OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od 26 do 29 lipca 2014 r. we Wrocławiu odbył się kurs komunikacji interpersonalnej, prowadzony przez s. Alodię Witas ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Wzięło w nim udział ośmioro uczestników Ruchu “Maitri” ze wspólnot w Raciborzu (3 osoby), we Wrocławiu (2), w Białymstoku, Bytomiu i Lublinie (po jednej), a także dwie osoby spoza Ruchu. Był to pierwszy stopień z zaplanowanego na pięć stopni kursu.

Nasze relacje z innymi tworzymy na 5 różnych poziomach. Pierwszy to rozmowa wg utartego schematu (np. pogoda), drugi to przekazywanie faktów dotyczących innych ludzi, trzeci to dzielenie się moimi wyobrażeniami i opiniami (i tu się zaczyna głębsza relacja), czwarty to dzielenie się swoimi emocjami i uczuciami, i piąty to “spotkanie”. Pierwszy stopień kursu polegał na nauce budowania prawidłowych komunikatów według schematu: “Gdy [to zrobiłeś], poczułem [gniew/smutek/inna emocja], ponieważ […]. Dlatego chciałbym, abyś […]”. Taki komunikat nikogo nie rani, bo mówi się tylko o swoich uczuciach, które wg Katechizmu Kościoła Katolickiego są neutralne moralnie, więc mamy prawo do gniewu, złości, zazdrości, smutku, lęku itd. Zrozumieliśmy także różnicę między dyskusją a dialogiem. Dyskusja polega na tym, że próbuje się przeforsować swoje zdanie, a w dialogu stara się zrozumieć drugą osobę. S. Alodia uczulała nas, aby zrezygnować ze słowa “powinieneś” i z częstego powtarzania zdania “To nie ma sensu”.

Uczestnicy kursu byli bardzo zadowoleni. Wieczorami mieli możliwość zwiedzania Wrocławia i obejrzenia filmu pt. “Droga życia”. Kolejny stopień kursu planowany jest za rok.