Biuletyn informacyjny “My a Trzeci Świat” nr 1-2/2022

 

Spis treści:

Życzenia świąteczne
Ruch „Maitri” z pomocą dla Ukrainy
Papież Franciszek audiencja generalna – 5 stycznia 2022
Podopieczni Adopcji Serca budują swój potencjał
Ruhango, Rwanda – szkoła w budowie
Wsparcie dla rodziny uchodźców z Afganistanu
Wieści ze wspólnot
Zbiórki pieniężne „u Bożenki” w Lisowie
Sprawozdanie roczne gdańskiego ośrodka Ruchu „Maitri”
o. Ibrahima z Aleppo na Wielki Post
Świetlica dla matek z dziećmi z Ukrainy w Gdańsku

Pobierz wersję PDF biuletynu 1-2/2022


Życzenia Świąteczne

Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy będą inne niż wszystkie, bo upłyną pod znakiem cierpienia naszych bliźnich dotkniętych wojną w Ukrainie. U wielu z nas w tych szczególnych dniach towarzyszyć będą w domach goście, którzy w obawie o własne życie musieli opuścić swoją ojczyznę. Jest to okazja do wspólnego przeżywania tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ten przezwyciężył zło u samych jego korzeni i okazał swoje nieskończone miłosierdzie względem ludzi. Oby w naszych sercach pojawiło się światło Chrystusa Zmartwychwstałego, które przyniesie bezcenny pokój i sprawi, że staniemy się godni Jego obietnic. Wykorzystajmy nadchodzący czas na refleksję, a także módlmy się o stabilny pokój w Ukrainie i na całym świecie. Niech błogosławi Wam zmartwychwstały Pan!

Redakcja


Ruch „Maitri” z pomocą dla Ukrainy

Solidaryzujemy się z mieszkańcami Ukrainy, którzy muszą stawić czoła militarnej agresji Federacji Rosyjskiej. Stanowczo protestujemy przeciwko atakowi na niepodległą Ukrainę. W świecie, w którym szacunek dla zasad ustępuje przed arbitralnym stosowaniem zbrojnej przemocy żadne wolne państwo i społeczeństwo nie może czuć się bezpieczne.

Schron w Łucku na Ukrainie wspierany przez gdański ośrodek Ruchu Maitri

Wnętrze schronu w Łucku

Cały świat z przerażeniem przygląda się wydarzeniom, które rozgrywają się w Ukrainie. Wydawało się, że tego rodzaju konflikt na pełnowymiarową skalę w XXI wieku i w dodatku w Europie nie może mieć miejsca. Niestety ten optymizm starł się z brutalną rzeczywistością. Stowarzyszenie Ruchu Maitri w Gdańsku podjęło starania, mające na celu pomoc bliźnim w potrzebie, zarówno tym znajdującym się za wschodnią granicą, jak i tym, którzy wyjechali z Ukrainy chroniąc siebie i swoich bliskich.

Zaopatrzenie schronu w Łucku

Aby pomóc, nawiązaliśmy kontakt z ks. Marcinem Ciesielskim, którego wojna zastała w katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku w Ukrainie. W podziemiach świątyni zorganizowany został schron dla okolicznych mieszkańców na wypadek nalotów, jest to również miejsce przyjmowania uchodźców wewnętrznych. Potrzebne są fundusze na wyposażenie schronu w zapasy leków, opatrunków oraz żywności. Pierwsza transza pomocy dotarła już do potrzebujących, potrzeby jednak wciąż rosną, a nie maleją. W związku z tym zachęcamy do wsparcia projektu wyposażenia schronu. Można go znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.maitri. pl/projekty-pomocowe/

Świetlica dla matek z dziećmi z Ukrainy

Drugą formą wsparcia poszkodowanych w wyniku wojny jest stworzenie przestrzeni do integracji, edukacji i odpoczynku dla matek z dziećmi z Ukrainy. Świetlica otworzona 22 marca obok biura Stowarzyszenia Ruchu „Maitri” w Gdańsku i przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego przyjmuje kilkadziesiąt osób dziennie, zapewniając podstawową pomoc potrzebującym. W pierwszym tygodniu kwietnia uruchomione zostały kursy języka polskiego dla dorosłych, oraz zajęcia plastyczne i taneczne dla dzieci.


Papież Franciszek audiencja generalna – 5 stycznia 2022

Papież Franciszek

© Mazur/episkopat.pl

Drodzy bracia i siostry dzień dobry! Dzisiaj będziemy rozważać o św. Józefie jako ojcu Jezusa. Ewangeliści Mateusz i Łukasz przedstawiają go jako przybranego ojca Jezusa, a nie jako jego ojca biologicznego. Mateusz precyzuje to unikając formuły „zrodził”, używanej w genealogii w odniesieniu do wszystkich przodków Jezusa, ale określa go jako „męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (1, 16). Natomiast Łukasz to potwierdza mówiąc, że był ojcem Jezusa „jak mniemano” (3, 23).

Aby zrozumieć przybrane lub prawne ojcostwo Józefa, trzeba pamiętać, że w starożytności na Wschodzie instytucja adopcji była bardzo powszechna, bardziej niż dzisiaj. Przychodzi na myśl częsty w Izraelu przypadek „lewiratu”, sformułowany w Księdze Powtórzonego Prawa w następujący sposób: „Jeśli bracia będą mieszkać wspólnie i jeden z nich umrze, a nie będzie miał syna, nie wyjdzie żona zmarłego za mąż za kogoś obcego, spoza rodziny, lecz szwagier jej zbliży się do niej, weźmie ją sobie za żonę, dopełniając obowiązku lewiratu. A najstarszemu synowi, którego ona urodzi, nadadzą imię zmarłego brata, by nie zaginęło jego imię w Izraelu” (25, 5-6). Innymi słowy, rodzicem tego dziecka jest szwagier, ale ojcem prawnym pozostaje zmarły, który przekazuje nowonarodzonemu dziecku wszystkie prawa dziedziczne. Cel tego prawa był dwojaki: zapewnienie potomkom zmarłego bezpieczeństwa i zachowanie majątku. Jako oficjalny ojciec Jezusa, Józef skorzystał z prawa do nadania synowi imienia, uznając go prawnie. Prawnie jest ojcem, ale nie przez zrodzenie.

W czasach starożytnych imię było uosobieniem tożsamości danej osoby. Zmiana imienia oznaczała przemianę samego siebie, jak w przypadku Abrama, któremu Bóg zmienił imię na „Abraham”, co oznacza „ojciec mnóstwa”, gdyż – jak mówi Księga Rodzaju – będzie on „ojcem mnóstwa narodów” (17, 5). To samo dotyczy Jakuba, który jest nazywany „Izraelem”, co oznacza „ten, który walczy z Bogiem”, ponieważ walczył z Bogiem, aby zmusić Go do udzielenia mu błogosławieństwa (por. Rdz 32, 29; 35, 10).

Ale przede wszystkim nadanie komuś lub czemuś imienia oznaczało podkreślenie swojej władzy nad tym, co zostało nazwane, jak to uczynił Adam, nadając imię wszystkim istotom żywym (por. Rdz 2,19-20). Józef wiedział już, że Bóg przygotował dla syna Maryi imię – imię Jezus nadaje prawdziwy ojciec Jezusa, Bóg – „Jezus”, co znaczy „Pan zbawia”, jak mu wyjaśnił Anioł: „On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 22). Ten szczególny aspekt postaci Józefa pozwala nam dzisiaj zastanowić się nad ojcostwem i macierzyństwem. I myślę, że to jest bardzo ważne: rozważać dziś o ojcostwie. Ponieważ żyjemy w epoce notorycznego osierocenia. To jest bardzo ciekawe: nasza cywilizacja jest trochę osierocona, i można odczuć to osierocenie. Niech postać św. Józefa pomoże nam zrozumieć, jak rozwiązać to poczucie osierocenia, które jest przyczyną wielkiego cierpienia. Nie wystarczy wydać dziecko na świat, aby móc powiedzieć, że jesteśmy również jego ojcami lub matkami. „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo” (List Ap. Patriscorde). Myślę szczególnie o tych wszystkich, którzy otwierają się na przyjęcie życia poprzez drogę adopcji, co jest postawą wielkoduszną i piękną. Józef pokazuje nam, że ten rodzaj więzi nie jest czymś drugorzędnym, nie jest środkiem awaryjnym. Ten rodzaj wyboru jest jedną z najdoskonalszych form miłości oraz ojcostwa i macierzyństwa. Ileż dzieci na świecie czeka na kogoś, kto się o nie zatroszczy! Iluż małżonków pragnie być ojcami i matkami, ale nie może tego uczynić z powodów biologicznych; albo, chociaż mają już dzieci, chcą dzielić się miłością rodzinną z tymi, którzy zostali jej pozbawieni.

Nie należy obawiać się obrania drogi adopcji, podjęcia „ryzyka” przyjęcia dzieci. Dzisiaj w tym poczuciu osierocenia mamy do czynienia z pewnym egoizmem. Niedawno mówiłem o obecnej „demograficznej zimie”: ludzie nie chcą mieć dzieci, może tylko jedno, ale nie więcej. I wiele małżeństw nie ma dzieci, dlatego bo nie chcą lub mają tylko jedno, bo nie chcą więcej dzieci, ale mają za to dwa psy, dwa koty… Tak, psy i koty zajmują miejsce dzieci. Tak, to może wydawać się zabawne, rozumiem, ale taka jest rzeczywistość. I to wyrzekanie się ojcostwa i macierzyństwa umniejsza nas, odbiera nam człowieczeństwo. I tak społeczeństwo starzeje się i pozbawione jest człowieczeństwa, bo zatraca się bogactwo ojcostwa i macierzyństwa. I cierpi ojczyzna, która nie ma dzieci i – jak ktoś żartobliwie powiedział – „a teraz kto zapłaci podatki na moją emeryturę, kiedy nie ma dzieci? Kto się mną zaopiekuje?”. Uśmiechnął się, ale taka jest prawda. Proszę św. Józefa o łaskę przebudzenia sumień i zastanowienia się nad tym, aby mieć dzieci. Ojcostwo i macierzyństwo są pełnią życia człowieka. Pomyśl o tym. Prawdą jest, że istnieje duchowe ojcostwo dla tych, którzy poświęcają się Bogu i duchowe macierzyństwo; ale ci, którzy żyją na świecie i biorą ślub, muszą myśleć o posiadaniu dzieci, o przekazaniu życia, bo to one zamkną ci kiedyś oczy, będą myśleć o twojej przyszłości. A także, jeśli nie możesz mieć dzieci, pomyśl o adopcji. To ryzyko, tak: posiadanie dziecka zawsze jest pewnym ryzykiem, zarówno to naturalne, jak i z adopcji. Ale jeszcze większym ryzykiem jest nie mieć żadnego dziecka. Czymś bardziej ryzykownym jest zrzekanie się ojcostwa i macierzyństwa, zarówno rzeczywistego, jak i duchowego. Mężczyźnie i kobiecie, którzy dobrowolnie nie rozwijają zmysłu ojcostwa i macierzyństwa, brakuje czegoś zasadniczego, ważnego. Pomyśl o tym, proszę.

Oby instytucje zawsze były gotowe pomóc w tym zakresie adopcji, poważnie, czuwając, ale także upraszczając niezbędne procedury, tak, aby mogły się spełnić marzenia jakże wielu dzieci, które potrzebują rodziny, i tak wielu małżonków, którzy chcą dać tę miłości. Jakiś czas temu usłyszałem świadectwo człowieka, lekarza – to ważny zawód – nie miał dzieci i wraz z żoną postanowili je adoptować. Ale kiedy nadszedł czas, zaproponowano im jedno dziecko. Wtedy im powiedziano: „Ale nie wiemy, jak będzie z jego zdrowiem. Może mieć jakąś chorobę”. A on odpowiedział – widząc dziecko – : „Gdybyś mnie o to zapytał przed przyjściem tutaj, to może powiedziałbym, że nie. Ale zobaczyłem go i teraz zabieram je”. To jest pragnienie bycia ojcem, bycia matką nawet przez adopcję. Nie bójcie się tego. Modlę się, aby nikt nie czuł się pozbawiony więzi miłości ojcowskiej, a ci którzy chorują na chorobę sierocą rozwijali się bez tego tak okropnego uczucia. Oby św. Józef otaczał swoją opieką i pomocą sieroty; i orędował za małżeństwami, które pragną mieć dziecko. Dlatego módlmy się:

Święty Józefie który miłowałeś Jezusa miłością ojcowską, bądź blisko wielu dzieci, które nie mają rodziny i pragną ojca i matki. Wspieraj małżonków, którzy nie mogą mieć dzieci, Pomóż im odkryć, poprzez to cierpienie, większy plan. Spraw, aby nikomu nie brakowało domu, więzi, osoby, która się nim zaopiekowała; i ulecz egoizm tych, którzy zamykają się przed życiem, aby otworzyli na oścież swoje serca na miłość. Amen.

Tłumaczenie: Radio Watykańskie


Podopieczni Adopcji Serca budują swój potencjał

Gdański ośrodek Ruchu „Maitri” współpracuje z Fundacją Marka Kamińskiego w zakresie wdrożenia w Rwandzie autorskiego programu założyciela fundacji pt. Life Plan Academy. Celem inicjatywy jest pomoc młodym ludziom w planowaniu życiowej drogi, budowa umiejętności nawiązywania relacji międzyludzkich oraz planowanie i realizacja działań na niwie zawodowej.

Life Plan Academy

Marek Kamiński wraz z instruktorami programu Life Plan Academy

W pierwszym w Afryce programie pilotażowym uczestniczy obecnie 31 uczniów szkoły średniej, w tym wielu podopiecznych Adopcji Serca z Masaka w Rwandzie. Jest on prowadzony przez troje rwandyjczyków (w tym Siostra pallotynka), którzy przeszli kilkumiesięczne szkolenie online zorganizowane przez Fundację w 2021 roku. Słynny polski podróżnik Marek Kamiński osobiście odwiedził szkołę w Masaka, gdzie spotkał się z uczestnikami programu. Wszystkie te działania stanowią nowy sposób pomocy potrzebującym, który daje szansę na świadomy rozwój osobom ubogim i wykluczonym.

Program Life Plan Academy nastawiony jest na wdrażanie kreatywnych i niestandardowych rozwiązań oraz elastyczności myślenia, dzięki czemu uczestnicy odkrywają swój osobisty potencjał. Poprzez pracę nie tylko z umysłem, lecz także z ciałem, trenerzy wspierają budowanie poczucia własnej wartości wśród młodych ludzi. Tego rodzaju pomoc niesie z sobą długofalowe pozytywne skutki i procentuje w przyszłości. Mieszkańcy krajów takich jak Rwanda potrzebują jedzenia i leków, jednak równie ważne jest wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności. Dzięki temu sami mogą poprawiać najpierw swoją własną sytuację życiową, a później pomagać lokalnej społeczności. Po zakończeniu fazy pilotażowej planowane jest przeszkolenie następnych trenerów i przyjęcie do programu kolejnych uczniów.

Szymon Luliński, Tadeusz Makulski


Ruhango, Rwanda – szkoła w budowie

W listopadzie 2021r., nasz wolontariusz Łukasz Sokół odbył podróż do Rwandy. W miejscowości Ruhango trwa budowa szkoły podstawowej prowadzona przez tamtejsze Siostry Pallotynki. Finansowaniem projektu zajmuje się gdańskie Stowarzyszenie Ruchu „Maitri”, które pozyskało finansowanie w jednej ze szwajcarskich fundacji.

Zdjęcia podopiecznych

Podczas wizyty w Rwandzie p. Łukasz udokumentował postępy prac w zakresie budowy nowej szkoły. Przy tym miał okazję do wizyty w innych placówkach misyjnych, które wspólnie z Maitri prowadzą program Adopcji Serca w Rwandzie. W trakcie spotkań z lokalnymi siostrami zakonnymi odbyły się warsztaty z wykonywania fotografii. Jest to szczególnie ważna umiejętność, ponieważ wykonywane przez Siostry zdjęcia podopiecznych należących do Adopcji trafiają następnie do ich ofiarodawców. Owocne szkolenie ma szansę przynieść w przyszłości wyższą jakość zdjęć oraz ich aktualizację.

Od 44 lat w Rwandzie

Siostry misjonarki pallotynki, pracowały w Rwandzie i D.R. Kongo od 1977 r. W 2016 roku została powołana do życia nowa prowincja Zgromadzenia – Rwanda-DR KongoUganda, w której uczestniczą poza jednym wyjątkiem Siostry Afrykanki. Zgromadzenie ma doświadczenie we współpracy w ramach projektów i prowadzi już szkołę St. Vincent Pallotti School z 3 poziomami nauczania w Masaka w Rwandzie. Bazując na tych doświadczeniach Siostry postanowiły przyczynić się do rozwiązania problemu braku dostępu do dobrej edukacji w Ruhango, gdzie położona jest jedna z ich misji.

Nie stać ich na szkołę

Ludzie, których ze względu na ich niskie dochody nie stać na czesne w istniejących prywatnych szkołach, martwią się jakością edukacji w regionie. Chcieliby zapewnić dzieciom lepszą przyszłość. Nierzadko dzieci porzucają szkołę i trafiają na ulice, a ich szanse na pomyślną przyszłość od najmłodszych lat maleją – hamuje to rozwój kraju jako całości. Bierzemy takie dzieci pod opiekę w programie Adopcja Serca. Otwarcie katolickiej szkoły w Ruhango przyczyni się do poprawy jakości edukacji w mieście. Jej otwarcie planowane jest we wrześniu 2022.

Opracował: Szymon Luliński, redakcja: Tadeusz Makulski


Wsparcie dla rodziny uchodźców z Afganistanu

Gdański ośrodek Ruchu „Maitri” we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku oraz dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w szwajcarskiej Fundacji Amani objął opieką 4-osobową rodzinę z Afganistanu, która opuściła swoją ojczyznę w obawie o własne życie po przejęciu w niej władzy przez talibów w sierpniu 2021 roku.

Państwo Shaiq z dziećmi

Państwo Shaiq z dziećmi

Mellad i Anahita to młode małżeństwo posiadające dwie córki – Asilę i Florę. Sytuacja w kraju uniemożliwia im powrót do ojczyzny. Oboje z rodziców posiadają wykształcenie medyczne, Mellad jest lekarzem-chirurgiem, a Anahita pielęgniarką. Dziewczynki są natomiast w wieku przedszkolnym.

Celem programu wsparcia jest usamodzielnienie rodziny oraz umożliwienie małżeństwu wykonywania przez nich zawodu w Polsce. Niezbędne do tego jest nauczenie się języka polskiego, a także uzupełnienie wykształcenia w taki sposób, aby ich wiedza i umiejętności zostały oficjalnie uznane w świetle polskiego prawa. Równie istotnym elementem projektu jest integracja społeczna całej rodziny, poprzez włączanie ich w różnego rodzaju aktywności dodatkowe, np. w postaci wolontariatu w biurze programu Adopcji Serca, a także dzięki zapisaniu dziewczynek do polskiego przedszkola. Wsparcie finansowe rodziny obejmuje koszty wynajęcia mieszkania oraz utrzymania przez okres 3 lat. W tym czasie rodzina powinna zaadaptować się do nowych warunków i zrealizować cele programu. Po zakończeniu małżeństwo będzie zobowiązane do pracy w wyznaczonej placówce medycznej przez okres odpowiadający temu, w którym otrzymywali pomoc pieniężną. Na ten moment rodzina wprowadziła się już do wynajętego mieszkania w Sopocie i poznaje formalne kwestie związane z życiem w Polsce, a także zaczyna lekcje języka polskiego.

Pomoc takim osobom jak Mellad i Anahita jest niezwykle istotna w świetle ostatnich wydarzeń w Ukrainie. Świat solidaryzuje się z uchodźcami z tego kraju, lecz nie możemy zapominać, że również w innych państwach na całym świecie trwają wojny, w wyniku których miliony ludzi muszą opuszczać swoje domy. Nie zapominajmy o tych osobach i również do nich wyciągajmy pomocną dłoń, a także w ich intencji zanośmy swoje modlitwy.

Redakcja


Wieści ze wspólnot

Inowrocław

Wspólnota inowrocławska zawiązała się pod koniec 2020 r. Jak pamiętamy, był to czas obostrzeń i izolacji związanych z pandemią Covid 19. Pomimo braku możliwości spotkań, prowadzenia prelekcji i pustych kościołów udało się zebrać grupę ludzi, którym pomoc najbiedniejszym z biednych leży na sercu. We wrześniu 2021 r. w parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, przy której wspólnota się zawiązała, przeprowadzono pierwszą akcję informacyjną o Ruchu Maitri, Inowrocławskiej Wspólnocie i Programie Adopcji Serca. Wpłaty na konto wspólnoty pozwoliły już w październiku 2021 r. na realizację pierwszego programu pomocowego dla Ośrodka Dożywiania w Nyakinamie.

W lutym tego roku, Wspólnota przeprowadziła akcję informacyjną wraz ze zbiórką datków w Parafii pw. św. Królowej Jadwigi. Parafianie, tej największej w Inowrocławiu parafii, wykazali dużą wrażliwość serca na los najuboższych i wielkie zainteresowanie działalnością naszego Ruchu. Oprócz stałych członków wspólnoty, do udziału w zbiórce przyłączyła się silna grupa wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 10. Dziękujemy Pani Katarzynie oraz Kindze, dwóm Olom, Kacprowi i Mikołajowi za pomoc. Póki mamy taką młodzież, nic nie jest jeszcze stracone. Datki zebrane podczas tej akcji są przeznaczone na zakup żywności dla Ośrodka Dożywiania w Nyakinamie (Rwanda), prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.

Wolontariusze z SP 10 w Inowrocławiu

W grudniu 2021 r. Wspólnota Inowrocławska zorganizowała Kiermasz Bożenarodzeniowy. Ofiarowane pieniądze, oraz wpłaty na konto zostały przeznaczone na kolejny cel pomocowy dla Ośrodka Dożywiania w Nyakinamie, jakim jest uszycie mundurków szkolnych dla najuboższych dzieci ze szkół katolickich. Cel ten obejmuje również wsparcie dla rodzin kobiet pracujących w pracowni szycia i haftu (również tych, które zawód zdobyły dzięki programom pomocowym realizowanym przez Ruch Maitri). Rodziny dzieci, które otrzymają mundurki szkolne, wesprą Ośrodek Dożywiania poprzez ofiarowanie wyprodukowanej przez nich żywności.

Bytom

Nie udało się w Bytomiu zorganizować spotkania z trójką gości z Rwandy (przebywających jeszcze u sióstr w Konstancinie), ale paczuszka dotarła do nich przed wigilią Bożego Narodzenia. Oprócz pamiątek – drobiazgów były cytaty św. Matki Teresy z Kalkuty (w języku kinyarwanda) na kartoniku z małym okruszkiem bursztynu. Modeste Habiramye z Nyakinama podziękował i przesłał filmik z nagraną kolędą wyśpiewaną przez Rwandyjczyków.

Spotkanie opłatkowe w bytomskiej wspólnocie Ruchu Maitri było 22 stycznia. Oprócz tradycyjnych życzeń, kolęd i smakołyków świątecznych wspominaliśmy Modeste’a i ponowny pobyt w Polsce z okazji operacji ratowania nóżki kolejnego podopiecznego dziecka z Rwandy. Z przejęciem wysłuchaliśmy o tragicznej sytuacji na Kubie i wspomnień Rodziców Adopcyjnych, którzy tam byli niedawno na wycieczce.

Bytomska wspólnota korzysta 2 razy w miesiącu ze spotkań formacyjnych nt. modlitwy, czynu, charyzmatu Ruchu „Maitri” za pośrednictwem „telekonferencji” – tel. 608 608 608.

69. Światowy Dzień Chorych na Trąd uczestnicy bytomskiej wspólnoty Ruchu Maitri świętowali wraz z parafianami kościołów: Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny i Ducha Św. Złożone dary (2. 230 zł) trafią na pomoc chorym na trąd w Tanzanii za pośrednictwem Konrada Czernichowskiego (z lubelskiego Ruchu „Maitri”), który jako wykładowca na uczelni często tam przebywa.

W dniu 13 marca, uczestnicy bytomskiej Wspólnoty kwestowali w parafii Św. Trójcy w Bytomiu na rzecz ofiar wojny w Syrii i w Ukrainie. Zebrane środki w kwocie 4.640 zł przekazano na funkcjonowanie kuchni dla głodujących mieszkańców Aleppo. Ofiarodawcy otrzymali cytaty św. Matki Teresy z Kalkuty o miłości i rodzinie.

Lublin

12 marca 2022 r. w Lublinie odbył się wielkopostny dzień skupienia. Tematem przewodnim była „Droga ku zmartwychwstaniu”. Gościliśmy Duszpasterza Krajowego Ruchu „Maitri” ks. dr. Andrzeja Panasiuka oraz Założyciela Ruchu dr. hab. Jacka Wójcika. Wzięło w nim udział łącznie 15 osób. Dzień skupienia – jak we wstępie zauważył ks. Andrzej – jest okazją do zobaczenia siebie na drodze do zbawienia. Punkt centralny spotkania stanowiła koncelebrowana Eucharystia, podczas której słowo Boże wygłosił asystent kościelny Ruchu w archidiecezji lubelskiej ks. Andrzej Szulej.

Gdańsk

21 grudnia 2021 roku odbyło się świąteczne spotkanie uczestników, pracowników oraz wolontariuszy gdańskiego ośrodka Ruchu „Maitri”. Rozpoczęło się Mszą Świętą w intencji uchodźców i migrantów cierpiących w trudnych warunkach na granicy polskobiałoruskiej w tym szczególnym czasie. Po Mszy Świętej miała miejsce symboliczna wigilia, w której uczestniczył duszpasterz gdańskiej wspólnoty Ruchu – ks. Marek Dynia. Podczas spotkania obecni przełamali się opłatkiem oraz wspólnie usiedli do stołu z przygotowanymi przekąskami.

Spotkanie opłatkowe w Gdańsku

15 stycznia 2022 roku odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe poprzedzone Mszą Świętą celebrowaną przez ks. biskupa Zbigniewa Zielińskiego oraz duszpasterza gdańskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” ks. Marka Dynię. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy i członkowie gdańskiej wspólnoty Ruchu, a także rodzice adopcyjni biorący udział w programie Adopcji Serca. Podczas spotkania obecna była również Siostra Ida Bujak CSCIJ, która przybliżyła zgromadzonym realia pracy misyjnej. Opłatek zakończył się tradycyjnym poczęstunkiem oraz kawą.

Opracowała: Ewa Turek


Zbiórki pieniężne „u Bożenki” w Lisowie

Pani Bożena Lemierska, wolontariuszka Ruchu Maitri

Państwo Jan i Bożena Lemierscy

Państwo Bożena i Jan Lemierscy, to właściciele sklepu spożywczego “u Bożenki” w Lisowie k. Elbląga. Ich pasją jest pomaganie ludziom w potrzebie i dlatego dołączyli do grona wolontariuszy Ruchu “Maitri”. Od 2018 roku wspierają prowadzone przez nas programy pomocowe i projekty. W ramach Adopcji Serca pomagają dziewczynce ze szkoły podstawowej w Omvan w Kamerunie. W prowadzonym przez Państwa Lemierskich sklepie w tym okresie odbyło się kilka publicznych zbiórek pieniężnych. Poniżej przedstawiamy ich podsumowanie.

Dzięki uprzejmości Państwa Lemierskich i szczodrości mieszkańców Lisowa oraz okolicznych wiosek zebraliśmy:

Data zakończenia zbiórki Zebrana kwota
15.11.2019 1 716,27 zł
14.01.2020 529,33 zł
25.08.2020 1 816,26 zł
11.02.2021 1 657,90 zł
14.07.2021 2 679,49 zł
15.12.2021 2 772,26 zł
Łącznie 11 171,51 zł

Zebrane pieniądze zostały przeznaczone w całości na wsparcie osób potrzebujących w krajach Afryki i Azji, poprzez dofinansowanie programów dożywiania, a także pomoc finansową ofiarom wojny w Aleppo w Syrii. Tego rodzaju oddolne inicjatywy pomocowe mają realny wpływ na zmianę sytuacji ludzi zamieszkujących kraje, gdzie ludzie żyją w ubóstwie. Każda ofiarowana złotówka jest szansą na godne życie osób, które ze względu na trudną sytuację spowodowaną wojnami, epidemiami czy zmianami klimatycznymi, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

Serdecznie dziękujemy Państwu Lemierskim za zaangażowanie i nieustanną chęć niesienia pomocy najbiedniejszym z biednych na całym świecie. Zachęcamy również wszystkich do wspierania naszych projektów pomocowych, a także do ich udostępniania wśród znajomych oraz w mediach społecznościowych.

Redakcja


Sprawozdanie roczne gdańskiego ośrodka Ruchu „Maitri”

Przedstawiając Państwu nasz raport roczny za 2021 rok nie mogę pominąć tragedii Ukrainy i wielkiej krzywdy wyrządzonej ludziom przez rosyjskich najeźdźców. Od 24 lutego 22r. trwa wojna za naszą granicą, giną tysiące ludzi, niszczone są miasta. Widzimy exodus uchodźców wojennych, na naszych oczach już niemal dwa miliony, głównie matek z dziećmi znajduje schronienie w Polsce. To dla nas czas próby, czas potwierdzenia, czy nasza wiara w Boga wyraża się przez uczynki. Uczestnicy Ruchu „Maitri” pomagają dzieciom żyjącym w skrajnym ubóstwie w Afryce i Azji.

Fundamentem Ruchu jest solidarność z ludźmi w potrzebie. Wraz z naszymi ofiarodawcami, poprzez program Adopcja Serca przekładamy tę piękną ideę na praktykę. Zainicjowany w 1996 roku przez gdańską wspólnotę tworzy do dziś szanse na dostęp do edukacji i pomoc w utrzymaniu niemal pięciu tysięcy dzieci i młodzieży. O tym, jakie korzyści przynosi mogliśmy się osobiście przekonać tego lata w trakcie spotkań w kraju z jego byłymi uczestnikami: Ombenim Mugangą lekarzem stażystą z Kongo i Modestem Habiyaremye z Rwandy pracującym dla programu Adopcji Medycznej. Pomimo pandemii udało nam się także wspólnie przeżywać jubileusz 25-lecia Adopcji Serca w trakcie uroczystego spotkania z rodzicami adopcyjnymi i misjonarzami w Gdańsku w dniu 4 września. Świętowanie jubileuszu odbyło się także w kilkunastu ośrodkach w Afryce, w syryjskim Aleppo i w odległym Nepalu.

Słowo „maitri” w językach Indii oznacza braterstwo. W kolejnych etapach swojej 45-letniej historii uczestnicy Ruchu dawali temu wyraz swoimi czynami. Wojna u naszych granic, nie powoduje, że ubóstwo w krajach „Trzeciego Świata” znika. Pomoc jest tam nadal bardzo potrzebna, ale nasze braterstwo otrzymuje przez nią dodatkowy wymiar zaangażowania, wobec którego nie możemy pozostać obojętni. Bądźmy solidarni z Ukraińcami. Pełny raport dostępny jest tutaj.

Tadeusz Makulski – koordynator programu Adopcja Serca


List o. Ibrahima z Aleppo na Wielki Post

Drodzy przyjaciele Aleppo, Pokój i miłość.

Minęło już jedenaście lat, a my nadal mamy nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym pokój oświeci nasz zraniony kraj. Przychodzą mi na myśl wszystkie straszne scenariusze tej wojny i jej skutki, zwłaszcza etap Covid i embargo, które rozpoczęło się w 2019 roku i które trwa do dziś. Wydarzenia te objawiają się poważnym pogorszeniem warunków życia, nadal pozostawiając swoje cienie na życiu każdego człowieka mieszkającego w Aleppo.

Przeziębienie nas „gryzie” bez szans na rozgrzanie, cierpimy głód z powodu inflacji i rosnących cen, zwłaszcza żywności. Żyjemy w ciemności, ponieważ mamy dwie godziny prądu dziennie, w dodatku czas ten nie wystarcza na doprowadzenie wody do domów… Jest dla nas prawie niemożliwym przez wiele dni, aby wziąć prysznic, czy też prać i prasować ubrania. To nasza trudna rzeczywistość, która trwa do dziś. Wraz z wojną w Ukrainie nasze rany znów się otwierają… i łzy wracają do naszych oczu, bo w Ukrainie powtarza się dramat zła na świecie, powstaje nowy wybuch. Tak jak u nas dzieje się tam cierpienie i śmierć… Z bólem śledzimy brutalny proces tej wojny. W modlitwie za Ukrainę modlimy się o nieuporządkowany świat, który traci swój kompas i zmierza ku samozniszczeniu.

Wśród tak wielu swoich skutków wojna w Ukrainie ma ogromny wpływ na życie ludzi na całym świecie, więc wyobraźcie sobie, jakie mogą mieć konsekwencje dla życia człowieka mieszkającego w Syrii, zwłaszcza w Aleppo. Na kilka dni przed wojną mąka zniknęła z targu w naszym mieście. Początek wojny przyniósł gwałtowny skok cen żywności i sprawił, że ludzie już pokonani i na drodze ku śmierci doznali kolejnego pogorszenia sytuacji. Mamy tu na miejscu do czynienia z brązowym „fartuchem”, który pachnie świętością św. Franciszka, na którą nadal żywią nadzieję wbrew wszelkiej nadziei… nadal myje stopy współmieszkańcom, którzy wszyscy stali się biedni… W obliczu pogorszenia się sytuacji ze wszystkich punktów widzenia i w związku z tym, że światło do nas nie dociera, nasze kolana zgięte w modlitwie błagają o to światło, a pokorną, twórczą i bezinteresowną służbą uobecniają je w życiu każdego mieszkańca Aleppo.

Nadchodzi światło, drodzy przyjaciele, ponieważ Chrystus zmartwychwstał. Przychodzi, ponieważ miłość jest obecna, jest bardzo silna i wciąż działa wśród nas. Poranek nadejdzie, ponieważ podróż Kościoła jest „stąpaniem razem”, a wszyscy wspólnie modlimy się za siebie nawzajem i się wspieramy w kontynuowaniu naszej misji w Aleppo… Życzę Wam dobrej kontynuacji drogi Wielkiego Postu, dobrej kontynuacji na drodze całkowitego oddania się Bogu i braciom zranionym wojną; dobrej kontynuacji na drodze miłosierdzia, przejawiającej się w modlitwie i hojnych darowiznach…

Proszę, nie zapominajcie o Syrii, proszę, pośród tylu zmartwień, nie zapominajcie o człowieku pozostawionym na egzystencjalnych peryferiach świata, tu w Aleppo…

Z Bożym Błogosławieństwem ks. Ibrahim


Nekrolog Grażyna Jeleń


Świetlica dla matek z dziećmi z Ukrainy w Gdańsku

W odpowiedzi na potrzebę wsparcia uchodźców gdańskie Stowarzyszenie Ruchu „Maitri” 22 marca 2022 uruchomiło ośrodek – świetlicę dla matek z dziećmi. Miejscem prowadzenia działalności jest w kawiarenka udostępniona przez parafię Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu. Potrzebujemy wsparcia finansowego na realizację planów rozwoju świetlicy, tak by zapewnić kompleksową pomoc uchodźcom z Ukrainy, a także stworzyć im bezpieczną przystań w Trójmieście.

Integracja ułatwiona poprzez pracę i rozrywkę

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do integracji i adaptacji – świetlicy – dla matek z dziećmi, które uciekły z Ukrainy. Od otwarcia tworzymy miejsca pracy dla uchodźców. Koordynatorką i osobą odpowiedzialną za animację są Ukrainki. Zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uchodźców, ośrodek otwiera w najbliższym czasie kursy języka polskiego zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Tworzymy również przestrzeń do ćwiczeń edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci. Stararamy się znaleźć nauczycielki i wolontariuszy wśród uchodźczyń.

Budżet, ramy czasowe, liczba beneficjentów

Miesięczny budżet projektu w fazie inicjalnej to ok. 16.800 zł, jednorazowe wydatki związane z zakupem sprzętu około 8.000 zł. Przewidywany czas realizacji projektu to kwiecień-lipiec 2022 (4 miesiące), z możliwością dalszej eksploatacji w przypadku kryzysu humanitarnego w Ukrainie. Świetlica dla kobiet z dziećmi będzie otwarta przez co najmniej 22 dni w miesiącu po 8 godzin dziennie. Szacujemy, że każdego dnia wsparcie otrzyma co najmniej 50-70 osób, a przewidujemy, że w trakcie trwania projektu różnego rodzaju wsparcie otrzyma około 6000 osób.

Współpraca

Dla osób z Ukrainy prowadzących zajęcia dla dzieci i dorosłych, przewidujemy dodatkowe wynagrodzenie. Szczególnie mile widziane są osoby, które posiadają wykształcenie pedagogiczne, lub stosowne doświadczenie w tym zakresie. W tej chwili skupiamy się na uruchomieniu nauki języka polskiego dla dorosłych oraz dla dzieci. W najbliższym czasie rozpoczną się także zajęcia dla dzieci. Goście świetlicy mogą korzystać z kanapek, owoców i napojów oraz z sąsiadującego ze świetlicą placu zabaw.

Miesięczny kosztorys projektu I etap:

Rodzaj wydatku Koszt brutto
Koordynatorka świetlicy 160 godz./mies 4 800 zł
Animatorka zajęć dla dzieci 160 godz./mies 4 800 zł
Pomoc administracyjna i komunikacja 40 godz./mies 1 200 zł
Zakupy żywności 3 000 zł
Kursy języka polskiego, zajęcia dla dzieci 30 godz./mies 3 000 zł
Razem koszty miesięcznie 16 800 zł

Inicjatywę można wesprzeć także przekazując nam 1% podatku PIT – KRS 0000364214

Tadeusz Makulski – Dyrektor Stowarzyszenia Ruchu „Maitri” w Gdańsku


Adres redakcji: Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, przy Parafi Najświętszego Serca Jezusowego, Gdańsk-Wrzeszcz Tel./faks: 58-520-30-50; www.maitri.pl; e-mail: gdansk@maitri.pl. Redakcja: Ewa Turek, Tadeusz Makulski, Szymon Luliński. Skład: Urszula Dobrzyńska. Koszt prenumeraty: 18 zł na rok (wraz z wysyłką). Nr konta: PeKaO SA. III O/Gdańsk,. 34 1240 1255 1111 0010 4395 6330. Nazwa rachunku: Stowarzyszenie Ruchu MAITRI; ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 3; 80-245 Gdańsk. Biuro gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri czynne: PN, WT, CZ: 10.00–18.00, ŚR, PT: 8.00–16.00. Wspólnotowa Msza św.: w drugi czwartek miesiąca o godz. 15:00, chętnych do udziału prosimy o kontakt telefoniczny.