Zbiórki pieniężne „u Bożenki” w Lisowie

Państwo Bożena i Jan Lemierscy, to właściciele sklepu spożywczego “u Bożenki” w Lisowie k. Elbląga. Ich pasją jest pomaganie ludziom w potrzebie i dlatego dołączyli do grona wolontariuszy Ruchu “Maitri” . Od 2018 roku wspierają prowadzone przez nas programy pomocowe i projekty. W ramach Adopcji Serca pomagają dziewczynce ze szkoły podstawowej w Omvan w Kamerunie. W prowadzonym przez Państwa Lemierskich sklepie  w tym okresie odbyło się kilka publicznych zbiórek pieniężnych. Poniżej przedstawiamy ich podsumowanie.

Koordynator Programu Adopcji Serca Tadeusz Makulski z Państwem Lemierskich

Koordynator Programu Adopcja Serca Tadeusz Makulski z Państwem Lemierskimi

Dzięki uprzejmości Państwa Lemierskich i szczodrości mieszkańców Lisowa oraz okolicznych wiosek zebraliśmy:

Data zakończenia zbiórki

Zebrana kwota

15.11.2019 1 716,27 zł
14.01.2020 529,33 zł
25.08.2020 1 816,26 zł
11.02.2021 1 657,90 zł
14.07.2021 2 679,49 zł
15.12.2021 2 772,26 zł

Łącznie

11 171.51 zł

Państwo Bożena i Jan Lemierscy, wolontariusze Ruchu Maitri wraz z zebranami w czasie zbiórki puszkami z pieniędzmi

Państwo Bożena i Jan Lemierscy w domu w Lisowie

Zbiórki szansą na lepsze życie

Zebrane pieniądze zostały przeznaczone w całości na wsparcie osób potrzebujących w krajach Afryki i Azji, poprzez dofinansowanie programów dożywiania, a także pomoc finansową ofiarom wojny w Aleppo w Syrii. Tego rodzaju oddolne inicjatywy pomocowe mają realny wpływ na zmianę sytuacji ludzi zamieszkujących kraje Globalnego Południa. Każda ofiarowana złotówka jest szansą na godne życie osób, które ze względu na trudną sytuację spowodowaną wojnami, epidemiami czy zmianami klimatycznymi, nie są wstanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

Serdecznie dziękujemy Państwu Lemierskim za zaangażowanie i nieustanną chęć niesienia pomocy najbiedniejszym z biednych na cały świecie. Zachęcamy również wszystkich do wspierania naszych projektów pomocowych, a także do ich udostępniania wśród znajomych oraz w mediach społecznościowych.

Autor: Szymon Luliński