Kolejny sukces zbiórki pieniężnej w Lisowie

Państwo Bożena i Jan Lemierscy, to właściciele sklepu spożywczego “u Bożenki” w Lisowie koło Elbląga. Ich pasją jest pomaganie ludziom w potrzebie i dlatego dołączyli do grona wolontariuszy Stowarzyszenia Ruchu “Maitri” . Od 2018 roku wspierają prowadzone przez nas programy pomocowe i projekty. Poprzez program Adopcja Serca pomagają dziewczynce ze szkoły podstawowej w Omvanie w Kamerunie. W prowadzonym przez Państwa Lemierskich sklepie odbyła się kolejna zbiórka pieniędzy. W jej wyniku udało się zebrać 1 263 zł i 47 groszy!

Zbiórka

Państwo Bożena i Jan Lemierscy w swoim sklepie prezentują puszkę z zebranymi pieniędzmi dla potrzebujących

 

Dzięki uprzejmości Państwa Lemierskich i szczodrości mieszkańców Lisowa oraz okolicznych wiosek do tej pory zebraliśmy:

Data zakończenia zbiórki

Zebrana kwota

15.11.2019 1 716,27 zł
14.01.2020 529,33 zł
25.08.2020 1 816,26 zł
11.02.2021 1 657,90 zł
14.07.2021 2 679,49 zł
15.12.2021 2 772,26 zł
31.05.2022 1 263,47 zł

Łącznie

12 434.98 zł

Państwo Bożena i Jan Lemierscy przed swoim sklepem w Lisowie

Zbiórka szansą na lepsze życie

Zebrane pieniądze zostały przeznaczone w całości na wsparcie osób potrzebujących w krajach Afryki i Azji, poprzez dofinansowanie programów dożywiania, a także pomoc finansową ofiarom wojny w Aleppo w Syrii. Tego rodzaju oddolne inicjatywy pomocowe mają realny wpływ na zmianę sytuacji ludzi zamieszkujących kraje Globalnego Południa. Każda ofiarowana złotówka jest szansą na godne życie osób, które ze względu na trudną sytuację spowodowaną wojnami, epidemiami czy zmianami klimatycznymi, nie są wstanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

Serdecznie dziękujemy Państwu Lemierskim za zaangażowanie i nieustanną chęć niesienia pomocy najbiedniejszym z biednych na cały świecie. Zachęcamy również wszystkich do wspierania naszych projektów pomocowych, a także do ich udostępniania wśród znajomych oraz w mediach społecznościowych.

Autor: Szymon Luliński