Adopcja Serca - przystąpienie do programu

Adopcja Serca to szansa na poprawę warunków życia i dostęp do nauki dla znanych z nazwiska i imienia podopiecznych z Afryki.
Poniżej przedstawiamy najczęściej wybierane programy. Więcej o pozostałych programach Adopcji Serca tutaj.

<p style="text-align: center;">Adopcja Serca <br>Szkoła Podstawowa<br>składka 13€/mies.

Programem objęte są dzieci, uczące się w szkole podstawowej oraz te, które nie rozpoczęły jeszcze nauki. Miesięczna składka to  13 €. PRZYSTĘPUJĘ DO PROGRAMU

<p style="text-align: center;">Adopcja Serca <br>Szkoła Średnia<br>składka 17€/mies.

Programem objęta jest młodzież uczącą się w szkole ponad podstawowej. Miesięczna składka to równowartość 17 €. PRZYSTĘPUJĘ DO PROGRAMU

<p style="text-align: center;">Adopcja Serca<br>Szkoła Życia<br>składka 15€/mies.

Programem objęta jest młodzież, która nie ukończyła nauki szkolnej. Miesięczna składka to równowartość 15 €. PRZYSTĘPUJĘ DO PROGRAMU

ADOPCJA SERCA – JAK OBJĄĆ PATRONATEM DZIECKO?

Adopcja Serca – adopcja na odległość, oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z nazwiska i imienia podopiecznemu. Aby objąć patronatem konkretne dziecko, należy:

  1. WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU , albo pobrać, wypełnić i odesłać deklarację w formacie pdf.
  2. W deklaracji należy wskazać wybraną formę pomocy.
  3. Udział w programie potwierdzamy przez opłacenie składki adopcyjnej za 3 miesiące.

 Przypisanie podopiecznego do ofiarodawcy

Opracowanie dokumentacji i przypisanie podopiecznego do ofiarodawcy może zająć do 30 dni. Dokumentacja podopiecznego jest wysyłana do ofiarodawcy po opłaceniu trzech miesięcznych składek za udział w wybranym programie. Celem przyspieszenia procedury prosimy o przesłanie potwierdzeń wpłaty. Po wypełnieniu tych warunków, ofiarodawca otrzymuje bez zbędnej zwłoki zdjęcie oraz kwestionariusz osobowy, zawierający informacje o dziecku. Następnie może nawiązać z nim kontakt listowny za pośrednictwem misjonarzy i tym samym wpływać na kształtowanie świadomości podopiecznego. 13214903_10204722876710329_203488478_o Podopieczni zobowiązani są do dostarczenia świadectwa szkolnego i co najmniej jednego listu w roku (podopieczni powtarzający klasę, poza nielicznymi wyjątkami nie mogą uczestniczyć w programie Adopcji).

Uczestnictwo w wybranym programie jest związane z przyjęciem na siebie dobrowolnego zobowiązania do opłacania składek wystarczających na dożywianie i naukę i podstawową opiekę medyczną  podopiecznych przez cały okres ich udziału w programie. (szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych form pomocy).

Adopcja Serca bezimienna

Jeśli nie macie Państwo możliwości przyjęcia na siebie długoletniego zobowiązania, proponujemy wspierać anonimowe dzieci wpłacając dowolne kwoty stosownie do swoich możliwości. W ten sposób można na przykład opłacić 1 lub 2 semestru udziału w programie Adopcja Serca. Opis takiego projektu zamieszczamy tutaj. Otrzymane tą drogą darowizny są przeznaczane na Fundusz Pomocy Ubogim, w ramach którego wspierane są m.in. dzieci objęte programem Adopcji Serca lecz nie posiadające stałych Rodziców Adopcyjnych.

Jak dostarczana jest pomoc?

Adopcja Serca - adopcja na odległośćPozyskiwane środki przekazujemy polskim misjonarzom  pracującym w krajach Afryki subsaharyjskiej, prowadzącym bezpośrednią dystrybucję pomocy. W zależności od placówki misyjnej pomoc przybiera charakter stypendium wypłacanego w gotówce lub może być realizowana bezgotówkowo (w formie rzeczowej i poprzez bezpośrednie opłacanie wydatków związanych z nauką). W ten sposób ofiarodawcy Ruch Maitri wspomagają  prawie 4000 dzieci w takich krajach jak : Rwanda, DR Kongo, Burundi, Sudan, Madagaskar, Kamerun, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Indie i Syria.
*1€ z każdej miesięcznej składki przeznaczamy na administrację programu Adopcja Serca.

Koordynator Programu Adopcja Serca Ruchu Maitri

Zobacz jak pomogliście na Facebooku

Adopcja Serca – adopcja na odległość