Obchody 25-lecia programu Adopcja Serca w Gdańsku

Program Adopcja Serca został zainicjowany w Rwandzie w 1996 roku. Ta formuła pomocy afrykańskim dzieciom na odległość przyniosła szanse edukacyjne dla wielu tysięcy podopiecznych. Stało się to możliwe dzięki fundamentom położonym we współpracy Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”, Zgromadzenia Księży Pallotynów oraz Zgromadzenia Sióstr Pallotynek. Uroczyste obchody 25-lecia programu w połączeniu z Dniem Adopcji Serca odbyły się 4 i 5 września 2021 roku. Zapraszamy do lektury relacji z zorganizowanych z tej okazji wydarzeń.

Jubileusz 25-lecia był szansą na przypomnienie historii Adopcji Serca, do refleksji nad aktualną sytuacją programu, a także do podziękowania osobom aktywnie biorącym w nim udział: misjonarkom, misjonarzom, ofiarodawcom, wolontariuszom i pracownikom. Symbolicznym początkiem obchodów była data 30 czerwca. Właśnie w tym dniu przystąpiła do programu pierwsza ofiarodawczyni w Gdańsku, deklarując pomoc rwandyjskiej sierocie. Stało się to możliwe dzięki akcji promocyjno-informacyjnej w kościołach Trójmiasta. W ślad za deklaracjami poszły liczne wpłaty “składek adopcyjnych” umożliwiające przesłanie pieniędzy do misjonarzy. Kulminacja obchodów miała miejsce w dniach 4-5 września, ponieważ to w tym miesiącu pierwsze sieroty z Rwandy zostały wpisane do programu przez księdza Stanisława Filipka SAC.

Spotkanie z wolontariuszami i rodzicami adopcyjnymi 4 września

Spotkanie z wolontariuszami i rodzicami adopcyjnymi 4 września

 

Spotkanie z rodzicami adopcyjnymi i wolontariuszami

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie w sali przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu, z wolontariuszami i rodzicami adopcyjnymi. Na początku koordynator Adopcji Serca Tadeusz Makulski przybliżył zgromadzonym historię powstania Ruchu “Maitri” oraz samego programu. Następnie swoje wystąpienie miały siostry misjonarki – s. Marta Litawa SAC oraz s. Mirosława Leszkowska CSA, które dały świadectwo na temat swojej pracy misyjnej w Afryce oraz roli programu Adopcja Serca w życiu wspieranych dzieci. Ostatnim gościem był ksiądz misjonarz Roman Rusinek SAC, który w trakcie swojej przemowy podkreślał niezwykłą rolę rodziców adopcyjnych, dzięki którym dzieci otrzymują dar, którego nikt nie będzie mógł im odebrać – edukację. Jubileuszowe wydarzenie zakończyło się wykonaniem pamiątkowych zdjęć oraz rozmowami z zaproszonymi gośćmi.

W trakcie spotkania zebrani mieli również szansę obejrzeć specjalnie z tej okazji nagrane przez podopiecznego programu Adopcja Serca kleryka Borela Koumo wideo, w którym opowiedział swoją historię i podziękował ofiarodawcom oraz wszystkim zaangażowanym w pomoc potrzebującym dzieciom. Innym przygotowanym na tę okoliczność materiałem była kompilacja nagrań z misji w Afryce i Azji, prezentujących lokalne obchody 25-lecia Adopcji Serca. Zapraszamy do obejrzenia obu wideo na naszym kanale YouTube.

Wieczorem tego samego dnia odbyła się także okolicznościowa transmisja online, dla wszystkich tych, którzy nie mogli uczestniczyć fizycznie w obchodach. Nagranie można zobaczyć z odtworzenia poniżej:

Dzień Adopcji Serca

5 września, czyli w Dzień Adopcji Serca, w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu o godzinie 10:00 została odprawiona uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej Zbigniewa Zielińskiego w intencji Adopcji Serca. Biskupowi towarzyszył proboszcz parafii ks. Marek Dynia, oraz dwaj księża pallotyni związani z programem – ks. Jerzy Limanówka SAC i ks. Roman Rusinek SAC. Podczas kazania ksiądz biskup mówił, że pomaganie innym stanowi przykład naśladowania Chrystusa, a niebo powinno się traktować nie jako zadanie na przyszłość, ale na teraz. Nawiązywał także do patronki Ruchu “Maitri”, czyli św. Matki Teresy z Kalkuty, której liturgiczne wspomnienie przypada 5 września, a która stanowi symbol miłosierdzia okazywanego drugiemu człowiekowi. Biskup apelował o modlitwę w intencji programu Adopcja Serca, tak by z jego przyczyną grono potrzebujących na całym świecie uległo zmniejszeniu. Szczegółową relację z uroczystej Mszy Świętej można przeczytać na łamach Gościa Gdańskiego tutaj.

Wszystkie pozostałe kazania tego dnia wygłaszał ks. Roman Rusinek SAC, który pracował przez wiele lat jako misjonarz w Rwandzie i Wybrzeżu Kości Słoniowej, a który obecnie posługuje w Sekretariacie Misyjnym Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie. Po każdej Mszy Świętej można było również spotkać pracowników i wolontariuszy Adopcji Serca, którzy propagowali ideę wspierania programu oraz zbierali pieniądze na pomoc potrzebującym dzieciom.

Uroczystości były okazją do wyrażenia wdzięczności Rodzicom Adopcyjnym uczestniczącym w programie, a jednocześnie zachętą do włączenia się w ideę Adopcji Serca dla osób nieznających tej formuły wsparcia.

 

Zbiórka w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu w trakcie uroczystych obchodów 5 września

Akcja informacyjna w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu w trakcie uroczystych obchodów 5 września

Uroczysta Msza Święta z okazji jubileuszu 25-lecia programu Adopcja Serca - od lewej ks. Marek Dynia, ks. Roman Rusinek SAC, ks. bp. Zbigniew Zieliński, ks. Jerzy Limanówka SAC

Uroczysta Msza Święta z okazji jubileuszu 25-lecia programu Adopcja Serca – od lewej ks. proboszcz Marek Dynia, ks. Roman Rusinek SAC, ks. bp. Zbigniew Zieliński, ks. Jerzy Limanówka SAC. Źródło: gdansk.gosc.pl

Koordynator Adopcji Serca Tadeusz Makulski wręcza okolicznościowe podziękowanie s. Marcie Litawie

Koordynator Adopcji Serca Tadeusz Makulski wręcza okolicznościowe podziękowanie s. Marcie Litawie SAC

s. Mirosława Leszkowska w czasie swojego wystąpienia opowiadała o Adopcji Serca osób niepełnosprawnych

s. Mirosława Leszkowska w czasie swojego wystąpienia opowiadała o Adopcji Serca osób niepełnosprawnych

Koordynator Adopcji Serca oraz koordynatorka wolontariatu Sara Kulesza wręczają okolicznościowy certyfikat wolontariuszce programu

Podczas spotkania 4 września docenieni zostali także wolontariusze poprzez wręczenie okolicznościowych certyfikatów

Więcej informacji na temat programu Adopcja Serca, jego historii i inicjatyw z nich związanych można znaleźć tutaj.

Autor: Szymon Luliński