Pomoc uchodźcom wojennym z misji Ntamugenga w DR Kongo

Projekt: Siostra Agnieszka Gugała, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
Misja: Ntamugenga, DR Kongo
Kwota projektu: 5.000 €

Nazwa projektu: 154/ANIOL

Opis

Uciekają przed wojną

Od kilku miesięcy w naszym regionie trwają walki pomiędzy rebelią M23 a wojskiem narodowym. Rozlew krwi spowodował masową ucieczkę ludności z terenu Bunagany, Jomby, Mbuzi, Bwezy i innych. W naszej wiosce Ntamugendze aktualnie koczuje ok. 15-20 tys. uchodźców. Część wsi jest niedostępna dla ludności, gdyż znajdują się tam pozycje wojskowe. Rebelianci są ok. 800 m od nas. Ludzie zajęli teren szpitala, domy lekarzy, szkoły, są też na naszej posesji i w domu. Nie mają dokąd pójść. Mówią, że jeśli mają umrzeć, to u siebie. Większość mieszka w skleconych z gałęzi szałasach, przeciekających w czasie deszczu. Ich głównym pożywieniem są gotowane banany, gdyż dostęp do pól uprawnych jest ograniczony. W tej sytuacji apeluję o jak najpilniejszą pomoc uchodźcom wojennym z misji Ntamugenga.

Znikąd pomocy

Sytuacja zdrowotna ludności bardzo się pogarsza. Brakuje żywności, a nawet drzewa na opał. Ludzie nie mają żadnych dochodów, bo większość żyje z uprawy pól. Pomoc organizacji humanitarnych jest bardzo mała lub żadna. W ciągu ostatnich 2 miesięcy mieszkańcy otrzymali ok. 1 kg mąki i 0.5 kg fasoli oraz 150 ml oleju na osobę. Była to pomoc humanitarna rządu. Nie da się na tym przeżyć nawet przez tydzień, a co dopiero przez 2 miesiące. Dlatego chcemy rozdać żywność najbardziej potrzebującym (ok. 200 osób), zakupić węgiel drzewny dla matek z niemowlętami i rozdać ubranka dla dzieci i środki higieniczne (mydło i miski).

Potrzeba schronienia

To nie wszystko. Widzimy konieczność wybudowania hangaru z plandeki, który pomieściłby 20 kobiet z małymi dziećmi. W tej chwili tłoczą się u nas w domu. Chcemy także wybudować 3 zadaszenia, gdzie ludzie mogliby przygotować posiłek podczas ulewnych obecnie deszczy. chcemy równie rozdać plandeki tym, którzy mieszkają w najgorszych warunkach. Obecnie sytuacja jest straszna. Dlatego apeluję o pilną pomoc uchodźcom wojennym z Ntamugenga. Projekt zapewni poprawi warunki bytowe i żywieniowe ok. 700 uchodźców na ternie Ntamugengi. Są to kobiety z dziećmi, chronicznie chorzy i niepełnosprawni oraz osoby starsze. Bóg zapłać!

 

KOSZTORYS

LP OPIS Jednostki miary Cena

(w miejscowej walucie)

Kwota                      (w miejscowej walucie)
1. 50 plandek   sztuka   16 USD   800 USD
2. Konstrukcja hangaru dla 20 kobiet z dziećmi i 3 zadaszeń na kuchnie dla uchodźców- zakup drewna, gwoździ i robocizna   400 USD
3. 2 bale ubranek dla dzieci  sztuka  240 USD   480 USD
4. 100 misek  sztuka     2 USD   200 USD
5. 15 pudeł mydła  karton   20 USD   300 USD
6. 400 kg fasoli   kg     1 USD   400 USD
7. 40 worków ryżu  worek 25 kg   22 USD   880 USD
8. 20 worków węgla drzewnego oraz ich transport  worek   15 USD   300 USD
9. 20 kanistrów oleju palmowego rafinowanego kanister   32 USD   640 USD
10. 20 butelek oleju słonecznikowego 5l butelka   13,5 USD   270 USD
11. 200 flanelowych kompletów dla niemowląt (okrycie i pieluchy) komplet   1,1 USD   220 USD
PODSUMOWANIE (w miejscowej walucie)  

 

 4.890 USD
SUMA  w Euro         kurs przeliczeniowy  

 

 5.000 EURO

 

Siostra Agnieszka Gugała, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, misja Ntamugenga, DR Kongo

Kwota projektu: 5000 €

Numer projektu: 154/ANIOL

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Pomoc uchodźcom wojennym z misji Ntamugenga w DR Kongo