Adopcja Serca - dostępne programy

Adopcja Serca to szansa na poprawę warunków życia i dostęp do nauki dla znanych z nazwiska i imienia podopiecznych z Afryki.
Istnieje możliwość wybrania programu pomocy spośród niżej wymienionych.

<p style="text-align: center;">Adopcja Serca <br>Szkoła Podstawowa

Programem obejmowane są dzieci najmłodsze, uczęszczające do szkoły podstawowej, a także te, które nie rozpoczęły jeszcze nauki. Miesięczna składka to równowartość 13 € (przelicz składkę wg. dzisiejszego kursu), przeznaczana jest na dożywianie i utrzymanie dziecka, opiekę medyczną oraz opłaty szkolne. Przystąp do programu, daj szansę dzieciom

<p style="text-align: center;">Adopcja Serca <br>Szkoła Średnia

Adopcja Serca
Szkoła Średnia

Programem objęta jest młodzież uczącą się w szkole ponad podstawowej. Miesięczna składka to równowartość 17 € (przelicz składkę wg. dzisiejszego kursu), z przeznaczeniem na opłaty szkolne, przybory do nauki i ubranie. Program trwa  6 do 7 lat w zależności od rodzaju szkoły. Zostań Rodzicem  Adopcyjnym

<p style="text-align: center;">Adopcja Serca<br>Szkoła Życia

Adopcja Serca
Szkoła Życia

Celem programu jest udzielenie wsparcia w zdobyciu umiejętności pozwalających na samodzielne utrzymanie się dla młodzieży, która nie ukończyła nauki szkolnej. Miesięczna składka to równowartość 15 € (przelicz składkę wg. dzisiejszego kursu), z przeznaczeniem na opłaty szkolne. Pomoc trwa 2 lub 3 lata w zależności od zakresu nauki.. Wypełnij deklarację pomocy.

Adopcja Serca – adopcja na odległość, oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z nazwiska i imienia podopiecznemu. Celem programu jest uchronienie najbiedniejszych dzieci od śmierci głodowej i chorób oraz zapewnienie dzieciom środków na naukę, opiekę medyczną i przygotowanie do samodzielnego życia. Ofiarodawca otrzymuje kwestionariusz osobowy i zdjęcie dziecka, może także podjąć z nim korespondencję.

13187692_10204722868950135_1014088684_nPozyskiwane środki przekazujemy polskim misjonarzom  pracujących w krajach Afryki subsaharyjskiej, prowadzącym bezpośrednią dystrybucję pomocy. W ten sposób ofiarodawcy Ruch Maitri wspomagają  prawie 4000 dzieci w takich krajach jak : Rwanda, DR Kongo, Burundi, Sudan, Madagaskar, Kamerun, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej. Wszelkie fakty związane z otrzymywaniem wsparcia przez podopiecznych lub ich rodziny są rejestrowane a przekazane misjonarzom środki są starannie rozliczane. W zależności od placówki misyjnej pomoc przybiera charakter stypendium wypłacanego w gotówce lub może być realizowana bezgotówkowo (w formie rzeczowej i poprzez bezpośrednie opłacanie wydatków związanych z nauką). Podopieczni zobowiązani są do dostarczenia świadectwa szkolnego i co najmniej jednego listu w roku (podopieczni powtarzający klasę, poza nielicznymi wyjątkami nie mogą uczestniczyć w programie Adopcji). Więcej o pozostałych programach Adopcji Serca.
*1€ z każdej miesięcznej składki przeznaczamy na administrację programem Adopcja Serca.

Zobacz jak pomogliście na Facebooku