Ksiądz Andrzej Panasiuk Duszpasterzem Krajowym Ruchu Maitri

Ks. dr Andrzej Panasiuk

 

Ksiądz Andrzej Panasiuk  Duszpasterzem Krajowym Ruchu Maitri

W dniu 14 marca Konferencja Episkopatu Polski w trakcie 375. zebrania plenarnego powołała ks. dr Andrzeja Panasiuka na Duszpasterza Krajowego Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”. Zgodnie z regulaminem kadencja Duszpasterza Krajowego trwa 5 lat. Ks. Andrzej jest kapłanem Archidiecezji Gnieźnieńskiej,  pełni funkcję proboszcza parafii Św. Michała Archanioła w Mieścisku. Studiował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, doktoryzował się na ATK. Na przełomie lat 80/90 pełnił posługę przewodnika duchowego Ruchu. List księdza Andrzeja Panasiuka do uczestników Ruchu “Maitri” przesłany po otrzymaniu nominacji jest dostępny tutaj.

Duszpasterz Krajowy jest przewodnikiem duchowym dla uczestników Ruchu “Maitri”.  Przyczynia się do formacji duchowej członków, współpracuje z Głównym Animatorem Ruchu. Formacja odbywa się w trakcie rekolekcji, Spotkań Krajowych, poprzez listy kierowane do uczestników Ruchu, odwiedziny wspólnot oraz stronę internetową Duszpasterza Krajowego.

Pierwszym Duszpasterzem Krajowym był od roku 1989 ś.p. ks. dr. Roman Forycki SAC. W ciągu ponad 20-letniej posługi ks. Roman wniósł znaczący wkład w rozwój Ruchu, rozpoznanie jego charyzmatu i określenia zasad jego funkcjonowania. Pod jego kierunkiem rozpoczęto prace nad Statutem, który został w ostatecznej wersji został przyjęty w 2003 r. Przez kilka lat nad rozwojem duchowym uczestników czuwał jako Główny Animator, ks. Hubert Sklorz. W 2011 roku kolejnym Duszpasterzem Krajowym Ruchu został ks. Jan Jacek Stefanów SVD, jego kadencja zakończyła się w 2016 roku.

Więcej o historii Ruchu “Maitri”.

Ksiądz Andrzej Panasiuk Duszpasterzem Krajowym Ruchu Maitri