Raport roczny gdańskiego Ośrodka Ruchu MAITRI za 2016

zobacz wersję PDF

Gdański ośrodek Ruchu MAITRI opublikował kolejne, coroczne sprawozdanie z działalności. Ośrodek tworzą istniejąca od 1978 roku Wspólnota Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku oraz powołane przez nią Stowarzyszenie Ruchu “Maitri”. Ośrodek w Gdańsku pełni funkcję ogólnokrajowego centrum koordynującego program Adopcji Serca w ramach Ruchu. Jednocześnie prowadzi własne programy pomocy ubogim i realizuje projekty pomocowe we współpracy z misjonarzami, głównie w Afryce.

Adopcja Serca – we wstępie do raportu czytamy:

To dzięki naszym ofiarodawcom, mogliśmy w ciągu ostatniego roku kontynuować program “Adopcji Serca” dla 2327 podopiecznych. Oprócz standardowej pomocy, 49 z nich otrzymało dodatkowe wsparcie od swoich “rodziców adopcyjnych”. W ramach współpracy ze zgromadzeniami zakonnymi w Afryce zrealizowane zostały 54 projekty pomocy humanitarnej i rozwojowej. Z pieniędzy otrzymanych od ofiarodawców  zostały dokonane zakupy żywności dla ośrodków dożywiania oraz na akcję żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach, zakupy leków dla ośrodków zdrowia, a część pieniędzy przekazaliśmy na  budowę niezbędnej infrastruktury w placówkach misyjnych.

W ramach koordynacji programu Adopcja Serca i nadzoru nad realizowanymi projektami odwiedziliśmy w kwietniu placówki misyjne w Rwandzie i DR Kongo. W trakcie pobytu spotkaliśmy się z misjonarzami i podopiecznym z programu. Wizyty były okazją do świętowania jubileuszu XX-lecia programu Adopcja Serca. Zwieńczeniem tych wydarzeń była zorganizowana w dniu 28 kwietnia w Kigali konferencja “Adopcja Serca i co dalej?”, w której udział wzięło kilkadziesiąt sióstr i księży prowadzących program, a reprezentujących różne Zgromadzenia z Rwandy i DR Kongo.

Wolontariat w Afryce

Na zaproszenie Sióstr pallotynek do Rwandy pojechała po raz pierwszy wyszkolona przez nas wolontariuszka. Izabela na co dzień zajmuje się koordynacją pracy blisko 100 wolontariuszy wykonujących tłumaczenia listów na rzecz naszego biura. W ciągu dwóch miesięcy pobytu Izabela pracowała w szkole i przedszkolu, spotkała się z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających byłych uczestników programu Adopcja Serca, a także zajmowała się pracą administracyjną.

Nowe inicjatywy – Indie i Nepal

W drugiej połowie roku podjęliśmy współpracę z prowadzonym przez Księży werbistów Karunalaya Leprosy Care Center w Puri w Indiach. Ośrodek zbudowany przez O.Mariana Żelazka SVD prowadzi szkołę dla dzieci z rodzin osób zarażonych trądem. Programem Adopcji Serca objętych zostało dziesięcioro podopiecznych tego ośrodka. Pod koniec roku rozpoczęliśmy projekt pomocy dzieciom ulicy z okolic Kathmandu w Nepalu, realizowany przez Karunika Tuition Center. W ośrodku w okresie zimowym wydawane są posiłki dla ok 30 dzieci.W centrum pracuje p. Aleksandra, wolontariuszka z Polski.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za ich wkład finansowy, bez którego nie byłoby możliwe niesienie pomocy ubogim. Specjalne podziękowania kierujemy do kilkudziesięciu osób tłumaczących listy wymieniane w ramach programu Adopcji Serca pomiędzy ofiarodawcami i podopiecznymi. Dziękujemy także członkom Ruchu “Maitri” i pracownikom którzy poprzez pracę w biurze koordynującym starającym się sprostać oczekiwaniom wszystkich uczestników programu. W udostępnionym Państwu sprawozdaniu staraliśmy się przedstawić informacje w możliwie zwięzłej formie. Pełny tekst raportu za 2016 rok, a w nim szczegółowe dane i spis zrealizowanych projektów pomocowych umieściliśmy na stronie internetowej www.maitri.pl/gdansk/.

Tadeusz Makulski

Koordynator programu Adopcja Serca

Raport roczny 2016

Raport roczny gdańskiego Ośrodka Ruchu MAITRI za 2016