Biuletyn informacyjny “My a Trzeci Świat” nr 5-6/2018.

Zapraszamy do lektury naszego numeru.

Spis treści:

Komentarz biblijny Brata Adama
Dzień Adopcji Serca 2018
List z Aleppo
O rozwoju wiary na wschodzie Kamerunu
42. Spotkanie Krajowe
uczestników Ruchu MAITRI

Wieści ze wspólnot
Dzieci z Dilla w Etiopii pozdrawiają
Doznałem radości, której nie da się opisać
Woda dla maluchów ze żłobka w Bertoua-Tigaza

 

 

 

 

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla nas wszystkich czasem radości i refleksji nad losami Świętej Rodziny. W ten błogosławiony czas połączmy się duchowo z naszymi braćmi żyjącymi w ubóstwie i głodzie zostawiając dla nich miejsce przy wigilijnym stole. Życzmy Im i sobie wszystkiego najlepszego w Nowym 2019 Roku 

Redakcja

Zaproszenia na spotkania opłatkowe

GDAŃSK – 12 stycznia 2019 r. (sobota) godz. 15:00. Msza św. w kaplicy domu parafialnego
przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego (Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Zator – Przytockiego 3). Po mszy spotkanie w kawiarence parafialnej.
LUBLIN – 13 stycznia 2019 r. (niedziela), godz. 17:00. Msza św. (kościół główny św. Józefa, ul. Filaretów 7), 18:00 – modlitwa,
Słowo Boże, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, drobny poczęstunek, fotorelacja z 2018 r. (sala św. Stanisława Kostki w domu parafialnym – w pobliżu kancelarii)
WARSZAWA – 19 stycznia (sobota), rozpoczynamy Mszą św. o godz. 15:00 w kościele św. Stanisława BM (ul. Bema 73/75, Warszawa-Wola), a następnie agape w salce św. Józefa.
BYTOM – 19 stycznia 2019 r. (sobota), w dolnym kościele św. Jacka (wejście od ul. Matejki 1), godz. 10:00 krótkie nabożeństwo, a po nim w pobliskim domu parafialnym spotkanie z życzeniami, kolędami, poczęstunkiem, zapewniamy niespodzianki. Prośba o potwierdzenie uczestnictwa tel. 885 933 173.

Maleńka Miłość w Żłobie śpi, Maleńką Miłość chrońmy z lekiem…

Drodzy Darczyńcy,

Spieszę, aby wyrazić Wam wdzięczność za wszelkie Dobro otrzymane, za Wasza Maleńka – Wielka Miłość Ochronna…
Pomogliście potrzebującym, którzy do nas zgłaszali się z chorobami takimi jak malarie, infekcje, niedożywienie. To dzięki waszej pomocy zakupiliśmy dla nich konieczne lekarstwa i sprzęt do robienia badań laboratoryjnych… Dzięki Wam odchodzili od nas z dobrym zdrowiem i siłami do pracy… Pomogliście także tym, którzy decydowali o losie swoich najbliższych: matkom, którym brakowało pokarmu dla noworodków; babciom, które otrzymały na wychowanie wnuki, nierzadko niemowlęta i bezradnie poszukiwały mleka; ojcom niemogącym opłacić operacji, czy transfuzji krwi swoich pociech; mężom postawionym przed nagła decyzja cesarskiego ciecia… Dzięki Wam oni wszyscy uzyskali pomoc i z radością wracali do domów… Pomogliście także naszym uczniom w zdobywaniu wiedzy, odkrywaniu i rozwijaniu ich zdolności; dzięki Wam wiele naszych dzieci z parafii i mogło korzystać z nauki w przedszkolu, szkole podstawowej, a także w szkołach ponadpodstawowych.

Dzięki Wam, w tym roku 30 dzieci i jeden dorosły mogli poznać Miłość Bożą, przyjąć sakrament chrztu i Jezusa do serca… Uczniowie są Nadzieja dla swoich rodziców, dla Kamerunu, a przede wszystkim Królestwa Bożego… Dziękujemy także za Wasz udział w budowie aneksu do ośrodka zdrowia (salki przyjęć dla kobiet, biura konsultacyjnego oraz magazynku), jesteśmy w fazie końcowej tej budowy. Dzięki Waszej pomocy nasi chorzy będą mogli być przyjmowani w odpowiednich warunkach, by swobodnie przedstawiać swoje problemy zdrowotne i w Pokoju serca wracać do siebie… Wasza Miłość w Dawaniu Życia sprawiła, ze Bóg już Narodził się w Waszych sercach… Chwała na Wysokości Bogu, a na Ziemi Pokój… W jedności modlitewnej z Chórami Aniołów.

Wspólnota Sióstr od Aniołów, Esseng.

Drodzy członkowie Ruchu Maitri
Drodzy Dobroczyńcy naszych misji w Rwandzie, DR Kongo i Ugandzie, W Narodzeniu Jezusa Chrystusa w małym Betlejem Boża miłość zstąpiła miedzy ludzi. Bóg uniżony przychodzi do nas wszystkich, aby nas podnieść z grzechu i obdarować darem zbawienia. Rozważanie tajemnicy betlejemskiej przy Bożonarodzeniowym żłóbku prowadzi nas do łączności z Bogiem i pogłębienia naszej wiary. W ten to sposób Chrystus na nowo rodzi się w naszych sercach przez wiarę. Życzę wam, aby przez Waszą wiarę Chrystus na nowo narodził się w Waszych sercach. Niech Święta Bożego Narodzenia napełniają Was pokojem i radością, a w Nowym Roku 2019 niech błogosławieństwo towarzyszy Wam we wszystkich chwilach waszego życia! Pragnę wyrazić wdzięczność za każdy dar, dobroć i życzliwość, a także zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie za Was. Sr Marta Litawa, Misjonarka Pallotynka z Rwandy

 

Komentarz biblijny Brata Adama

Łk 10, 25–37

„A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył». Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»

Bóg pragnie naszego życia i to życia w obfitości (por. J 10, 10). Pan Jezus mówi: „Kochaj Boga i bliźniego, a będziesz żył”. Ale jak kochać bliźniego? Kto nim jest? Bliźnim okazał się samarytanin. Człowiek staje się bliższy sobie, gdy w drugim dostrzega potrzebującego i pochyla się nad nim. To wyjście sprawia, że stajemy się bardziej bliscy Bogu i samym sobie. U podstaw takiej postawy leży wrażliwe serce.
Wzruszył się głęboko (gr. splagchidzomai) jest współodczuwaniem Jezusa, który pochyla się nad kobietą odprowadzającą zmarłego syna „Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: „Nie płacz!” (Łk 7, 13). To wzruszenie serca jest tęsknotą Ojca za marnotrawnym synem: „Wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go” (Łk 15, 20). To konkretne widzenie podstawowych potrzeb drugiego człowieka: „Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze” (Mt 15, 32). W dzisiejszych warunkach samarytanin jest wzorem chrześcijańskiego wolontariatu. Dostrzec potrzebującego, nie przejść obojętnie, podejść z pomocą, dać osobiste wsparcie, przekazać odpowiedniej wspólnocie, mieć w pamięci. Ważne jest również nasze zaangażowanie w struktury społeczne, które wychodzą naprzeciw różnym potrzebom ludzi. Benedykt XVI w encyklice „Deus Caritas est” napisał: „Wewnętrzna natura Kościoła wyraża się w troistym zadaniu: głoszenie Słowa Bożego (kerygmartyria), sprawowanie Sakramentów (leiturgia), posługa miłości (diaconia). Są to zadania ściśle ze sobą związane i nie mogą być od siebie oddzielone. Caritas nie jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej, którą można by powierzyć komu innemu, ale należy do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty”. Przecież ubodzy potrzebujący są największym skarbem Kościoła. Ciągle potrzebujemy nawrócenia serca, aby potrafiło wzruszyć się głęboko. „Serce, które widzi” sprawia, że stajemy się bliscy.

Brat Adam Sroka OFMCap

Komentarz ukazał się w „Agendzie Liturgicznej Maryi Niepokalanej” 2009 rok, tom II.

Adopcja Serca

Adopcja Serca to niezwykłe dzieło pomocy sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich afrykańskich rodzin prowadzone przez Ruch Maitri od 1996 roku. Udział w programie oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do niesienia pomocy konkretnemu znanemu z nazwiska i imienia podopiecznemu. Adopcja ma na celu uchronienie najbiedniejszych od śmierci głodowej i chorób oraz zapewnienie dzieciom środków na naukę i przygotowanie do samodzielnego życia. JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU ? Abyy wspierać konkretne dziecko w programie Adopcji Serca, należy:

 1. wypełnić deklarację przystąpienia do programu
  dostępną na stronie www.maitri.pl
 2. w deklaracji należy wskazać wybraną formę
  pomocy.
 3. udział w programie potwierdzamy przez opłacenie
  składki adopcyjnej za 3 miesiące.

Na życzenie, po kontakcie telefonicznym deklaracja może zostać wysyłana pocztą. Uprzejmie prosimy powiadomić ośrodek Maitri o dokonaniu pierwszej wpłaty (telefonicznie lub email).

FORMY PROGRAMÓW POMOCOWYCH

 • Szkoła podstawowa – obejmuje dzieci najmłodsze, uczęszczające do szkoły podstawowej i te, które nie rozpoczęły jeszcze nauki. Miesięczna składka to równowartość 13 EUR* przeznaczane na dożywianie i utrzymanie dziecka oraz opłaty szkolne. Pomocy udziela się do czasu ukończenia szkoły podstawowej przez podopiecznego.
 • Szkoła średnia – obejmuje dzieci i młodzież uczące się w szkole ponadpodstawowej. Miesięczna składka to równowartość 17 EUR* z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznego i opłaty szkolne. Program trwa około 6 lat.
 • Szkoła życia – uczęszcza do niej zazwyczaj młodzież pełnoletnia, która wcześniej nie miała możliwości nauki ani zdobycia zawodu. Miesięczna składka to równowartość 15 EUR* z przeznaczeniem na opłaty szkolne. Pomoc trwa 3 lata.
  * – 1 EUR z każdej zapłaconej składki przeznaczamy co miesiąc na administrację programem Adopcji Serca.

Program dożywiania dzieci – darowizny przeznaczane są na organizację zbiorowego dożywiania głodujących dzieci w szkołach, przedszkolach i ośrodkach dożywiania. Fundusz Pomocy Ubogim – wybierając ten fundusz ofiarodawca nie podejmując długoletniego zobowiązania, może samodzielnie określić wysokość kwoty i okres przekazywania pomocy lub dokonać jednorazowej wpłaty (bez wypełniania deklaracji). Wspierane dzieci są objęte programem Adopcji, lecz
nie przypisane indywidualnie do ofiarodawców. Projekty pomocowe. Ruch Maitri wspomaga realizację projektów związanych z zakupami leków, remontami i wyposażeniem ośrodków zdrowia, budową studni, itp. Lista projektów oczekujących na wsparcie znajduje się na stronie internetowej.

Nie więcej niż 10% uzyskanych środków przeznaczamy na koszty związane z organizacją ww. programów i projektów pomocy.

 

Dzień Adopcji Serca 2018

5 września to dzień liturgicznego wspomnienia Św. Matki Teresy, patronki Ruchu MAITRI. W tym dniu przypada także Dzień Adopcji Serca obchodzony już po raz drugi w kościele katolickim z inicjatywy naszego Ruchu wspieranej przez zgromadzenia Księży i Sióstr pallotynek. Tegoroczne obchody miały miejsce w kilku miastach w Polsce i za granicą. Poniżej przedstawiamy krótkie relacje.

LUBLIN: 1-2 września w parafii św. Józefa przy ul. Filaretów 7 s. Agnieszka Czajkowska, misjonarka z Rwandy w czasie wszystkich Mszy św. podzieliła się świadectwem z organizacji Adopcji Serca w miejscowości Nyakinama.

Wspólne świętowanie z udziałem Sióstr od Aniołów, Rodziców Adopcyjnych, członków i wolontariuszy Ruchu „Maitri” oraz wszystkich zainteresowanych „Adopcją Serca” odbyło się 2 września o godz. 16:00 w parafialnej sali św. Stanisława.

GDAŃSK: 5 września o godz. 19:00 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Zbigniewa Zielińskiego, a następnie w kawiarence parafialnej odbyło się spotkanie z misjonarkami s. Dominiką Laskowską SAC z DR Konga i s. Martą Litawą SAC z Rwandy.

WARSZAWA: 5 września 17:00 odprawiono Mszę św. dziękczynną za 25 lat Adopcji Serca w kaplicy domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, następnie przedstawiono działalności Sekretariatu Jeevodaya oraz innych organizacji prowadzących Adopcję, w siedzibie Sekretariatu. Na koniec trwały rozmowy i świętowanie przy hinduskim poczęstunku oraz prezentacja wystawy plenerowej „Dzieci Jeevodaya – 25 lat Adopcji Serca”.

BIAŁYSTOK: w dniach 27.08- 04.09 w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny po Mszy św. o godz. 17:00 odprawiono nowennę za wstawiennictwem św. Matki Teresy z Kalkuty w intencjach parafian, dzieci i rodziców z Adopcji Serca, misjonarzy oraz członków Ruchu Maitri. Uroczysta Eucharystia sprawowana była 9 września.

RACIBÓRZ: wspólnota Ruchu „Maitri” działająca przy parafii p.w. Matki Bożej włączyła się do przygotowania w parafii nowenny za wstawiennictwem Św. Matki Teresy, która była odprawiana codziennie w dniach 27.08– 04.09 po wieczornej Mszy Św. o godz. 18:00. Uroczysta msza miała miejsce 5 września 2018 o godz. 18:00 w kościele p.w. Matki Bożej, następnie odbyło się spotkanie w salce audiowizualnej z rodzicami adopcyjnymi, na którym wyświetlono filmu o św. Matce Teresie.

LUBLIN: 6 września o godz. 11:30 w Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się prelekcja o Afryce, Ruchu „Maitri” i Adopcji Serca, którą wygłosiła s. Rose Tcheza FMM (Zgromadzenie Misjonarek Franciszkanek Maryi) z Demokratycznej Republiki Konga oraz Konrad Czernichowski z lubelskiej wspólnoty Ruchu Maitri. Wykładowi towarzyszyła wystawa „Kameruńska codzienność”.

WROCŁAW: 8 września o godz. 18:00 odprawiono Mszę św. w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, po której zaproszono na wspólną agapę do salki parafialnej. Podczas spotkania informowano o początkach Adopcji oraz ilu dzieciom udało się pomóc. Obecna była s. Izabela Pilorz, misjonarka z RCA, która opowiedziała również o swojej pracy misyjnej.

BIAŁYSTOK: 9 września o godz. 12:15 odprawiono Mszę św. w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, a następnie do sali przylegającej do kościoła odbyło się spotkanie z s. Immakulatą Faustynowicz, michalitką, która pracuje w misji Nguelemandouka w Kamerunie. S. Immakulata również podczas Mszy świętych dała świadectwo swojej posługi misyjnej.

POZNAŃ: 9 września o godz. 12:15 odprawiono Mszę św. w kościele p.w. Chrystusa Sługi. Liturgii przewodniczył ks. dr Andrzej Panasiuk, Duszpasterz Krajowy Ruchu Maitri. W auli parafialnej odbyło się spotkanie z rodzicami adopcyjnymi z Archidiecezji Poznańskiej, na którym obecne były s. Teofila, Kanoniczka Ducha Świętego, misjonarka z Burundi oraz s. Eligia, Michalitka, wieloletnia misjonarka z Kamerunu. Na uroczystość zostali też zaproszeni przedstawiciele środowisk misyjnych, działających w Archidiecezji.

BYTOM: 4 października, godz. 18:00: ks. bp Andrzej Iwanecki odprawił dziękczynną Mszę św. w dolnym kościele Św. Jacka. Druga część spotkania miała miejsce w dolnej sali pobliskiego Centrum im. ks. G. Gorczyckiego. W programie były m.in.: krótka historia „Adopcji Serca”, relacja z misji s. Ilony Firszt, karmelitanki z Kamerunu, świadectwa Rodziców Adopcyjnych, podsumowanie i błogosławieństwo na dalszą drogę Ks. Biskupa, agapa, stolik misyjny i niespodzianki

Fot: Mirosław Szostak

Obchody w krajach misyjnych

ETIOPIA, DILLA: 3–6 września, misja Sióstr Salezjanek: odbyły się spotkania dzieci adopcyjnych z poszczególnych grup, na których dostały wyprawkę szkolną i po raz pierwszy miały podwieczorek – bułeczkę z nutellą. Wspólnie modliliśmy się…
Grupa podopiecznych Ruchu Maitri miała spotkanie 6 września. Obchody zorganizowała s. Helena Kamińska CMW.

INDIE, JEEVODAYA: 5 września, ośrodek dla osób chorych na trąd: została odprawiona Msza św. w intencji Ofiarodawców ośrodka w Jeevodaya i wszystkich ofiarodawców, zaangażowanych w Adopcję Serca, odmówiono wieczorny różaniec. Obchody zorganizowała dr Helena Pyz, lekarka i misjonarka świecka.

List wdzięczności od siostry Angeliki z Ugandy na Dzień Adopcji Serca

Nasi Kochani Przyjaciele z Ruchu „Maitri” !!! Kochani Rodzice Adopcyjni !!!
Pragnę wyrazić w imieniu własnym, dzieci i ich rodziców, młodych dziewcząt i ludzi z Rushooka ogromną wdzięczność za Waszą wspaniałą pomoc: wyrażoną czynem miłość do ludzi najbiedniejszych.
Ofiarowujecie naszym dzieciom: utrzymanie, naukę, a tym samym – lepsze dziś i jutro! I wielka radość, że KTOŚ w dalekiej Polsce wspiera, pamięta, modli się i kocha nasze dzieci.
Kochani Rodzice Adopcyjni – jesteście Darem i Radością dla naszych dzieci. Otwieracie Swoje serca, aby wspomóc potrzebujących. Pięćdziesiąt dzieci z Rushooka w Ugandzie jest bardzo wdzięcznych za to, że mogą po prostu iść do szkoły, mając mundurek, zeszyty, opłacone czesne. Są szczęśliwymi wybranymi przez Boga i przez WAS.
Z okazji 20- lecia Adopcji Serca w Bytomiu życzę Bożego Błogosławieństwa i potrzebnych łask na każdy dzień tej wspaniałej pracy dla potrzebujących, dla misjonarzy i tych najmłodszych uczących się dzięki Waszej ofiarności. BÓG ZAPŁAĆ!
Niech Patroni Ruchu MAITRI – Św. Franciszek z Asyżu i Św. Matka Teresa z Kalkuty wypraszają cenne łaski, miłość, pokój, radość, dobroć, otwarte dłonie i serca na potrzeby najbiedniejszych. Czynicie WSPANIAŁE cuda dla tych, którzy tak potrzebują dobrego słowa, uśmiechu, zrozumienia, podania dłoni i zrobienia kroku ku ich lepszej przyszłości.

Dzięki WAM, pięćdziesiąt dzieci z naprawdę biednych rodzin, jest w przedszkolu, w szkole podstawowej, w średniej i w “Szkole
Życia”. Jak to bywa … uczą się różnie, ale widać, że się starają. Naprawdę są bardzo wdzięczne i z serca dziękują.

Życzę miłego i radosnego Jubileuszu, wspaniałego dnia, wiele dobroci od innych. Obiecujemy codzienną modlitwę i pamięć przed Panem.
Z Bogiem,

Sr. Angelika Chyla, FDC. 2018 r.

List z Aleppo – Miasto próbuje się podnieść

Otrzymaliśmy list z Aleppo od Siostry Brygidy, która opiekuje się niepełnosprawnymi mieszkańcami tego zrujnowanego miasta. Dzięki pracy Siostry i hojności darczyńców z ruchu MAITRI, 58 dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymuje już drugi rok, comiesięczne zapomogi pieniężne w wysokości 33 Euro. Oprócz tego w programie Adopcja Serca – Adopcja Medyczna uczestniczy 65 niepełnosprawnych dzieci

Drodzy nasi Przyjaciele,
Pragnę spotkać Was, chociażby tylko za pomocą tego listu, by podziękować Wam za Waszą wrażliwość na cierpiących i za Waszą hojność oraz podzielić się tym, czym żyjemy w obecnych czasach w Aleppo.
Sytuacja w mieście poprawia się malutkimi kroczkami. Jedynie co mogę zauważyć, że mamy trochę więcej prądu w ciągu dnia.
Ale od czasu do czasu elektrownia jest bombardowana i wtedy nasza radość pryska jak przysłowiowa bańka mydlana… bo zostajemy bez prądu przez wiele tygodni… Jeszcze bardziej to odczuwaliśmy latem, gdy temperatura dochodziła do 45 stopni, a wentylator nie chodził…

W tej chwili w środkowej części Aleppo nie ma wojny. Jest za to morze gruzów. Natomiast na obrzeżach miasta wojna nadal się
toczy: ciągle słyszymy odgłosy walk. Ciągle jest jeszcze tylko jedna droga wjazdowa do miasta od strony północnej, pozostałe są w rękach rebeliantów. To znaczy że jak chcemy pojechać do innego miasta w Syrii, np. Damaszku lub Homs, które są na południu, musimy wyjechać tą drogą na północ, potem zrobić duży krąg na wschód i następnie kierować się na południe.
Miasto próbuje podnieść się przez pracę, handel, wrócić do „normalnego” życia, ale jest to wręcz jeszcze niemożliwe. Z powodu toczącej się ciągle wojny w Syrii i sytuacji niestabilnej, nikt z zewnątrz nie myśli o inwestycjach, otwieraniu zakładów pracy, by dać ludziom możliwość zarobku, a więc bezrobocie jest nadal ogromne. Warunki życia są nadal bardzo trudne, wszystko jest bardzo drogie. Na miejscu są dostępne różne podstawowe produkty, tylko ludzie nie mają na nie pieniędzy. Nawet jeśli ktoś ma szczęście mieć pracę, wypłata nie wystarcza mu, by przeżyć do końca miesiąca, by wyżywić rodzinę.
Oto historia jednej z rodzin: w czasie wojny musieli uciekać ze swojego domu, nie zdążyli nic zabrać, ledwo uszli z życiem. Dom ich jest zniszczony, wynajmują małe 2 pokojowe mieszkanko. Mają syna (15 lat) z porażeniem mózgowym i 3 córki w wieku 13, 8, 6. Ośmioletnia córka jest opóźniona umysłowo. Poszła do szkoły, ale nie dawała sobie rady w nauce. Miesiąc temu rozpoczęła naukę w ośrodku specjalnym, gdzie ma też logopedię, zajęcia psychoruchowe i już postępy są widoczne. Koszt miesięczny w ośrodku wynosi 78$. Dodatkowo muszą opłacić transport, bo ośrodek jest na drugim końcu miasta. Syn miał 4 operacje nóg i fizjoterapię. Wszystko na ich koszt. Syn też jest w tym samym ośrodku co jego siostra, dla dzieci wymagających specjalnej troski. Ojciec zarabia miesięcznie 28$, a za mieszkanie płacą 20$. Mama nie pracuje, bo zajmuje się dziećmi. Mogłabym opowiadać jeszcze wiele podobnych historii.
Grupa dorosłych niepełnosprawnych, którym pomagamy finansowo z 58 rozrosła się do …136! Czy zdołamy dalej pomagać wszystkim tym potrzebującym? Niech dobry Bóg wynagrodzi swoimi łaskami i błogosławieństwem Wam i Waszym najbliższym za wszelkie dobro, które czynicie.
Złączona w modlitwie o pokój dla całego świata,

s. Brygida Maniurka FMM Aleppo, 10 października 2018

 

O rozwoju wiary na wschodzie Kamerunu

Wiara jest darem i tajemnicą. Widać to bardzo na terenach misyjnych.

Podzielę się z Wami kilkoma przykładami,które ukażą potrzebę głoszenia Ewangelii i wielkie pragnienie poznania Dobrej Nowiny przez ludność tubylczą na wschodzie Kamerunu.
Od kilku lat pracuję w Kamerunie i jestem odpowiedzialna za katolicką szkołę podstawową w Doumé. Mimo tego, że jest tu kilka szkół państwowych, wielu rodziców pragnie zapisać swoje dzieci do szkoły katolickiej. Przy zapisach pytam często rodziców: dlaczego? Tłumaczą mi, że oprócz dyscypliny panującej w szkole, ich dzieci będą się modlić, dostąpią do sakramentów, będą na Mszy św., będą katechizowane i dzięki temu poznają Boga i będą lepsze. (…).
Pragnę dodać, że Diecezja Doumé Abong -Mbang wychowuje i kształci w różnych szkołach
ponad 5 tys. dzieci i młodzieży. Ten rozwój szkół i ich utrzymywanie na terenie Kamerunu, jest możliwe dzięki Waszemu wsparciu, drodzy Współpracownicy Maitri, zarówno przez Adopcję Serca, jak i różne dary materialne, które do nas docierają z
Polski. Serdeczne Bóg zapłać.
Jedną z ciekawszych form wdrożenia młodzieży i dzieci w tajemnice wiary jest organizowanie pielgrzymek. Z roku na rok przybywa pielgrzymów. Młodzież naszej Diecezji wybiera się na pielgrzymkę do odległej miejscowości: Nguelemendouka, do Matki Boskiej Dobrej Nadziei. Każdego roku, liczy ona około 1000 młodzieży, która idzie z intencjami, w głębokim skupieniu, z modlitwą na ustach i ze śpiewem. W samym sanktuarium pielgrzymi zostają trzy dni. W programie pielgrzymkowym jest Eucharystia, konferencje, modlitwa różańcowa, Sakrament Pojednania, Droga Krzyżowa i koncert piosenki religijnej.
Każda grupa ma skomponować jedną piosenkę związaną z hasłem pielgrzymki o naśladowaniu Maryi, Matki Jezusa. Są one zaprezentowane ostatniego wieczoru przed zebranymi w kościele pielgrzymami. Nasza parafia zajmuje często 1 miejsce! Jednego roku piosenka była skomponowana na podstawie litanii, jej refren śpiewali wszyscy! Naprawdę piękna, melodyjna i wyrażająca głębokie przesłanie.
Każdy z pielgrzymów niesie swoją intencję, by na koniec przedstawić ją Matce Bożej, Dobrej Nadziei. Ale jedna została mi wyjawiona i mogę się nią podzielić: młoda kobieta prosiła, by wrócił do niej chłopak, ojciec ich dziecka i zainteresował się ich rocznym synkiem, który też był małym pielgrzymem. Kilka dni po pielgrzymce, młody tatuś przyszedł zobaczyć synka, przyniósł 3 kawałki mydła dla dziecka, a dla niej 1000 franków, czyli 1,5 euro. Jej radości nie było końca, a otrzymane pieniążki z wdzięczności Bogu złożyła na tacę podczas niedzielnej Mszy św. Małe wielkie rzeczy!!!
Również coroczna pielgrzymka dzieci z naszej Diecezji cieszy się ogromnym powodzeniem. Jest ona organizowana zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Ostatnia miała hasło: „Jezus Cię wzywa – idź za Nim”. Uczestniczyło w niej 1600 dzieci z różnych
parafii. Niektórzy szli wiele kilometrów pieszo, często w klapkach, za ciasnych butach, z porwanymi lub uciskającymi paskami od butów po starszym bracie, pożyczone od mamy lub taty. (…).
Na pielgrzymkach dziecięcych panuje świąteczna i modlitewna atmosfera. Podobnie jak na pielgrzymce młodzieżowej – jest dużo modlitwy, śpiewu, tańca, radości, zamyślenia nad własnym życiem, ale największe emocje są związane z kiermaszem. Dzieci biegną do straganów jak najszybciej i niejeden długodystansowy biegacz by im pozazdrościł sprintu po otwarciu kiermaszowej bramy.
Ukoronowaniem tej pielgrzymki jest uroczysta procesja ze świecami do groty Matki Bożej, gdzie dzieci przedstawiają w ciszy serca swoje intencje. (…).
Jako misjonarka pracująca wiele lat na terenach misyjnych, widzę wielką potrzebę różnorakiej pomocy misjom. Wciąż jestem otoczona setkami dzieci, młodzieży i ludzi,którzy potrzebowaliby różnego rodzaju dewocjonali: kieszonkowych Pism świętych,
różańców, medalików, książeczek do nabożeństwa, nowenn, krzyżyków, gazet religijnych. Dlatego patrząc z perspektywy misjonarki, zawsze w polskich kościołach zerkam na kwiaty zakrywające często ołtarz ofiarny w prezbiteriach kościołów i przeliczam je na różańce. I chociaż bukiety są starannie ułożone i piękne, jest mi jakoś smutno.
Z góry dziękuję Wszystkim Współpracownikom Maitri za dalszą współpracę i obiecuję modlitwę. Święta Teresa Ledóchowska, pracująca na rzecz misji powiedziała swoim współpracownikom: „ci którzy pracują na rzecz misji dostąpią nagrody misjonarzy.” Niech ta nagroda będzie też Waszym udziałem, co daj Wam Boże.

Z serdecznym siostrzanym pozdrowieniem i modlitwą,
S. Grażyna Wojnowska SAC Odpowiedzialna za katolicką szkołę podstawową w Kamerunie.
Doumé, 24.09.18

 

42. Spotkanie Krajowe
uczestników Ruchu MAITRI

W dniach 12–14.10 w Toruniu odbyło się doroczne Spotkanie Krajowe, w którym wcięło udział 75 osób reprezentujących 9 wspólnot z Polski oraz wspólnotę z Czech. W spotkaniu uczestniczył także ks. dr Andrzej Panasiuk Duszpasterz Krajowy Ruchu MAITRI, oraz opiekunowie duchowi wspólnot z Białegostoku, Torunia i Gdańska. Wydarzenie było okazją do debaty na tematy programowe, wspólnej modlitwy i zwiedzania miasta. W trakcie sobotniego Walnego Zgromadzenia Członków dokonano zmiany statutu w obszarze zarządzania Ruchem i wybrano trzyosobową Radę Stałą w składzie: Edyta Ostrowska – Przewodnicząca, Zastępcy – Tadeusz Makulski, Wojciech Zięba. W myśl nowo przyjętych zapisów statutu Rada Stała kieruje bieżącą działalnością Ruchu w obszarze realizacji celów statutowych i organizacji formacji, a także reprezentuje ruch na zewnątrz.

 

Wieści ze wspólnot

28.08 – wspólnota lubelska gościła o. dr. Jacka Górkę OFM, wykładowcę w Jordan University College w Morogoro w Tanzanii. Misjonarz przybliżył grupie kraj, w którym od lat pracuje

******

16.09 – przedstawiciele lubelskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” wzięli udział w Festynie Sióstr od Aniołów w Konstancinie-Jeziornej, z którymi współpracują od lat, realizując program „Adopcji Serca” w Ntamugendze w Demokratycznej Republice Konga, Nyakinamie w Ruandzie i Essengu w Kamerunie. Spotkali się z Matką Generalną, s. Marią Piątkowską oraz misjonarkami. Rozprowadzali cegiełki misyjne na budowę przedszkola integracyjnego na Zanzibarze w Tanzanii.

******

W XIV dniach bytomskich organizacji pozarządowych (7-8 września) po raz 14. uczestniczyło Stowarzyszenie Adopcji Serca – „Maitri”. Na naszym stoisku były głównie informatory propagujące program pomocy: Adopcja Serca, plansze dzieci afrykańskich. Również na scenie pobliskiego amfiteatru przedstawicielka Ruchu Maitri i Stowarzyszenia opowiedziała o prowadzonej pomocy dzieciom afrykańskim. Zapraszała do podjęcia tej akcji i dołączenia do świętowania Adopcji Serca – prowadzonej przez wiele wspólnot Ruchu Maitri w Polsce – w Bytomiu od 20 lat. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, nasze stoisko odwiedziło sporo osób pobierając ulotki i Deklaracje Adopcji Serca.

******

27.09 Monika Sidor i Konrad Czernichowski ze wspólnoty lubelskiej wraz ze studentami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Gordongreenidge’em z Indii i Robertem z Ugandy na zaproszenie pani Agnieszki Hałasy, nauczycielki religii i opiekunki nowo powstałego Koła Misyjnego, odwiedzili Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie. Przybliżyli uczniom działalność Ruchu „Maitri”, opowiedzieli o edukacji w Afryce, pokazując zdjęcia i eksponaty z misji. Wyjaśnili ideę „Adopcji Serca”. Goście z Afryki i Azji wzbudzili żywe zainteresowanie dzieci i młodzieży. Ci, którzy znają podstawy angielskiego, mogli w przerwie porozmawiać. Gordongreenidge śpiewał piosenki, akompaniując sobie na gitarze. Animował tańce. Robert opowiadał o swojej szkole, a po prezentacji zagrał z chłopcami międzynarodowy mecz koszykówki. Owocem wyjazdu jest podpisana deklaracja „Adopcji Serca”.

******

29 i 30 września bytomska wspólnota Ruchu Maitri gościła w parafii p. w. Najśw. Serca P. Jezusa i M. B. Fatimskiej w Tarnowskich Górach – Strzybnicy. Po latach ponowna wizyta zbiegła się z prośbą o wsparcie rozbudowy przedszkola na wyspie Zanzibar, należącej do Tanzanii. Wysoki poziom zajęć dobrze przygotowujących dzieci do podjęcia nauki szkolnej, skłania rodziców do posyłania swoich dzieci do tego przedszkola. Nie czyni się tu trudności do przyjęcia dzieci muzułmańskich, a to pozwala i jest okazją do uczenia się szacunku i akceptowania osób innej kultury, religii. Do pomocy przy zbiórce ofiar włączyły się Parafianki – „mamy adopcyjne”.

******

21 października Kościół obchodził Niedzielę Misyjną. Z tej okazji Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” zaprosił do parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie s. Barbarę Pustułkę, wieloletnią misjonarkę w Ruandzie i Demokratycznej Republice Konga, a obecnie w Kamerunie. Wraz z nią wolontariusze przeprowadzili też kwestę na dożywianie w ośrodku zdrowia prowadzonym przez s. Barbarę.

******

Przedstawiciele wspólnoty lubelskiej, Konrad Czernichowski wspólnie z Moniką Sidor poprowadzili pięć lekcji w Zespole Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu. Uczniowie od najmłodszych po maturzystów mogli dowiedzieć się o życiu swoich rówieśników w Kamerunie, a także poznać szczegóły programu „Adopcji Serca”.

******

30 listopada, w Szkole Podstawowej nr 22 w Lublinie wraz z Konradem Czernichowskim ze wspólnoty lubelskiej gościli studenci UMCS Robert z Ugandy i Gordongreendge z Indii. Ognisko misyjne „Kanaan” dzięki zaangażowaniu nauczycielki Elżbiety Czarnoty wspiera już drugie dziecko w ramach „Adopcji Serca” – dziewiętnastoletnią Marie-Louise z Essengu we wschodnim Kamerunie. Dziewczynkę przekazały do programu Siostry od Aniołów. Przeprowadzono lekcje dla trzech grup uczniów w sali multimedialnej. Uczniowie mogli się dowiedzieć o znaku, historii i działalności Ruchu „Maitri”, obejrzeć film o dniu z życia dziewczynki z Wybrzeża Kości Słoniowej, wysłuchać prezentacji studentów o ich ojczyznach – Ugandzie i Indiach – oraz obejrzeć samochody wykonane przez dzieci afrykańskie. Gordon zaśpiewał i zagrał na gitarze piosenki chrześcijańskie. Uczniowie i nauczyciele otrzymali ulotki o „Adopcji Serca”.

******

5 grudnia świętowaliśmy w Gdańsku Dzień Wolontariusza. W spotkaniu uczestniczyło ok 20 osób. Eucharystię w intencji wolontariuszy sprawował ks. Marek Dynia opiekun
Wspólnoty. Po Mszy św. wspólna agapa ze wspominkami. Bez wysiłku setek osób bezinteresownie poświęcających energię i czas nie bylibyśmy w stanie aktywnie pomagać potrzebującym, chorym i ubogim. Dziękowaliśmy im wszystkim także listownie i meilowo. Nasi wolontariusze tłumaczą m.in. listy od i do podopiecznych programu Adopcja Serca z francuskiego, wspierają nas w obsłudze przesyłek i listów, a także pomagają przygotować materiały graficzne Ochotnicy udzielają się poprzez organizację spotkań w szkołach, promują ideę pomocy ubogim w Trzecim Świecie i pomagają czynić dobro na wiele innych sposobów. Nasi wolontariusze to kobiety i mężczyźni, od nastolatków po emerytów. W imieniu tysięcy ubogich dziękujemy za Wasz wysiłek.

******

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” otrzymał nominację do prestiżowego odznaczenia „Benemerenti in Opere Evangelisationis przyznawanego przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji. Uroczysta gala wręczenia odznaczeń odbyła się 25 października w Warszawie, w Galerii Porczyńskich. Odznaczenia wręczano w 4 kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym; pomoc modlitewna i duchowa; pomoc materialna i finansowa misjom oraz informacja medialna. Odznaczeniem uhonorowano m. in. ks. Stanisława Stanisławka, który pracował na misjach w Afryce niemal 50 lat. W trzeciej kategorii, najbliższej Ruchowi, nagrodzono ks. Jana Szczepaniaka, który realizuje „Misyjną Adopcję Serca”, z której korzysta kilkaset dzieci z Madagaskaru i Papui – Nowej Gwinei; s. Anna Lisiecka, inicjatorka „Góry Grosza” w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP oraz Władysław Grochowski, prezes Grupy „Arche” z Siedlec, która sfinansowała budowę szkoły w Busso w Czadzie. W spotkaniu uczestniczyli Elżbieta Mielniczuk i Konrad Czernichowski z lubelskiej wspólnoty.

 

Dzieci z Dilla w Etiopii pozdrawiają

Drodzy Darczyńcy Adopcji Serca Ruchu Maitri
Z całego serca pragnę podziękować Państwu za trud, ofiary, cierpienia, hojność serca… litania byłaby zbyt długa, by wyliczyć wszystko. Wasza pomoc jest skarbem, ponieważ bez Was wiele dzieci i młodzieży nie mogłoby pójść do szkoły, by się uczyć. Wasza pomoc daje dzieciom i młodzieży możliwość zdobycia wykształcenia, a w przyszłości zawodu, by zapracować na lepsze, bardziej godne jutro. Dlatego bardzo potrzebujemy Waszej pomocy i współpracy. Bóg zapłać!!!
Większość naszych dzieci uczęszcza do szkół państwowych, gdzie poziom nauczania jest niski z powodu braku odpowiedzialności ze strony nauczycieli. W szkołach prywatnych ilość miejsc jest ograniczona. Na przykład w naszym przedszkolu misyjnym na 60 miejsc rodzice zgłosili ponad 200 dzieci. Trudno jest dokonywać wyborów, kogo przyjąć, a kogo nie. Rodzice dzieci nieprzyjętych przychodzą i błagają o przyjęcie. I tak mamy 65 czterolatków w grupie. Są pod opieką tylko dwóch nauczycielek. W Polsce by tak nie mogło być.
A teraz konkretne przykłady z dzieła Adopcji Serca, jak zmienia ona życie dzieci i młodzieży, którym pomagacie. Dziewięcioletni chłopiec Abatu Gada we wrześniu pójdzie wreszcie do szkoły i mam nadzieję, że nie skończy na podstawówce. Bez pomocy w ramach Adopcji Serca byłby chłopcem na posyłki za jedzenie i dach nad głową. Być może dziecko jeszcze nie całkiem rozumie swoją sytuację, ale my ją rozumiemy. W rodzinie pasłby kozy i pracował, gdzie się da za jedzenie. Wiemy, jak tutaj w Dilla ludzie bez wykształcenia biedują. Stawiamy mocno na szkołę, na edukację. Tylko w ten sposób ludzie mogą zmienić swoją sytuację życiową.

Ośmioletnia dziewczynka Mitike Brahanu tylko dzięki Adopcji uczęszcza do szkoły. Jej ojciec zmarł, gdy miała kilka miesięcy. Matka jest dwukrotną wdową z trójką dzieci. Tutaj muszę pomagać całej rodzinie, aby pod koniec miesiąca nie głodowała. Matka skończyła tylko dwie klasy szkoły podstawowej. Pracuje i nie jest w stanie dalej się uczyć i prowadzić rodzinę. Często muszę jej doradzać, nakłaniać, by się umyła, by wyprała ubranie… Mam nadzieję, że Mitike będzie się uczyć, ale musimy czuwać nad tą rodziną, pomóc dzieciom wyjść z nędzy.
Drodzy Rodzice Adopcyjni, za pośrednictwem poznańskiej wspólnoty Ruchu Maitri przesyłam Wam listy od dzieci oraz ich zdjęcia. Oczywiście najmłodsze dzieci nie potrafiłyby same ich przygotować i potrzebowały pomocy, ponieważ nie potrafią jeszcze pisać albo uczą się tego od niedawna. Jedna pani z wsparciem kilku innych była wyznaczona do pomocy w przygotowaniu listu. Weszły do dużej sali bibliotecznej, siadły przy stołach, każde dostało kartkę papieru i długopis, młodsze dzieci dostały kredki, żeby coś narysować. Niektóre były mocno przejęte, na początku było dużo hałasu, powoli jednak każde zajęło się pracą i wymyślało, co narysować. Oczywiście zdanie God bless you (Niech Was Bóg błogosławi) było napisane na tablicy. Po skończeniu pierwszego zadania przyszło następne – ustawić się w kolejce do zdjęcia. Potem przychodziły do mnie ze świadectwem szkolnym, otrzymywały koc w nagrodę i robione było następne zdjęcie jako udokumentowanie wydania koca. Sytuacja w Etiopii nie jest spokojna. Obok Dilla mamy obóz dla uciekinierów z miejsc konfliktowych, w którym przebywa około 800 000 ludzi. ONZ wspomaga w tym co potrzebne, najpilniejsze. Uciekając w pośpiechu z domu ludzie nie zabrali wszystkiego ze sobą. Z tego powodu nie wszystkie dzieci przyniosły świadectwa szkolne. Gdy sytuacja się ustabilizuje, mam nadzieję, że wrócą do domu i jeszcze je znajdą, jeśli nie zostało spalone lub zniszczone. Uczniowie z klasy 8 szkoły podstawowej, klasy 10 szkoły średniej, a także klasy 12 przygotowującej do przyjęcia na uniwersytet zdawały egzaminy państwowe i nie mają jeszcze wyników. Muszą na nie poczekać. Ten wynik zdecyduje o ich przyszłej nauce.

Drodzy Darczyńcy, zbliża się nowy rok szkolny. Dostałam też informacje o zbliżających się obchodach Dnia Adopcji Serca. Będziemy się z Wami łączyć. W dniach 3-6 września będą spotkania dzieci adopcyjnych z poszczególnych grup (nie tylko wspieranych przez Ruch Maitri). Wszystkie dzieci i młodzież uczestnicząca w programie Adopcji Serca otrzymają wyprawkę szkolną i pieniądze na opłacenie szkoły. Z wielką radością czekają też na mydło, które jest radością również dla całej rodziny. Po raz pierwszy będą miały podwieczorek – bułeczkę z nutellą. Będziemy się też wspólnie modlić, łącząc z Wami duchowo.
Z wielką wdzięcznością składamy stokrotne BÓG ZAPŁAĆ!!! i dołączamy naszą codzienną modlitwę w Państwa intencjach.
Niech Was Bóg błogosławi i wynagrodzi Wam według Jego hojności.

W imieniu s. Antonietty, s. Netsanet, s. Rosarii oraz dzieci z Adopcji Serca
S. Helena Kamińska CMV
Dilla, Etiopia, dnia 22.08.2018

 

Doznałem radości, której nie da się opisać

Ksiądz Jean Toumba były podopieczny programu Adopcja Serca napisał list do koordynatora programu Tadeusza Makulskiego z gdańskiego ośrodka Ruchu MAITRI. Jean miał okazję spotkać się w roku 2009 w Kamerunie z p. Tadeuszem, w czasie gdy wstępował do seminarium.

Drogi Tadeuszu,
Z wielką radością piszę do Ciebie ten list. Czuję się dobrze tak jak i moja rodzina. Pomimo braku bezpieczeństwa spowodowanego obecnością sekty islamistów „Boko haram” działającej w regionie, w którym znajduje się Seminarium, pozostaję spokojny, ponieważ pokój pochodzi od Pana. To Pan Bóg nas strzeże. Nie jestem ofiarą, podobnie jak i pozostali seminarzyści. Ta groźba skierowana jest na peryferie, w kierunku terenów przygranicznych Kamerunu, Nigerii i Czadu. Naszą wiarę i nadzieję pokładam w Panu, który jest Panem życia. Dziękuję za Twoje modlitwy, które pozwalają nam pozostać w pokoju i podążać radośnie za Panem Jezusem Chrystusem. Mam nadzieję, że Ty również cieszysz się dobrym zdrowiem.
I tak oto z dniem 16.06.2018 moja formacja w Wyższym Seminarium Saint Augustin w Maroua dobiegła końca. Od tej chwili nie powrócę już do Seminarium jako student. Teraz rozpoczyna się dla mnie kapłaństwo. Wraz z Tobą dziękuję Panu Bogu za wszystkie piękne momenty mojej formacji oraz wszystkim, którzy się do tego przyczynili, którzy w jakiś sposób pracowali na jej rzecz, z bliska lub z daleka, abym mógł dotrzeć do jej końca jako uczeń Pana Jezusa Chrystusa. Niech Pan obdarzy Cię swoimi łaskami. Myśląc o tym z radością przekazuję Ci wiadomość, że w dniu 16.06.2018 zostałem wyświęconym diakonem przez Bp Faustin Ambassa Ndjodo, Arcybiskupa Metropolitę w parafii Saint Jean Djarengol w Maroua. Było to wydarzenie niepowtarzalne w moim życiu. Wiele osób pojawiło się, by otoczyć mnie swoim uczuciem. Był to dla mnie moment przemiany. Doznałem radości, której nie da się opisać. Dlatego łączę się z Tobą wraz z moją rodziną, dzieląc wspólnie tę radość, którą Pan nam uczynił. Jestem Ci niezmiernie wdzięczny za wsparcie duchowe i materialne jakie przez cały okres mi okazałeś. Niech Pan Bóg Ci błogosławi! Oczekuję na święcenia kapłańskie, które będą miały miejsce już wkrótce, z pewnością będę przydzielony do jakiejś parafii. Proszę o dalszą modlitwę w mojej intencji, abym mógł być dobrym kapłanem, kapłanem zgodnie z sercem Pana Boga, pośrednikiem Bożej łaski.
Chciałbym wyrazić moją głęboką wdzięczność wszystkim, którzy pomogli mi zrealizować moje pragnienie stania się sługą Bożym, a Tobie w szczególności za wsparcie okazane mi, aż do chwili obecnej. Niech Pan Bóg obdarzy Cię swymi łaskami i błogosławi Ci w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Twój syn, Ksiądz Jean Toumba
13.06.2018 Wyższe Seminarium Saint
Augustin, Maroua

 

 

Prośba o pomoc!

Woda dla maluchów ze żłobka w Bertoua-Tigaza

Kochani, dzięki Waszemu zaangażowaniu i pomocy kilkanaścioro dzieci będzie mogło pić czystą wodę i będą zdrowe! Od ponad roku mamy swoją studnię głębinową o głębokości 75m. Normalnie nie powinno być żadnego problemu. Niestety na dzień dzisiejszy mamy ogromne trudności z elektrycznością. Prawdą jest, że mieszkamy w dużym mieście i aż trudno uwierzyć, ale elektrownia stale ucina nam dopływ prądu. Czasami bywa, że przez dwa dni nie ma w ogóle energii i dlatego nie możemy podłączyć pompy. Jesteśmy w tych okolicznościach zmuszone kupować wodę.
Utrudnia to normalne funkcjonowanie domu, nie mówiąc już o żłobku. Nie działają także filtry do wody, ponieważ są podłączone do instalacji elektrycznej. Bardzo często, kiedy mamy już dostęp do prądu, faza sięga nawet
250 V. Wtedy również nie jest możliwe podłączenie sprzętu, ponieważ aparaty spalają się.
Na dzień dzisiejszy mam pod opieką siedemnaścioro maluchów w wieku od 3 miesięcy do 3 lat. Z naszej studni korzystają nie tylko dzieci ze żłobka, ale także okoliczni sąsiedzi. Widząc ciągłe problemy ze strony elektrowni, chciałybyśmy zakupić i zainstalować agregat prądotwórczy. Posiadając taki agregat, misja, a szczególnie dzieci ze żłobka będą miały stały dostęp do wody. Przyjdź na pomoc spragnionym dzieciom Afryki!

Siostra Norberta Banaszak, Zgromadzenie Sióstr
Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa


Kwota projektu: 4 330 Euro
Wpłaty na ten cel prosimy kierować na:
Nr konta – wpłaty w PLN
34 1240 1255 1111 0010 4395 6330
Nr konta – wpłaty w EURO
PL 33 1160 2202 0000 0002 5567 7854
SWIFT: BIGBPLPW
Nazwa rachunku:
Stowarzyszenie Ruchu MAITRI
ul. ks. Zator Przytockiego 3
80-245 Gdańsk
Tytułem: Projekt – 84/PASJO


1% dla głodujących dzieci w Afryce
Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości przekazania 1% Waszego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Ruchu MAITRI – KRS 0000364214, które jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy na pomoc dla głodujących dzieci w Afryce. Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość i zaufanie.