OLYMPUS DIGITAL CAMERA

14 i 15 lipca 2014 r. dwoje uczestników Ruchu “Maitri” z Bytomia i Lublina gościło z prelekcjami na rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Gliwickiej pt. “Jezus żyje”, które odbywają się w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny koło Zdzieszowic (województwo opolskie). W pierwszy dzień wykład był adresowany do dorosłych i dotyczył niedoborów wody pitnej w Afryce, “Adopcji Serca” oraz działalności Ruchu “Maitri”. Po prelekcji można było pobrać deklarację “Adopcji Serca” oraz zakupić produkty Sprawiedliwego Handlu.

Następnego dnia dzieci mogły usłyszeć o warunkach, w jakich uczą się dzieci w Kamerunie. Nauczyły się też pieśni afrykańskiej. Młodzi w wieku 6-12 lat byli bardzo aktywni i zadawali mnóstwo pytań. Otrzymali ulotki “Adopcji Serca”.

Na rekolekcjach spotkaliśmy też alumnów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, którzy wspierają dwójkę dzieci w Afryce. Pytali m.in. o warunki, w jakich pracują misjonarze, o koszt wybudowania kościoła. Przy okazji mogliśmy uczestniczyć w niektórych punktach rekolekcji: modlitwie pokutnej, uwielbienia i adoracji Najświętszego Sakramentu.