Przedstawiciele Stowarzyszenia Ruchu Maitri na przestrzeni października i listopada odwiedzili kilka szkół, aby opowiedzieć o idei Adopcji Serca oraz realiach życia ubogich dzieci w krajach Afryki i Azji. Spośród odwiedzonych placówek część od lat uczestniczy w programie i obejmuje patronatem potrzebujących podopiecznych.  Spotkania te odbyły się w kontekście corocznego Tygodnia Misyjnego, który w tym roku przypadał na 22-28 października, a podczas którego szczególną wagę przykłada się do kwestii dzielenia się z ubogimi w krajach Afryki i Azji. 

W trakcie spotkań dzieci i młodzież z polskich szkół miały okazję zdobyć podstawową wiedzę na temat warunków życia w krajach Globalnego Południa oraz zrozumieć sytuację ekonomiczną dzieci i dorosłych w najbiedniejszych rejonach Afryki i Azji. Jednocześnie biorący udział w spotkaniu mieli szansę zobaczyć, że ich własne potrzeby i pragnienia są bardzo podobne do tych, które mają dzieci w odległych regionach świata. Dzieci na każdej szerokości geograficznej potrzebują opieki, zabawy, a przede wszystkim dobrej edukacji. Uczniowie, aby lepiej utożsamić się z rówieśnikami z Afryki, mieli okazję podjąć się ich tradycyjnych obowiązków, czyli dostarczania wody. Zdjęcia z tej aktywności oraz wszystkich spotkań w szkołach są dostępne do obejrzenia w galerii poniżej.

Uczestnicy spotkań dowiedzieli się, że jedną z odpowiedzi na potrzeby dzieci z ubogich rodzin jest program Adopcji Serca Maitri, którego celem jest zmniejszenie ubóstwa wśród mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej i Azji. Poprzez długoletni program patronatu nad dziećmi, zapewnia im dostęp do edukacji i pomoc w utrzymaniu. Dzięki projektom pozwalającym na dostarczanie żywności i opieki medycznej dla ubogich wspierane są lokalne społeczności w przezwyciężaniu problemów dnia codziennego.

Spotkania z dziećmi i młodzieżą odbyły się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy, Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rychlikach, Szkole Podstawowej nr w Elblągu oraz w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie  . Na koniec serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu części ze spotkań w szkołach należą się wieloletnim i zasłużonym wolontariuszom Stowarzyszenia Ruchu Maitri – Państwu Janowi i Bożenie Lemierskich, doceniając ich zaangażowanie i pracę na rzecz uświadamiania lokalnej społeczności o wadze pomagania potrzebującym w krajach Globalnego Południa.

Spotkanie w  Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy

Spotkanie w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rychlikach

Adopcja Serca Maitri

Adopcja Serca Maitri

Spotkanie w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie

Adopcja Serca Maitri

Adopcja Serca Maitri

Autor: Szymon Luliński