Przedstawiamy sprawozdanie gdańskiego ośrodka Ruchu „Maitri” za rok 2022 w wersji interaktywnej oraz do pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z rocznym podsumowaniem naszej działalności i z tym co udało się w minionym roku osiągnąć w ramach programu Adopcji Serca oraz projektów pomocowych.

Sprawozdanie roczne. Podopieczni Adopcji Serca oraz ich rodzice i opiekunowie w Kibeho w Rwandzie.

Podopieczni Adopcji Serca oraz ich rodzice i opiekunowie w Kibeho w Rwandzie.

Nie mogliśmy pozostać obojętni

Minął rok 2022 naznaczony katastrofą wojny w Ukrainie i tragedią milionów uchodźców. Nie mogliśmy pozostać obojętni. Uruchomiliśmy na kilka miesięcy świetlicę dla Ukrainek z dziećmi, aby choć na krótki czas znalazły wytchnienie w Trójmieście. A dzięki szczodrości jednego ofiarodawcy zapewniliśmy trzyletni program wsparcia dla rodziny z Afganistanu. Poznajemy tragiczne losy,  ich smutki i małe radości, podobieństwa i różnice, dając otrzymujemy człowieczeństwo.

Adopcja Serca Maitri jest inicjatywą, która dzięki indywidualnym ofiarodawcom już od 27 lat zapewnia dostęp do edukacji i pomoc w utrzymaniu dzieci żyjących w skrajnej biedzie w krajach Afryki i Azji. Na przełomie października i listopada, na zaproszenie afrykańskich Sióstr Pallotynek delegacja z Gdańska udała się do Rwandy, aby wziąć udział w uroczystości otwarcia ufundowanej przez naszego sponsora szkoły podstawowej w miejscowości Ruhango. Wyjazd był również okazją do spotkań z dziećmi z Adopcji Serca w kilku placówkach misyjnych, a także wizyt w rodzinnych chatach. 

“Krzyk ubogich i krzyk ziemi jest tym samym krzykiem”

Wchodząc w ich świat odczuwamy zderzenie z biedą. Małe chatki zbudowane z gliny, bez wody bieżącej, elektryczności i sprzętów codziennego użytku. Wzruszająca jest serdeczność, z którą nas witają. Jedna ławka przenoszona od domu do domu, aby goście mogli na czymś usiąść. Rozmowy o ofiarodawcach, podziękowania za pomoc, rozmowy o troskach, o bezradności wobec zmian pogody, opóźniających zasiewy i plony. Za nimi przyjdzie głód… Obrazy i słowa nadają znaczenie słowom Papieża Franciszka: “ krzyk ubogich i krzyk ziemi jest tym samym krzykiem”. (por. Enc. Laudato si’, 49). To tu, jak w soczewce ogniskuje się i jaśnieje światłem dobro tych, którzy podjęli się pomagania innym. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy to zorganizować. 

Wierzymy, że nasze działania kierowane do konkretnych osób zarówno tutaj w Polsce, jak i w krajach Afryki i Azji, przynoszą zmiany na lepsze w ich życiu, utwierdzają ich godność, są dla nich ważne. Świadectwa naszych podopiecznych z programu Adopcja Serca udowadniają, że pomaganie nie jest aktem jednostronnym, lecz wymaga zaangażowania dwóch stron: pomagającego i otrzymującego pomoc. Bezinteresowny gest pomagającego jest spełnieniem dobrej woli. Natomiast Ci, którzy otrzymują pomoc otaczają poprzez modlitwę opieką duchową swoich darczyńców, wnosząc do ich życia promienie szczęścia.

Tadeusz Makulski – koordynator programu “Adopcja Serca”

Gdański Ośrodek Ruchu “Maitri”

Sprawozdanie roczne gdańskiego ośrodka Ruchu „Maitri” za rok 2022:

 

 

Sprawozdanie w wersji do pobrania

Sprawozdania z ubiegłych lat.