10 marca 2013 r. w Lublinie odbyło się spotkanie sprawozdawcze tamtejszej wspólnoty Ruchu “Maitri”. Wzięło w nim udział
16 członków i darczyńców.

Tradycyjnie rozpoczęły je modlitwy Ruchu pod przewodnictwem duchowego opiekuna, ks. Jarosława Marczewskiego. Następnie Odpowiedzialna za Ruch w Lublinie Agnieszka Strycharczuk omówiła najważniejsze wydarzenia 2012 r. Sprawozdanie było ilustrowane zdjęciami wyświetlanymi na ścianie. Wśród najważniejszych wydarzeń 2013 r. zapowiedziano następujące: