Działalność Ruchu “Maitri” w 2019 roku. Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest Ruchem katolickim, działającym przy parafiach Kościoła w Polsce i w Czechach od 1975 roku. Charyzmatem Ruchu jest wyrażona czynem miłość do ludzi najbiedniejszych, a celem działalności niesienie pomocy najbiedniejszym na świecie za pośrednictwem placówek misyjnych oraz budzenie wrażliwości serc i sumień na cierpienia i potrzeby najbiedniejszych w duchu patronki Ruchu – św. Matki Teresy z Kalkuty. 

SPRAWOZDANIE ROCZNE RUCHU SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA „MAITRI” ZA ROK 2019

Organizacja Ruchu

Ruch “Maitri” jest federacją wspólnot osób świeckich działających przy parafiach Kościoła katolickiego. Każda wspólnota posiada swojego duszpasterza oraz osobę odpowiedzialną.

Główną Odpowiedzialną (GO) Ruchu “Maitri”  jest Edyta Ostrowska (Białystok), która przewodniczy Radzie Stałej. W skład Rady wchodzą także: Tadeusz Makulski (Gdańsk) i Wojciech Zięba (Poznań). Rada Stała została wybrana na 3 letnią kadencję w roku 2018.

Duszpasterzem Krajowym od 2017 r. jest ks. dr  Andrzej Panasiuk. Duszpasterz Krajowy prowadzi stronę internetową

Aktywne Wspólnoty Ruchu “Maitri”

Nazwa wspólnoty Adres Duszpasterz wspólnoty Osoba odpowiedzialna
Białostocka Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Ks. Paweł Zalewski Alicja Domańska
Bytomska  Parafia św. Jacka Ks. Krzysztof Karkoszka Danuta Szczepańska
Gdańska Parafia Najświętszego Serca Jezusowego Ks. Marek Dynia Tadeusz Makulski
Lubelska Parafia św. Józefa
Ks. Adam Bab Konrad Czernichowski
Poznańska Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
Ks. Piotr Antonik Wojciech Zięba
Toruńska Parafia św. Józefa Ks. Adam Dudek Ewa Krzyżek
Warszawska Parafia św. Stanisława Ks. Jacek Mroczkowski Aneta Skaskiewicz
Wrocławska Parafia św. Augustyna o. Tomasz Grabiec Katarzyna Majcher

Każda wspólnota dba o rozwój  duchowy i formację swoich członków poprzez:

 1. Spotkania modlitewne i  uczestnictwo w mszach św.
 2. Spotkania formacyjne
 3. Dni skupienia
 4. Spotkania opłatkowe
 5. Rekolekcje Ruchu Maitri prowadzone przez Duszpasterza Krajowego
 6. Współpraca z Duszpasterzem Krajowym i duszpasterzami wspólnot
 7. Spotkania Krajowe Ruchu Maitri

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri realizuje swój charyzmat przez wypełnianie trzech głównych celów statutowych.

Pomoc najbiedniejszym ludziom żyjącym w krajach Trzeciego Świata i wokół nas

Działalność Ruchu "Maitri" w 2019 roku

Program Adopcja Serca

Najważniejszym programem pomocowym realizowanym przez Ruch “Maitri” jest od 1995 r Adopcja Serca. Polega ona na objęciu indywidualnym lub grupowym patronatem konkretnego dziecka z ubogiej afrykańskiej (lub z innej części świata) pozwalającym na pokrycie kosztów nauki pomoc w utrzymaniu, oraz duchowe przyjęcie go do swojej rodziny. 

Adopcja Serca została zapoczątkowana z inicjatywy Ruchu „Maitri” po wojnie domowej 1994/95 Rwandzie. Był to pierwszy tego rodzaju program pomocowy w Polsce na tak dużą skalę. Dzięki pracy organizacyjnej Ruchu „Maitri” w Polsce i Czechach, jego wsparciu finansowemu oraz ogromnej pracy Księży Pallotynów i Sióstr Pallotynek w Rwandzie i Zairze (obecnie Demokratyczna Republika Konga) program stał się jedną ze znaczących odpowiedzi społeczeństw Polski, Czech i Słowacji na tragiczne skutki ludobójstwa i wojen w tych krajach. W początkowej fazie tysiące sierot wojennych uzyskało ratunek od śmierci z głodu i chorób. Następnie dzięki wsparciu „rodziców adopcyjnych” mogły podjąć naukę w szkołach. Z czasem pomoc w tej formie zaczęła docierać także do innych krajów i na inne kontynenty.  Z pomocy w ramach Adopcji Serca, tj. do ukończenia szkoły średniej, lub do ukończenia studiów skorzystało od rozpoczęcia programu już ponad 10 tys. dzieci i młodzieży. Dzięki naszemu wsparciu m.in. wyświęcono w Kamerunie 10 kapłanów, kolejnych 35  kleryków przygotowuje się tam do kapłaństwa. W ramach programu Adopcja Serca Ruchu „Maitri” w 2019 roku korzystało z pomocy ok. 4.200 dzieci i młodzieży z 13 krajów.

Zgromadzenie zakonne współpracujące z Ruchem Maitri (pełna lista): Zgromadzenie Sióstr Od Aniołów, Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Opatrzności Bożej, Franciszkanek Misjonarek Maryi, Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Świętego Dominika, Pallotynek,  Elżbietanek, Służebnic Matki Dobrego Pasterza, Kanoniczek Ducha Świętego, Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Świętej Katarzyny, Misjonarek Miłości,  Księża Werbiści i Ojcowie Marianie. 

Zgromadzenia te mają swoje placówki w: Burundi, D. R. Kongo, Etiopii, Kamerunie, Republice Kongo, Rwandzie, Republice Środkowej Afryki,  Sudanie Płd, Togo, Zanzibarze,  Indiach, Nepalu i Syrii.

Program Adopcja Serca jest koordynowany przez biuro w Gdańsku. W roku 2019 koordynator programu Adopcja Serca – Tadeusz Makulski odwiedził 9 placówek misyjnych w Rwandzie i DR Kongo. Misje  prowadzone przez Siostry pallotynki i Siostry od Aniołów obejmują opieką ok 1400 podopiecznych w ramach programu Adopcja Serca oraz Adopcja Medyczna dla niepełnosprawnych.

Program dożywiania oraz jednorazowe i cykliczne projekty pomocowe

Działalność Ruchu "Maitri" w 2019 roku

Dzięki funduszowi dożywiania na, który trafiają środki od ofiarodawców, wspierana jest działalność misyjnych ośrodków dożywienia i leczenia chorób głodowych, zwłaszcza u dzieci. Prowadzona jest też akcja wydawania posiłków w afrykańskich szkołach i przedszkolach oraz dystrybucja żywności i leków w misyjnych ośrodkach zdrowia i szpitalach. 

Projekty dotyczą np. zakupu sprzętu, leków, materiałów medycznych dla ośrodków zdrowia, szpitali, wyprawek szkolnych, budowa szkół i przedszkoli, pomocy uchodźcom i osobom niepełnosprawnym itp. W roku 2019 realizowano ponad 100 projektów w Burundi, Etiopii, Kamerunie, Demokratycznej Republice Konga, Indiach, na Madagaskarze, w Nepalu, Rwandzie, Sudanie Południowym, Syrii, Tanzanii, Togo, Ugandzie, Wybrzeżu Kości Słoniowej i na Zanzibarze.

Pomoc w Polsce

Dwie wspólnoty Ruchu  Maitri zaangażowały się w pomoc osobom  bezdomnym , starszym, samotnym w Polsce. Wspólnota Toruńska wspierała darami rzeczowymi Klub Pracy w Mgowie,  Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu oraz indywidualne osoby potrzebujące z Torunia. Dwie osoby ze Wspólnoty Warszawskiej pełniło wolontariat u ss. Misjonarek Miłości w świetlicy środowiskowej dla dzieci w Warszawie.

Budzenie wrażliwości sumień i otwieranie ludzkich serc na godność ludzi najbiedniejszych, na ich potrzeby oraz na wartości, którymi oni żyją

Każda ze wspólnot  Ruchu Maitri stara się propagować ideę solidarności z najbiedniejszymi i niesienia im pomocy. Prowadzone były następujące działania:

 1. Organizowane były spotkania i prelekcje w parafiach, szkołach. W 2019 roku przeprowadzono ich ok. 300. W tych spotkaniach często uczestniczyły misjonarki i misjonarze pracujący na misjach. 
 2. Członkowie Ruchu Maitri na trasie 9 pielgrzymek,  prowadzili akcje informacyjne oraz wygłosili 33  prelekcje.
 3. Wydawane było czasopismo „My a Trzeci Świat” w którym umieszczane są relacje z misji i życia ruchu Maitri.
 4. W roku 2019 przedstawiciele czterech wspólnot Ruchu Maitri udzielali wywiadów oraz brali udział w spotkaniach i audycjach radiowych i telewizyjnych celem podzielenia się swoimi doświadczeniami misyjnymi i uwrażliwieniem na ludzi żyjących w nędzy. Wspólnota Bytomska dzieliła się swoim charyzmatem w audycji Radio Silesia „Godzina z Ruchem”, w Gliwickim „Gościu Niedzielnym” ukazał się artykuł „Przetrwać do następnego dnia”, w TV TRWAM relacja z koncertu „BYTOM dla SYRII”. W Poznaniu przedstawiciele wspólnoty wzięli udział w 6 audycjach Radia Poznań i Radia Emaus. Odpowiedzialny Gdańskiej Wspólnoty udzielił wywiadu podczas otwarcia wystawy „Misja” dla lokalnych mediów. W związku ze Zjazdem Szkół Adopcji Serca w programie TVP Lublin w programie „Między Wisłą i Bugiem” oraz TVP 1 „Między Niebem a Ziemią” przedstawiono relacje z tego wydarzenia.
 5. Spotykano się z dziećmi i młodzieżą. We Wrocławiu w Szkole Podstawowej  nr 90 im. Stanisława Topy i nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Spotkanie prowadziła salezjanka s. Helena Kamińska. W Bytomiu w Szkole Podstawowej nr 43 dzieci wysłuchały świadectwa mamy adopcyjnej. W Warszawie w Liceum im M. Kopernika prelekcję dla młodzieży wygłosił uczestnik Wspólnoty Lubelskiej wraz z Miriam studentką UMCS z Kamerunu. W Poznaniu w szkołach, na rekolekcjach szkolnych i w grupach młodzieżowych wygłoszono 33 prelekcje często połączone z prezentacją i rozpowszechnianiem materiałów informacyjnych. Koordynator programu Adopcja Serca z Gdańska wygłosił prelekcje w trzech szkołach.
 6. 14 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie odbył się I Zjazd Szkół  uczestniczących w Adopcji Serca. Patronat nad zjazdem objął Prezydent Lublina, lubelski kurator oświaty oraz Rektor UMCS. W spotkaniu brały udział reprezentacje 10 szkół. Uczniowie i nauczyciele dzielili się swoimi doświadczeniami,  jak funkcjonuje program w różnych placówkach edukacyjnych. Odbył się konkurs wiedzy o Afryce oraz pokaz mody zorganizowany przez studentów  pochodzących z Kenii, Ugandy, Mozambiku i Indii. Na zakończenie zjazdu nauczyciele, uczniowie oraz członkowie Ruchu Maitri uczestniczyli w eucharystii sprawowanej w intencji uczestników Adopcji Serca.
 7. Spotkania dla rodziców  adopcyjnych, ofiarodawców i sympatyków misji odbyły się w Bytomiu, Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku, Poznaniu I Lublinie.. W Toruniu gośćmi specjalnymi spotkania byli :przedstawiciel wspólnoty lubelskiej i student z Ugandy. W trakcie spotkania opłatkowego w Gdańsku  mszę św. sprawował bp . Zbigniew Zieliński, a siostry misjonarki przybliżyły realia życia w krajach afrykańskich. W Warszawie spotkanie z rodzicami adopcyjnymi połączone zostało z obchodami Dnia Adopcji Serca.
 8. Zorganizowano zbiórki pieniężne i rzeczowe podczas pikników, akcji charytatywnych i misyjnych. Były to: Piknik Misyjny Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Grodzie Posiadów, Zbiórka w Parafii Stanisława Biskupa i Męczenników w Lublinie, Regionalny Kongres Misyjny w Chałupkach Dębińskich, Niedziela Misyjna w parafii św. Józefa w Pasłęku, Akcja Misyjna w Kościele Baptystów we Wrocławiu, Akcja Misyjna w parafii św. Rodziny we Wrocławiu w związku z ogłoszeniem przez Papieża Franciszka miesiąca października 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, Światowy Dzień Chorych na Trąd w Bytomiu. Zbiórki przeprowadzano również  podczas akcji informacyjnych w wielu parafiach i na pielgrzymkach. Było ich ponad 300.
 9. Przeprowadzono zbiórki rzeczowe: Zbiórka pluszaków dla dzieci, używanych sukien ślubnych dla misyjnych wypożyczalni, ciepłej odzieży dla dzieci z Nepalu, szachów i okularów dla misji w Tanzanii, zbiórka telefonów, znaczków pocztowych, znaków wiary dla zgromadzenia Werbistów.
 10. W 2019 r. przy udziale Bytomskiej Wspólnoty Maitri odbył się koncert charytatywny „BYTOM dla SYRII”. Gdańska Wspólnota zorganizowała w Warmińsko-mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu wystawę pt. „Misja”. Podczas wernisażu koordynator Adopcji Serca wygłosił prelekcję. 
 11. Przedstawiciele ośrodka lubelskiego wzięli udział w debacie „Współpraca na rzecz edukacji w Afryce. Polskie działania w XXI wieku” w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. 20.03.2019 r. Reprezentant wspólnoty lubelskiej  uczestniczył w panelu „Church in Africa” na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.25.05 2019 r.
 12. Opracowano i rozpowszechniano ulotki informacyjne o naszych projektach. Propagowano przekazywania 1% na wspólnotowe cele.
 13. Część wspólnot Ruchu „Maitri” prowadzi strony internetowe oraz strony w mediach społecznościowych. Na tych stronach można zapoznać się z działalnością Ruchu, możliwościami wsparcia Adopcji Serca i innych projektów pomocowych, osobistego zaangażowania się w pomoc oraz włączenia się do wspólnoty Ruchu.

Dzień Adopcji Serca 

Ustanowienie Dnia Adopcji Serca było wspólną inicjatywą Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów prowincji Chrystusa Króla oraz Sióstr Pallotynek, wspartą przez ks. abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego.  Dzień Adopcji Serca jest w założeniu świętem wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób związani z programem Adopcja Serca i podobnymi formami pomocy (nie tylko organizowanymi przez Ruch „Maitri”), rozumianymi jako dobrowolne zobowiązanie ofiarodawcy do pomocy konkretnemu, żyjącemu w ubóstwie dziecku w krajach misyjnych. Cele przyświecające obchodom Dnia Adopcji Serca w Polsce i w krajach misyjnych: 

 1. ustanowienie dnia powszechnej modlitwy osób związanych z Adopcją Serca
 2. dziękczynienie za dobro, jakie powstało w wyniku realizacji programu 
 3. pogłębienie rozumienia Adopcji Serca jako wyrazu czynnej miłości do Chrystusa, który utożsamił się z „braćmi najmniejszymi” 
 4. wyrażenie wdzięczności ofiarodawcom, którzy wspierają program 
 5. podkreślenie wagi tej formy działania dla budowania solidarności i więzi między ludźmi różnych kultur
 6. budzenie szacunku dla godności człowieka i wartości życia ludzkiego 
 7. zachęta do włączania się do pomocy w formie finansowej oraz wolontariatu dla młodzieży i dorosłych 
 8. poznanie się przedstawicieli różnych zakonów i organizacji prowadzących tę formę pomocy oraz wymiana doświadczeń

Pierwsze obchody Dnia Adopcji Serca odbyły się 5 września 2017 r. roku w Poznaniu. W kolejnych latach Dzień Adopcji Serca obchodzony był już w wielu miejscach w Polsce i na świecie.

W 2019 r. obchody zorganizowano w Toruniu, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie. Uczestniczono w Mszach św., zorganizowano spotkania modlitewne ( w tym nowennę do św. Teresy z Kalkuty), spotkania z misjonarzami i rodzicami adopcyjnymi. Zwieńczenie obchodów Dni Adopcji Serca organizowanych przez Księży Pallotynów były Pallotyńskie Rekolekcje dla Przyjaciół Misji i Rodzin Adopcyjnych, które odbyły się w Częstochowie w dniach 26-29 września. Poprowadził je wieloletni misjonarz z Rwandy, ks. Roman Rusinek SAC. Dzień Adopcji Serca obchodzony był także w placówkach misyjnych prowadzących program Adopcji Serca w Burundi, Etiopii, D.R. Kongo i Rwandzie.

Szukanie dróg pojednania i zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie i biednymi

Działalność Ruchu "Maitri" w 2019 roku

 1. Podróż koordynatora programu Adopcji Serca do Rwandy i DR Kongo listopad-grudzień 2019 r. Współpraca z lokalnymi misjonarzami i spotkania z podopiecznymi w ich domach.
 2. Odwiedziny odpowiedzialnego wspólnoty lubelskiej w sierocińcu w Morogoro – Mgolole oraz utworzenie Klubu Szachowego w JUCo, zorganizowanie we współpracy ze wspólnota bytomską i gdańską  zbiórki szachów. 
 3. Spotkania z rodzinami adopcyjnymi i studiującymi w Polsce podopiecznymi. 
 4. Poznawanie kultury, warunków i stylu życia w krajach trzeciego świata. 
 5. Współpraca przy organizowaniu obchodów  Dnia Adopcji Serca w placówkach misyjnych prowadzących program w Rwandzie , Kongo, Burundi.
 6. Rozpowszechnianie listów od misjonarzy wśród rodziców adopcyjnych i ofiarodawców, publikacja ich na FB. 

Pozyskiwanie środków

Podstawowym źródłem środków na działalność  Ruchu Maitri są darowizny od osób indywidualnych. Większość ofiarodawców stanowią uczestnicy programu Adopcja Serca:  pojedyncze osoby i rodziny oraz uczniowie i nauczyciele szkół. Część przychodów pochodzi ze zbiórek publicznych prowadzonych podczas akcji informacyjnych , koncertów, festynów, kiermaszów oraz przekazanego na cele Ruchu Maitri 1% podatku dochodowego. Niewielkim źródłem uzyskiwanych przychodów są odsetki od lokat bankowych oraz składki członków Ruchu Maitri.

Uproszczone sprawozdanie finansowe za rok 2019

Przychody rodzaj
Kwota
Zbiórki pieniężne    177.077,24 zł
Wpłaty na konto 4.605.182,48 zł
Razem przychody  4.782.259,72 zł
Wydatki
Programy i projekty pomocowe 4.406.828,69 zł
Koszty administracji i pozyskiwania funduszy    429.360,67 zł
Razem wydatki 4.836.189,36 zł 
Saldo    457.145,15 zł

Opracowanie: Rada Stała Ruchu „Maitri” 

10.09.2020

Działalność “Maitri” w 2019 roku