Ruch MAITRI Gdańsk – Sprawozdanie roczne 2018

Raport roczny Gdańsk 2018

Sprawozdanie działalności Ruchu MAITRI

Na stronach tej broszury prezentujemy sprawozdanie z działalności Wspólnoty Ruchu MAITRI  Gdańsk za rok 2018.

Ten rok był wyjątkowy dla gdańskiego ośrodka Ruchu MAITRI. Dzięki naszym współczującym i wrażliwym darczyńcom byliśmy w stanie przeznaczyć na pomoc dla potrzebujących w Afryce i Azji ponad 3 mln złotych. Nasze wsparcie docierało do 46 placówek w 10 krajach.

Adopcja Serca

Szczególną troską obejmujemy program Adopcji Serca. Na koniec roku obejmował on 2586 podopiecznych. Jego celem jest stworzenie szans edukacyjnych dla sierot i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin, które nie mają dostępu do edukacji z powodu ubóstwa ich rodziców i opiekunów. Udział w programie umożliwia pokrycie wydatków związanych z nauką w szkołach oraz pomoc w utrzymaniu dziecka. Chcemy także przyczyniać się do budowy świadomości i rozwoju podopiecznych, dlatego staramy się aby, nadać Adopcji Serca charakter opiekuńczo-wychowawczy. Istotnym elementem programu jest możliwość nawiązania kontaktu listownego pomiędzy podopiecznym i jego “rodzicem adopcyjnym”.

“Dając – otrzymujemy”

Tak mówi modlitwa franciszkańska. Dając dziecku szansę na naukę i wsparcie w utrzymaniu, otrzymujemy radość z bezinteresownego daru serca, który choć niewielki dla nas tak wiele zmienia w życiu pojedynczej istoty spotkanej na naszej drodze. Jak ważna jest dla nich ta pomoc, mogłem wielokrotnie przekonać się w trakcie osobistych spotkań z naszymi podopiecznymi, choćby w trakcie ostatniego wyjazdu do Togo. Przedszkolaki, uczniowie i studenci wszyscy serdecznie pozdrawiali swoich patronów, dziękując często we wzruszających słowach za okazane dobro.

Owoce wspólnej pomocy

Nasze, wciąż zbyt skromne jak na skalę potrzeb wysiłki przynoszą owoce. Młodzi ludzie zdobywają zawód, otrzymują narzędzia do pracy. Część z nich kończy studia wyższe zostają księżmi, nauczycielami, urzędnikami. Jednak nadal wielka liczba ludzi żyje w pogłębiającym się ubóstwie. W slumsach miast , w zagubionych w dżungli osadach, na  terenach wiejskich. Zmiany klimatu, powodowane nimi susze i powodzie, czy wojny domowe powodują że, ich życie staje się nieznośne. Ludzie nadal cierpią głód i biedę, zdesperowani szukają innych miejsc do przetrwania.

Znajomość tych wyzwań, z którymi na co dzień spotykają się współpracujący z nami misjonarze i siostry misjonarki jest dla nas wezwaniem do bardziej wytężonej pracy. Poszukujemy nowych rozwiązań organizacyjnych, kolejnych możliwości finansowania, aby nieść pomoc potrzebującym. W tym roku dołączyło do nas niemal 300 nowych darczyńców, którym dziękujemy za zaufanie. Pozwoliło nam to na zwiększenie skali pomocy i przyjęcie 563 nowych podopiecznych do programu Adopcja Serca. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim ludziom dobrej woli za dary serca dla ubogich i okazywaną nam życzliwość.

Tadeusz Makulski – koordynator programu Adopcja Serca

Gdański Ośrodek Ruchu MAITRI

Pełna wersja sprawozdania znajduje się tutaj. Dokument do pobrania jest tutaj.

Ruch MAITRI Gdańsk – Sprawozdanie roczne 2018