Trwa okres rozliczeń podatku dochodowego. Przy tej okazji pragniemy poinformować, że od tego roku istnieje możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, czyli w naszym przypadku na rzecz Stowarzyszenia Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”. Jesteśmy uprawnieni do otrzymywania darowizn z tego tytułu. Wybierając nas decydujecie, aby przeznaczyć swoje pieniądze na całoroczną akcję dożywiania głodujących w krajach Afryki i Azji. Brak wskazania organizacji pożytku publicznego w deklaracji skutkuje przekazaniem pieniędzy na rzecz skarbu państwa.

1,5% podatku Maitri

Jak przekazać 1,5%?

Aby przekazać swój 1,5% podatku na akcję dożywiania głodujących dzieci w Afryce subsaharyjskiej i w Azji wypełniając PIT należy wpisać nasze dane:

KRS 0000364214 – Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”

w polu cel szczegółowy: Fundusz dożywiania głodujących dzieci

Przekaż 1% naszej organizacji

Wypełnij PIT online i przekaż nam swój 1,5% podatku

Jako organizacja finansowana przez indywidualnych darczyńców, szukamy różnych metod, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby ludzi dobrej woli. Akcja 1,5% podatku jest jedną z nich. Ta prosta formalność, do której ma prawo każdy podatnik, co roku wspiera naszą organizację kwotą, która ma realny wpływ na polepszenie jakości życia. Dzięki wsparciu z 1,5% podatku mamy szansę na uratowanie wielu dzieci od chorób i skutków niedożywienia. Klikając w poniższy link można skorzystać z narzędzia, które umożliwia rozliczenie się w formie online, a także pobranie gotowych wzorów rozliczeń PIT:

Rozlicz PIT Online

Na co zostaną przeznaczone Wasze pieniądze?

Jednym z celów statutowych Stowarzyszanie Ruchu “Maitri” z Gdańska jest niesienie pomocy potrzebującym i żyjącym w skrajnym ubóstwie. Poprzez pomoc charytatywną aktywnie angażujemy się w zwalczanie głodu, poprawę dostępności usług medycznych i tworzenie szans na edukację dzieci. Naszym największym programem jest Adopcja Serca, dzięki której zapewniamy dostęp do edukacji ok. 3800 sierotom i dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin. Od ponad 20 lat współpracujemy z placówkami misyjnymi Kościoła Katolickiego w Afryce subsaharyjskiej, syryjskim Aleppo, Indiach oraz w Nepalu.

Zebrane z 1,5% podatku środki zostaną przeznaczone na akcje dożywiania głodujących prowadzone przez współpracujące z nami misyjne ośrodki zdrowia i szkoły.

Podopieczni Adopcji Serca w Nyakinama w Rwandzie

Podopieczni Adopcji Serca w Nyakinama w Rwandzie

Podsumowanie zbiórki 1,5% podatku za rok 2022:

Dzięki Waszej hojności urzędy skarbowe przekazały nam z tytułu rozliczenia 1,5 % podatku za rok 2022 kwotę 143.185 zł. Po analizie otrzymanej listy wpłat uzyskane środki zostały rozdysponowane na wskazane przez ofiarodawców cele szczegółowe:

  • 108.991 zł na Fundusz Dożywiania.
  • 10.077 zł na finansowanie programu Adopcja Serca przez indywidualnych ofiarodawców – Maitri Gdańsk.
  • 5.290 zł na Fundusz Pomocy Ubogim.
  • 4.928 zł na projekty pomocowe realizowane przez  Maitri Lublin.
  • 81 zł na finansowanie programu Adopcja Serca przez indywidualnych ofiarodawców – Maitri Wrocław.
Podaruj 1,5% podatku na podopiecznych Adopcji Serca z Nepalu

Podopieczni Adopcji Serca z Nepalu

Naszą wizją jest świat bez głodu i ubóstwa, w którym cierpienie ludzkie nie jest treścią codziennego życia, a mieszkańcy Ziemi są równi i ich prawa są w pełni respektowane. Otrzymywane pieniądze umożliwiają nam realizację tych celów. Dziękujemy serdecznie za te wsparcie. Zachęcamy do ponownego przekazania 1,5% na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz do informowania o takiej możliwości bliskich i znajomych.

Więcej informacji o naszej działalności pomocowej można znaleźć w naszym biuletynie oraz w sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022.


Adopcja Serca

Program Adopcja Serca został rozpoczęty przez Ruch “Maitri” w 1996 roku w Rwandzie. Istotą adopcji na odległość jest objęcie indywidualnym patronatem dziecka ze skrajnie ubogiej rodziny. W ramach programu dzieci uzyskują dostęp do edukacji i długoletnią pomoc w utrzymaniu . Dzięki współpracy z misjonarzami rozwinął się w 10 krajach Afryki i Azji. W ciągu 25 lat istnienia programu tysiące dzieci zmieniło swój los i uzyskało szansę na lepsze życie.  Jest to nadal możliwe dzięki ofiarności Patronów – Rodziców Adopcyjnych, którzy zapewniają wsparcie finansowe i przyczyniają się do rozwoju dziecka. Zobacz: https://www.maitri.pl/adopcja-serca/

Tożsamość uczestnika Ruchu "Maitri"

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” jest federacją Wspólnot katolików świeckich działającą od 1976 roku. Pochodzące ze staroindyjskiego sanskrytu słowo “maitri” oznacza braterstwo. Cele statutowe Ruchu to pomoc najbiedniejszym z biednych w krajach tzw. Trzeciego Świata, budzenie wrażliwości serc i sumień na godność tych osób, ich cierpienie oraz potrzeby, realizowane w poczuciu przyjaznej solidarności. Zobacz:https://www.maitri.pl/ruch-maitri/