Świetlica dla matek z dziećmi z Ukrainy w Gdańsku

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Makulski – Dyrektor Stowarzyszenia Ruchu “Maitri” w Gdańsku
Miejsce: Świetlica przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Zator Przytockiego 3, Gdańsk Wrzeszcz.
Nazwa projektu: 01/UKNSJ
Kwota projektu: 16.800 PLN/miesiąc

Nazwa projektu: 01/UKNSJ

Opis

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

W odpowiedzi na potrzebę wsparcia uchodźców z Ukrainy Stowarzyszenie Ruchu “Maitri” 22 marca 2022 uruchomiło ośrodek – świetlicę dla matek z dziećmi. Miejscem prowadzenia działalności jest w kawiarenka udostępniona przez parafię Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu.  Potrzebujemy wsparcia finansowego na realizacje planów rozwoju świetlicy, tak by zapewnić kompleksową pomoc uchodźcom z Ukrainy, a także stworzyć im bezpieczną przystań w Trójmieście.

Integracja ułatwiona poprzez pracę i rozrywkę

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do integracji i adaptacji – świetlicy – dla matek z dziećmi, które uciekły z Ukrainy. W ramach projektu matki otrzymują wsparcie ułatwiające przejście do życia w nowym środowisku oraz pomoc w opiece nad dziećmi i rekreacji. Świetlica zamierza również pomagać ludziom w sytuacjach kryzysowych. Od otwarcia tworzymy miejsca pracy dla uchodźców. Koordynatorką i osobą odpowiedzialną za animację są Ukrainki. Zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uchodźców, ośrodek otwiera w najbliższym czasie kursy języka polskiego zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Tworzymy również przestrzeń do ćwiczeń edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci. Działania rozpoczną się, gdy tylko centrum zrekrutuje animatorów/nauczycieli spośród uchodźców. Inicjatywa stara się znaleźć wolontariuszy wśród Ukraińców. Oferta będzie na bieżąco dostosowywana do potrzeb uchodźców.

Budżet, ramy czasowe, liczba beneficjentów

Miesięczny budżet projektu w fazie inicjalnej to ok.  16.800 zł,  jednorazowe wydatki związane z zakupem sprzętu około 8.000 zł. Przewidywany czas realizacji projektu to kwiecień-lipiec 2022 (4 miesiące), z możliwością dalszej eksploatacji w przypadku kryzysu humanitarnego na Ukrainie.  Świetlica dla kobiet z dziećmi będzie otwarte przez co najmniej 22 dni w miesiącu po 8 godzin dziennie. Szacujemy, że każdego dnia wsparcie otrzyma co najmniej 50-70 osób, a przewidujemy, że w trakcie trwania projektu różnego rodzaju wsparcie otrzyma około 6000 osób. Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”  ma dostęp do odpowiednich pomieszczeń z zapleczem sanitarnym oraz kadrą doświadczoną w koordynowaniu i wspieraniu projektów.

Aktualna oferta dla matek i dzieci

Świetlica dla matek z dziećmi z Ukrainy

Współpraca

Koordynatorka świetlicy , a także osoba odpowiedzialna za animację dla dzieci to uchodźczynie z Ukrainy. Do współpracy w charakterze wolontariuszy poszukujemy Ukraińców. Dla osób z Ukrainy prowadzących zajęcia dla dzieci i dorosłych, przewidujemy dodatkowe wynagrodzenie. Szczególnie mile widziane są osoby, które posiadają wykształcenie pedagogiczne, lub stosowne doświadczenie w tym zakresie. Świetlica dla matek z dziećmi z Ukrainy będzie na bieżąco dostosowywana do aktualnych potrzeb gości. W tej chwili skupiamy się na uruchomieniu nauki języka polskiego dla dorosłych oraz dla dzieci. W najbliższym czasie rozpoczną się także zajęcia dla dzieci. Goście świetlicy mogą korzystać z kanapek, owoców  i napojów oraz z sąsiadującego ze świetlica placu zabaw. Nasza strona na Facebook Maitri dla Ukrainy

Miesięczny kosztorys projektu I etap

Rodzaj wydatku Koszt brutto
Koordynatorka świetlicy 80 godz./mies         2 400 zł
Animatorka zajęć dla dzieci 160 godz./mies         4 800 zł
Pomoc administracyjna i komunikacja 40 godz./mies         1 200 zł
Zakupy żywności         3 000 zł
Kursy języka polskiego dla dorosłych, zajęcia dla dzieci ok. 45 godz./mies         5 400 zł
Razem koszty miesięcznie       16 800 zł

Razem: 16.800 zł

W ramach świetlicy dla matek z dziećmi z Ukrainy kobiety będą miały możliwość odbycia szkoleń, poznania podstaw języka polskiego, skorzystania z pomocy tłumaczy oraz uzyskania wsparcia psychologicznego. Z drugiej strony dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjno-rekreacyjnych prowadzonych przez animatorów, a także skorzystać z pomocy psychologicznej. Dodatkowo potrzebujący otrzymają dodatkowe i doraźne wsparcie w postaci m.in.: kart telefonicznych, środków higieny osobistej czy biletów na komunikację miejską, a w sytuacjach kryzysowych możliwość zakwaterowania w hostelu. Do dyspozycji gości ośrodka będą również komputery z dostępem do Internetu. Przedsięwzięcie jest prowadzone przez Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” z Gdańska – Organizacja Pożytku Publicznego. Inicjatywę można wesprzeć także przekazując nam 1% podatku PIT- KRS 0000364214

Numery rachunków bankowych do wpłat dla firm

Konto w PLN
34 1240 1255 1111 0010 4395 6330
Konto w €uro:
PL 33 1160 2202 0000 0002 5567 7854
kod SWIFT: BIGBPLPW

 

Twoje wsparcie ma znaczenie – pomóż bliźniemu w potrzebie!

Świetlica dla matek z dziećmi z Ukrainy

Może spodoba się również…