Od 27 do 28 kwietnia 2013 r. miało miejsce IV Spotkanie Animatorów w Sulejówku. Uczestniczył w nim Duszpasterz Krajowy Ruchu, o. Jan Jacek Stefanów SVD, oraz 9 przedstawicieli wspólnot z Gdańska, Raciborza (po 2), Bytomia, Lublina, Warszawy, Białegostoku i Torunia (po 1). Tematem był "Rok Wiary. Ze św. Piotrem na drodze wiary". Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy "Regina Coeli"...

23 marca 2013 r. w parafii św. Jacka w Bytomiu miało miejsce spotkanie z s. Jordaną Przybył ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Ducha Świętego, która od 18 lat pracuje w Boliwii. Koordynuje tam "Adopcję Serca". Bytomska wspólnota Ruchu "Maitri" jest jedyną w Polsce, która prowadzi "Adopcję Serca" w Boliwii, a Boliwia jest jedynym krajem Ameryki Łacińskiej, dokąd...

Nasi misjonarze mają pracowite życie nie tylko w Afryce, nie dajemy im odpocząć również w Polsce. Nic bardziej nie przekonuje do udziału w "Adopcji Serca" i innych formach pomocy niż bezpośrednie świadectwo z misji. Korzystając z przyjazdu do kraju siostry Tomaszy Sadowskiej, gdański ośrodek Ruchu "Maitri" zorganizował 10 marca akcję informacyjną w parafii św. Krzysztofa w Gdańsku....

10 marca 2013 r. w Lublinie odbyło się spotkanie sprawozdawcze tamtejszej wspólnoty Ruchu "Maitri". Wzięło w nim udział 16 członków i darczyńców. Tradycyjnie rozpoczęły je modlitwy Ruchu pod przewodnictwem duchowego opiekuna, ks. Jarosława Marczewskiego. Następnie Odpowiedzialna za Ruch w Lublinie Agnieszka Strycharczuk omówiła najważniejsze wydarzenia 2012 r. Sprawozdanie było ilustrowane zdjęciami wyświetlanymi na ścianie. Wśród najważniejszych...

W sobotnie popołudnie 12 stycznia 2013 r. w domu parafialnym przy kolegiacie Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe gdańskiej wspólnoty Ruchu "Maitri". Tradycyjnie przybyli członkowie, wolontariusze i ofiarodawcy Ruchu "Maitri" z Gdańska i okolic. Uczestnicy wzięli udział we mszy św. odprawionej przez opiekuna wspólnoty, księdza proboszcza Marka Dynię. Eucharystię ubogacił koncert...