Dzięki środkom otrzymanym od darczyńcy, Pana Toma Kucharskiego, Stowarzyszenie Ruchu “Maitri” sfinansowało oraz koordynowało projekt budowy szkoły w Archidiecezji Aného w Togo. W jego ramach powstał budynek szkoły podstawowej “Ecole Primaire Catholique Notre Dame” w miejscowości Kpogan w Togo, w pobliżu stolicy kraju, Lomé. Cały koszt realizacji projektu wyniósł 90.000 €. Do szkoły uczęszczać będzie mogło łącznie około 850 dzieci. 

Trudna sytuacja szkolnictwa w Togo

Kpogan w Togo

Togo to niewielkie państwo położone w Afryce Zachodniej, które zamieszkuję ponad 8 milionów ludzi. Kraj ten ma krótką linie brzegową dającą dostęp do Oceanu Atlantyckiego, a większość jego powierzchni zajmują tereny wyżynne. Mieszkańcy regionu zajmują się przede wszystkim rolnictwem. PKB per capita wynosi zaledwie 664$, co oznacza, że przeciętny Togijczyk zarabia niecałe 2$ dziennie. Edukacja w Togo jest płatna i w związku z tym przeciętne zarobki nie pozwalają rodzicom na posyłanie dzieci do szkoły. Dlatego nasze Stowarzyszenie prowadzi w Togo program Adopcji Serca, który umożliwia dzieciom uzyskanie wykształcenia i daje im szansę na lepszą przyszłość.

Inny poważny problem w dziedzinie edukacji w Togo stanowi dostęp do placówek oświatowych na dobrym poziomie. Niestety często szkoły państwowe nie przekazują uczniom nie tylko aktualnej, lecz także faktycznie potrzebnej im wiedzy. Odpowiedzią na te wyzwanie jest system szkolnictwa katolickiego, który jest prowadzony przez miejscowy struktury kościelne. Dzięki kontaktom zagranicznym osób duchownych, a także obecności europejskich misjonarzy, szkoły katolickie mają szansę zapewnić sobie odpowiednie finansowanie infrastrukturalne. Dzięki dodatkowym źródłom finansowania mają również możliwość zatrudnienia kompetentnych kadr nauczycieli. Odpowiedzią na te potrzeby był projekt budowy szkoły w Kpogan.

Projekt budowy

Szkoła powstała zgodnie z przygotowanym projektem na działce, która należy do Archidiecezji. Obiekt składa się z 2 kondygnacji. Znajduje się w nim 6 sal lekcyjnych, 2 pomieszczenia biurowe, toalety, a także duży pokój nauczycielski. Instalacja elektryczna i sanitarna będą spełniają wymagania techniczne dla obiektów szkolnych zgodnie z przepisami budowlanymi w Togo. Pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędne meble, a jedna z sal także w sprzęt komputerowy. Budowa szkoły rozpoczęła się w grudniu 2022, a zakończyła się w styczniu 2024. Stronę Archidiecezji w projekcie reprezentował biskup Isaac Jogues Gaglo oraz Ojciec Luc-Jeremie Amezoli – dyrektor diecezjalnego szkolnictwa katolickiego.

Otwarcie szkoły w Kpogan w Togo

18 stycznia 2024 miało miejsce uroczyste otwarcie szkoły, połączone z odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Do szkoły uczęszczać będzie mogło około 850 dzieci. Wzorem innych funkcjonujących w regionie, szkoła utrzymywać będzie się m.in. z opłat wnoszonych przez uczniów w ramach czesnego. Lokalizacja placówki w pobliżu stolicy oraz wysoki przyrost naturalny w regionie sprawiają, że nie zabraknie dzieci chętnych do nauki. Szkoła to dla nich szansa na uzyskanie solidnego wykształcenia, które w przyszłości może zaowocować poprawą sytuacji materialnej lokalnego społeczeństwa.

Autor: Szymon Luliński