1% podatku dla głodujących dzieci

Trwa okres rozliczeń podatku dochodowego za rok 2021. Przy tej okazji pragniemy przypomnieć o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz: Stowarzyszenia Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymywania darowizn z tego tytułu. Wybierając nas decydujecie, aby przeznaczyć swoje pieniądze na całoroczną akcję dożywiania głodujących w krajach Afryki i Azji. Brak wskazania organizacji pożytku publicznego w deklaracji skutkuje przekazaniem pieniędzy na rzecz skarbu państwa.

1% podatku dla głodujących dzieci

Jak przekazać 1%?

Aby przekazać swój 1% podatku na akcję dożywiania głodujących dzieci w Afryce subsaharyjskiej i w Azji wypełniając PIT należy wpisać nasze dane:

KRS 0000364214 – Stowarzyszenie Solidarności z ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”

w polu cel szczegółowy: Fundusz dożywiania głodujących dzieci

Wypełnij PIT online i przekaż nam swój 1% podatku

Jako organizacja finansowana przez indywidualnych darczyńców, szukamy różnych metod, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby ludzi dobrej woli. Akcja 1% podatku jest jedną z nich. Ta prosta formalność, do której ma prawo każdy podatnik, co roku wspiera naszą organizację kwotą, która ma realny wpływ na polepszenie jakości życia. Dzięki wsparciu z 1% podatku mamy szansę na uratowanie wielu dzieci od chorób i skutków niedożywienia. Klikając w poniższy przycisk można skorzystać z narzędzia, które umożliwia rozliczenie się w formie online, a także pobranie gotowych wzorów rozliczeń PIT:

Przekaż 1% naszej organizacji

Na co zostaną przeznaczone Wasze pieniądze?

Jednym z celów statutowych Stowarzyszanie Ruchu “Maitri” z Gdańska jest niesienie pomocy potrzebującym i żyjącym w skrajnym ubóstwie. Poprzez pomoc charytatywną aktywnie angażujemy się w zwalczanie głodu, poprawę dostępności usług medycznych i tworzenie szans na edukację dzieci. Naszym największym programem jest Adopcja Serca, dzięki której zapewniamy dostęp do edukacji ok. 3800 sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin. Od ponad 20 lat współpracujemy z placówkami misyjnymi Kościoła Katolickiego w Afryce subsaharyjskiej, syryjskim Aleppo, Indiach oraz w Nepalu.

Zebrane z 1% podatku środki zostaną przeznaczone na akcje dożywiania głodujących prowadzone przez współpracujące z nami misyjne ośrodki zdrowia i szkoły.

1% podatku pomoże m.in. tym dzieciom w Dimako w Kamerunie

Twój 1% podatku może pomóc m.in. tym dzieciom z Dimako w Kamerunie

Podsumowanie zbiórki 1% podatku za rok 2020

Za rok 2020 z tytułu wpłat 1% podatku otrzymaliśmy:

  • 65.577,77 zł na Fundusz Dożywiania;
  • 7.813,31 zł na realizację celów administracyjnych;
  • 2.134,5 zł na projekt Szkoły na Zanzibarze;
  • 1.997,5 zł na program Adopcji Serca;
  • 588 zł na dodatkową pomoc w ramach Adopcji Serca;
  • 22 zł na cele wspólnoty poznańskiej Ruchu “Maitri”.

Łącznie od darczyńców trzymaliśmy 78.133,08 zł. Naszą wizją jest świat bez głodu i ubóstwa, w którym cierpienie ludzkie nie jest treścią codziennego życia, a mieszkańcy Ziemi są równi i ich prawa są w pełni respektowane. Otrzymywane pieniądze umożliwiają nam realizację tych celów. Dziękujemy serdecznie za te wsparcie. Zachęcamy do ponownego przekazania 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz do informowania o takiej możliwości bliskich i znajomych.

Więcej informacji o naszej działalności pomocowej można znaleźć w naszym biuletynie oraz w sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.


Adopcja Serca

Program Adopcja Serca został rozpoczęty przez Ruch “Maitri” w 1996 roku w Rwandzie. Istotą adopcji na odległość jest objęcie indywidualnym patronatem dziecka ze skrajnie ubogiej rodziny. W ramach programu dzieci uzyskują dostęp do edukacji i długoletnią pomoc w utrzymaniu . Dzięki współpracy z misjonarzami rozwinął się w 10 krajach Afryki i Azji. W ciągu 25 lat istnienia programu tysiące dzieci zmieniło swój los i uzyskało szansę na lepsze życie.  Jest to nadal możliwe dzięki ofiarności Patronów – Rodziców Adopcyjnych, którzy zapewniają wsparcie finansowe i przyczyniają się do rozwoju dziecka. Zobacz: https://www.maitri.pl/adopcja-serca/

Tożsamość uczestnika Ruchu "Maitri"

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” jest federacją Wspólnot katolików świeckich działającą od 1976 roku. Pochodzące ze staroindyjskiego sanskrytu słowo “maitri” oznacza braterstwo. Cele statutowe Ruchu to pomoc najbiedniejszym z biednych w krajach tzw. Trzeciego Świata, budzenie wrażliwości serc i sumień na godność tych osób, ich cierpienie oraz potrzeby, realizowane w poczuciu przyjaznej solidarności. Zobacz:https://www.maitri.pl/ruch-maitri/