiące sierot wojennych uzyskało ratunek od śmierci z głodu i chorób. Następnie dzięki wsparciu „rodziców adopcyjnych” mogły podjąć naukę w szkołach. Z czasem pomoc w tej formie zaczęła docierać także do innych krajów i na inne kontynenty.

Z pomocy w ramach Adopcji Serca, tj. do ukończenia szkoły średniej, lub do ukończenia studiów skorzystało od rozpoczęcia programu już ponad 10 tys. dzieci i młodzieży. Dzięki naszemu wsparciu m.in. wyświęcono w Kamerunie 10 kapłanów, a kolejni przygotowują się tam do kapłaństwa. W ramach programu Adopcja Serca Ruchu „Maitri” w 2020 roku korzystało z pomocy ok. 4.800 dzieci i młodzieży z 11 krajów. Program Adopcja Serca jest koordynowany przez biuro w Gdańsku.

Zgromadzenie zakonne współpracujące z Ruchem Maitri (pełna lista): Zgromadzenie Sióstr Od Aniołów, Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Opatrzności Bożej, Franciszkanek Misjonarek Maryi, Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Świętego Dominika, Pallotynek,  Elżbietanek, Służebnic Matki Dobrego Pasterza, Kanoniczek Ducha Świętego, Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Świętej Katarzyny, Misjonarek Miłości,  Księża Werbiści i Ojcowie Marianie.

Zgromadzenia te mają swoje placówki w: Burundi, D. R. Kongo, Kamerunie, Republice Kongo, Rwandzie, Republice Środkowej Afryki,  Sudanie Płd, Togo,  Indiach, Nepalu i Syrii.

Program dożywiania oraz jednorazowe i cykliczne projekty pomocowe

Dzieci z przedszkola w Esseng

Dzięki funduszowi dożywiania, na który trafiają środki od ofiarodawców, wspierana jest działalność misyjnych ośrodków dożywiania i leczenia chorób głodowych, zwłaszcza u dzieci. Prowadzona jest też akcja wydawania posiłków w afrykańskich szkołach i przedszkolach oraz dystrybucja żywności i leków w misyjnych ośrodkach zdrowia i szpitalach.

Projekty dotyczą np. zakupu sprzętu, leków, materiałów medycznych dla ośrodków zdrowia, szpitali, wyprawek szkolnych, budowa szkół i przedszkoli, pomocy uchodźcom i osobom niepełnosprawnym itp. W roku 2020 realizowano ponad 150 projektów w Boliwii, Burundi, DR Konga, Indiach, Kamerunie, Kongo, Madagaskarze, Nepalu, Republice Środkowoafrykańskiej, Rwandzie, Sudanie, Syrii, Tanzanii, Togo, Ugandzie.

Toruńska wspólnota Ruchu Maitri realizowała także pomoc w Polsce poprzez:

 1. wspomaganie poprzez dary rzeczowe Klubu Pracy w Mgowie,
 2. wsparcie rzeczowe dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu.

Budzenie wrażliwości sumień i otwieranie ludzkich serc na godność ludzi najbiedniejszych, na ich potrzeby oraz na wartości, którymi oni żyją

Każda ze wspólnot  Ruchu Maitri stara się propagować ideę solidarności z najbiedniejszymi i niesienia im pomocy. Prowadzone były następujące działania:

 1. W reżimie sanitarnym organizowane były spotkania i prelekcje w parafiach. W tych spotkaniach często uczestniczyli misjonarki i misjonarze pracujący na misjach.
 2. Wydawane było czasopismo „My a Trzeci Świat” w którym umieszczane są relacje z misji i życia ruchu Maitri.
 3. W Gliwickim „Gościu Niedzielnym” ukazał się artykuł dotyczący wizyty trójki gości z Rwandy.
 4. Inauguracja strony internetowej lubelskiej wspólnoty Ruchu www.maitri.diecezja.lublin.pl.
 5. W trakcie Festiwalu Misyjny w Posadowie w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przedstawiciele lubelskiej wspólnoty Ruchu wraz z studentami z Tanzanii promowali program Adopcji Serca oraz zbierali środki na pomoc centrum zdrowia Mama wa Mapendo de Taba Congo w Lubumbashi w Demokratycznej Republice Konga.
 6. Stworzenie przez wspólnotę wrocławską Ruchu profilu na Facebooku “Adopcja Serca – Maitri Wrocław”.
 7. W Bytomiu gościła trójka związanych z Adopcją Serca osób z Rwandy, w związku z operacją ortopedyczną dziecka objętego wsparciem w ramach programu.
 8. W Gdańsku coroczne spotkanie opłatkowe odbyło się w formie online, w którego trakcie swoje wystąpienie miał  ks. bp . Zbigniew Zieliński.
 9. Zorganizowano zbiórki pieniężne i rzeczowe akcji charytatywnych i misyjnych, m.in. podczas Pikniku Misyjnego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Grodzie Posiadów.
 10. Wspólnota bytomska w ramach 67. Dnia Chorych na Trąd zorganizowała prelekcję w parafii św. Jacka w Bytomiu połączoną z ofiarą 2.000 zł dla chorych w Tanzanii.
 11. Opracowano i rozpowszechniano ulotki informacyjne o naszych projektach. Propagowano przekazywania 1% na wspólnotowe cele.
 12. Część wspólnot Ruchu „Maitri” prowadziła strony internetowe oraz strony w mediach społecznościowych. Na tych stronach można było zapoznać się z działalnością Ruchu, możliwościami wsparcia Adopcji Serca i innych projektów pomocowych, osobistego zaangażowania się w pomoc oraz włączenia się do wspólnoty Ruchu.

Dzień Adopcji Serca

Ustanowienie Dnia Adopcji Serca było wspólną inicjatywą Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów prowincji Chrystusa Króla oraz Sióstr Pallotynek, wspartą przez ks. abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego.  Dzień Adopcji Serca jest w założeniu świętem wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób związani z programem Adopcja Serca i podobnymi formami pomocy (nie tylko organizowanymi przez Ruch „Maitri”), rozumianymi jako dobrowolne zobowiązanie ofiarodawcy do pomocy konkretnemu, żyjącemu w ubóstwie dziecku w krajach misyjnych. Cele przyświecające obchodom Dnia Adopcji Serca w Polsce i w krajach misyjnych:

 1. ustanowienie dnia powszechnej modlitwy osób związanych z Adopcją Serca
 2. dziękczynienie za dobro, jakie powstało w wyniku realizacji programu
 3. pogłębienie rozumienia Adopcji Serca jako wyrazu czynnej miłości do Chrystusa, który utożsamił się z „braćmi najmniejszymi”
 4. wyrażenie wdzięczności ofiarodawcom, którzy wspierają program
 5. podkreślenie wagi tej formy działania dla budowania solidarności i więzi między ludźmi różnych kultur
 6. budzenie szacunku dla godności człowieka i wartości życia ludzkiego
 7. zachęta do włączania się do pomocy w formie finansowej oraz wolontariatu dla młodzieży i dorosłych
 8. poznanie się przedstawicieli różnych zakonów i organizacji prowadzących tę formę pomocy oraz wymiana doświadczeń

Pierwsze obchody Dnia Adopcji Serca odbyły się 5 września 2017 r. roku w Poznaniu. W kolejnych latach Dzień Adopcji Serca obchodzony był już w wielu miejscach w Polsce i na świecie.

W 2020 r. obchody zorganizowano w związku z pandemią nie tylko w formie stacjonarnej, lecz także zdalnej.

Szukanie dróg pojednania i zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie i biednymi

 

Działalność Ruchu "Maitri" w 2019 roku

 1. Spotkania z rodzinami adopcyjnymi i przybyłymi do Polski podopiecznymi.
 2. Poznawanie kultury, warunków i stylu życia w krajach trzeciego świata.
 3. Współpraca przy organizowaniu obchodów Dnia Adopcji Serca w placówkach misyjnych prowadzących program.
 4. Uczestnictwo odpowiedzialnego lubelskiej wspólnoty,Konrada Czernichowskiego, w Chórze im. Jana Pawła II w Jordan University College (JUCo) w Morogoro w Tanzanii; odwiedziny w sierocińcu w Morogoro-Mgolole.
 5. Udział przedstawicieli wspólnoty bytomskiej w IV Europejskim Festiwalu Schumana w formie online.
 6. Rozpowszechnianie listów od misjonarzy wśród rodziców adopcyjnych i ofiarodawców, publikacja ich na FB.

Pozyskiwanie środków

Podstawowym źródłem środków na działalność  Ruchu Maitri są darowizny od osób indywidualnych. Większość ofiarodawców stanowią uczestnicy programu Adopcja Serca:  pojedyncze osoby i rodziny oraz uczniowie i nauczyciele szkół. Część przychodów pochodzi ze zbiórek publicznych prowadzonych podczas akcji informacyjnych , koncertów, festynów, kiermaszów oraz przekazanego na cele Ruchu Maitri 1% podatku dochodowego. Niewielkim źródłem uzyskiwanych przychodów są odsetki od lokat bankowych oraz składki członków Ruchu Maitri.

Uproszczone sprawozdanie finansowe za rok 2020

Przychody rodzaj
Kwota
Zbiórki pieniężne 16.789,29
Wpłaty na konto 5.337.353,3 zł
Razem przychody 5.354,142,59 zł
Wydatki
Programy i projekty pomocowe 4.701.285,91 zł
Koszty administracji i pozyskiwania funduszy 450.507,65 zł
Razem wydatki 5.151.793,56
Saldo 460.790,08 zł

Opracowanie: Rada Stała Ruchu „Maitri”

05.10.2021

Działalność Ruchu “Maitri” w 2019 roku