Adopcja Serca – 25-letnie dzieło Ruchu Maitri w Gdańsku – część 2

Poprzednio zapoznaliśmy się z historią prowadzonej przez Ruch Maitri Adopcji Serca. W tej części przedstawione zostały dodatkowe zagadnienia związane z programem, a także wizja naszej przyszłości.

Projekty pomocowe

Adopcja Serca to program, któremu nieodłącznie towarzyszą różnorodne projekty pomocowe. Są one odpowiedzią na potrzeby zarówno podopiecznych programu, jak i środowisk, z których pochodzą. Obok projektów „standardowych”, zakładających dożywianie dzieci w przedszkolach i zakup leków do przychodni i szpitali, finansujemy także budowy studni, cystern na wodę, czy też zakupy narzędzi do pracy dla uczniów szkół zawodowych. Bywa, że zbieramy także pieniądze na baterie słoneczne dla szkół, by zapewnić im dostęp do własnego prądu, a nawet na zakup kóz i ziemi uprawnej dla dzieci adopcyjnych. W porozumieniu z lokalnymi misjonarzami realizujemy pomoc w taki sposób, który bezpośrednio i trwale wpływa na poprawę sytuacji potrzebujących.

Dzieci przy studni w Sudanie

Dzieci przy studni w Sudanie

5 września Dzień Adopcji Serca

Dzień Adopcji Serca

Logo Dnia Adopcji Serca

Dzień Adopcji Serca w Kościele Katolickim po raz pierwszy obchodzony był 5 września 2017 roku. To data nieprzypadkowa, bowiem 5 września przypada również wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty, patronki Ruchu „Maitri”. Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy:

  • Naszej, czyli Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”;
  • Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów prowincji Chrystusa Króla;
  • Sióstr Pallotynek.

W tej chwili jest to nie tylko nasze święto, lecz także ponad 30 innych zgromadzeń zakonnych w naszym kraju oraz kilku organizacji pozarządowych prowadzących programy Adopcji Serca. Celem ustanowienia tego dnia jest m.in: dziękczynienie za dobro, jakie powstało w wyniku realizacji programu, wyrażenie wdzięczności dla osób, które wspierają program oraz danie impulsu do działania dla rodzin i młodzieży do włączania się do pomocy. Ten dzień jest także okazją do wspólnej modlitwy dla osób związanych z Adopcją Serca. To także forma umożliwiającą pogłębienia rozumienia tej akcji jako wyrazu czynnej miłości do bliźniego, wzorem Chrystusa.

Adopcja Serca Rutshuru Kongo

Obchody dnia Adopcji Serca w Rutshuru w DR Konga

W zeszłym roku dzień Adopcji Serca obchodziliśmy zdalnie w cieniu pandemii. Teraz mamy nadzieję, że uda nam się w reżimie sanitarnym spotkać osobiście w ramach zorganizowanych przez nas wydarzeń. Śledźcie nasze media społecznościowe, szczególnie Facebook i Instagram, aby nie przegapić atrakcji, które z tej okazji dla Was przygotowaliśmy.

Pracownicy i wolontariusze

Wraz z wzrostem liczby podopiecznych i kwot pieniędzy który dysponowaliśmy, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Adopcji Serca, niezbędne było powołaniu biura koordynacyjnego programu z siedzibą w Gdańsku. Jego celem jest m.in. administrowanie danymi wspieranych dzieci i ich ofiarodawców, utrzymywanie kontaktów z placówkami misyjnymi, promocja Adopcji Serca, a także pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy charytatywnej oraz ich rozliczanie. Na stałe w biurze programu pracują 4 osoby. Szczegóły działalności biura można znaleźć w sprawozdaniach rocznych organizacji, które można znaleźć w zakładce „Raporty z działalności” tutaj.

Nic jednak nie mogłoby się udać bez stałego wsparcia ze strony naszych wolontariuszy. Około 130 osób z całej Polski wspiera nasze starania, z czego około 15 stacjonarnie w naszym biurze w Gdańsku. Wolontariusze wspierają nas poprzez tłumaczenie listów z języka polskiego na obcy i odwrotnie, a także opracowując dokumentację. Kompletują również przesyłki listowe, czy też redagują teksty i tworzą grafiki do mediów społecznościowych oraz gazetki.

Spotkanie z wolontariuszami

Spotkanie z wolontariuszami w 2019 roku

Patrzymy w przyszłość

Adopcja Serca to inicjatywa, która mimo 25 lat historii pozostaje wciąż żywa. Początkowo została zainicjowana przez polskich misjonarzy pallotynów w Rwandzie i Kongo i stanowiła spontaniczną odpowiedź na tragiczną sytuację dzieci. W rezultacie jednak dzieło to upowszechniło się również wśród innych zgromadzeń i organizacji. Szczególnym symptomem upływającego czasu jest zachodząca od kilku lat zmiana pokoleniowa. W Afryce jest coraz mniej misjonarzy z Europy, a miejscowe struktury kościelne stają się coraz silniejsze. Rolę organizatorów życia i koordynatorów pomocy z zewnątrz przejmują lokalni księża i siostry zakonne. Przykładem jest tutaj choćby nasza współpraca z Siostrami Pasjonistkami z Kamerunu i z Siostrami Karmelitankami z Burundi. Zmiany te z pewnością będą się pogłębiać. Stanowią także znaki czasu świadczące o kierunku, w którym podąża Afryka.

Siostry w trakcie odwiedzin podopiecznych Adopcji Serca w Kibeho w Rwandzie

Siostry w trakcie odwiedzin podopiecznych Adopcji Serca w Kibeho w Rwandzie

Jako organizacja zmieniamy się nie tylko w czasie, lecz także i w przestrzeni. Poszerzamy swoją działalność, wspieramy dzieci w nowych krajach, angażujemy się w coraz to kolejne akcje pomocowe. Wymaga to profesjonalizacji naszej działalności, co też staramy się sukcesywnie czynić. Przy tym pragniemy jednak zachować szczególną ostrożność, tak by być wiernymi swojej tożsamości. Czerpiemy wciąż ze źródeł – charyzmatu Ruchu Maitri, którym jest dar posługi miłosierdzia – wyrażana czynem miłość do najuboższych.  Dar ten nas uzdalnia, ale nie wykonuje za nas pracy.

Współczesny świat stanowi wielkie wyzwanie dla organizacji takiej jak nasza. Z jednej strony uległ “zmniejszeniu”.  W kontaktach z misjami korzystamy z komunikatorów internetowych. Mamy szansę wsiąść do samolotu na gdańskim lotnisku i za kilkadziesiąt godzin dotrzeć do którejś z afrykańskich stolic. Z drugiej jednak strony wiemy, że jest to pozór wynikający z naszej europejskiej i uprzywilejowanej pozycji. Dla 6 letniego dziecka w z kongijskiej prowincji świat jest tak samo wielką tajemnicą, a do Europy jest tak samo daleko, jak 100 czy 200 lat temu. Z nadzieją wkraczamy w kolejny okres naszego istnienia. Wierzymy, że za następne 25 lat świat będzie dużo lepszym miejscem niż dzisiaj.

Podwójny jubileusz

A może gdy Adopcja Serca będzie obchodziła swoją 50. rocznicę , nie będzie już potrzebna? Tego sobie i Wam życzymy w tym szczególnym jubileuszowym roku. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie, za Waszą ofiarność i poświęcenie. Dziękujemy także za to, że jesteście z nami i za naszym pośrednictwem pomagacie tysiącom potrzebujących dzieci na całym świecie.

Na koniec zachęcamy jeszcze raz do śledzenia naszej strony internetowej oraz profili na Facebooku i Instagramie. W tym roku oprócz rocznicy powstania Adopcji Serca, przypada również 45. rocznica powstania Ruchu Maitri. Są to dla nas dwie okazje do świętowania i w związku z nimi planujemy cały szereg interesujących publikacji i wydarzeń. Mamy nadzieję, na Wasz czynny udział w naszych internetowych i realnych akcjach.

Podopieczni Adopcji Serca w Nepalu

Podopieczni Adopcji Serca w Nepalu

Autor: Szymon Luliński

 

Adopcja SercaProgram Adopcja Serca został rozpoczęty przez Ruch “Maitri” w 1996 roku w Rwandzie. Istotą adopcji na odległość jest objęcie indywidualnym patronatem dziecka ze skrajnie ubogiej rodziny. W ramach programu dzieci uzyskują dostęp do edukacji i długoletnią pomoc w utrzymaniu . Dzięki współpracy z misjonarzami rozwinął się w 10 krajach Afryki i Azji. W ciągu 25 lat istnienia programu tysiące dzieci zmieniło swój los i uzyskało szansę na lepsze życie.  Jest to nadal możliwe dzięki ofiarności Patronów – Rodziców Adopcyjnych, którzy zapewniają wsparcie finansowe i przyczyniają się do rozwoju dziecka. Zobacz: https://www.maitri.pl/adopcja-serca/

Tożsamość uczestnika Ruchu "Maitri"

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” jest federacją Wspólnot katolików świeckich działającą od 1976 roku. Pochodzące ze staroindyjskiego sanskrytu słowo “maitri” oznacza braterstwo. Cele statutowe Ruchu to pomoc najbiedniejszym z biednych w krajach tzw. Trzeciego Świata, budzenie wrażliwości serc i sumień na godność tych osób, ich cierpienie oraz potrzeby, realizowane w poczuciu przyjaznej solidarności. Zobacz:https://www.maitri.pl/ruch-maitri/