Zakup sadzonek dla plantacji kakao w misji w Minkama

Projekt: ks. Krzysztof Pazio MIC, Zgromadzenie Księży Marianów
Misja: Minkama, Kamerun
Kwota projektu: 3330 €

Nazwa projektu: 34/MARIA

Opis

Rolnicy z buszu

Miejscowość Minkama położona jest w centralnej części Kamerunu w rejonie rolniczym. Głównym źródłem utrzymania miejscowej ludności jest uprawa pól w buszu. Maniok, planteny, banany, a także różne warzywa stanowią podstawę wyżywienia miejscowej ludności. Właśnie w Minkama mieści się misja Księży Marianów. Wspomagają ją darczyńcy Maitri, np. poprzez program Adopcja Serca. Misja posiada 3 parcele na których powoli tworzymy pola uprawne i plantacje kakao. Plantacje kakao w zależności od ich wielkości zapewniają środki na pokrycie opłat szkolnych, leczenie chorych i inne potrzeby rodzin. Zakup sadzonek i ich zasiew pomoże zagwarantować na przyszłość finanse na wspieranie dzieci i młodzieży w ich kształceniu i wychowaniu.

“Daj wędkę, a nie rybę”

Na parcelach należących do misji chcemy stworzyć plantacje kakao i drzew owocowych. W ten sposób, zamiast prosić o pomoc finansową, będziemy mieć okazję zbierać plony. Uzyskane z nich środki w przyszłości będą wykorzystywane na wsparcie edukacji dzieci i młodzieży. W szczególności zależy nam na utrzymaniu tworzącego się centrum formacji zawodowej dla dziewcząt i kobiet oraz na tworzenie warsztatów dla młodzieży męskiej.

Posiadane przez nas parcele to:

– pole w Nkol Febe  – ok. 3 ha

– pole w Nkol Ndjobo – ok. 1,2 ha

– pole w Elig Belibi – ok. 0,5 ha

Kosztorys obejmuje zakup sadzonek kakao, plantenów, bananów i innych drzew owocowych, a także na zakup środków potrzebnych do pielęgnacji sadzonek. Bardzo prosimy o wsparcie tej inicjatywy i udzielenie nam pomocy finansowej.

Kosztorys: 

nazwa ilość Cena jednostkowa (CFA) Kwota

(CFA)

1 Sadzonki kakao 3800 szt. 100 380.000
2 Sadzonki plantenów 1350 szt. 200 270.000
3 Sadzonki bananów 1850 szt. 200 370.000
4 Sadzonki innych drzew owocowych 160 szt. 500 80.000
5 Środki ochrony roślin oraz prace związane z utrzymaniem 2 lata 865.000
R A Z E M 1.965.000 franków CFA

ks. Krzysztof Pazio MIC, Zgromadzenie Księży Marianów, Atok, Kamerun

Kwota projektu: 3330 €

Numer projektu: 34/MARIA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Zakup sadzonek dla plantacji kakao w misji w Minkama w Kamerunie