Adopcja Serca - przystąpienie do programu

Adopcja Serca to szansa na poprawę warunków życia i dostęp do nauki dla znanych z nazwiska i imienia podopiecznych z Afryki.
Poniżej przedstawiamy najczęściej wybierane programy. Więcej o pozostałych programach Adopcji Serca tutaj.

<p style="text-align: center;">Adopcja Serca <br>Szkoła Podstawowa<br>składka 13€/mies.

Programem objęte są dzieci, uczące się w szkole podstawowej oraz te, które nie rozpoczęły jeszcze nauki. Miesięczna składka to  13 €. PRZYSTĘPUJĘ DO PROGRAMU

<p style="text-align: center;">Adopcja Serca <br>Szkoła Średnia<br>składka 17€/mies.

Programem objęta jest młodzież uczącą się w szkole ponad podstawowej. Miesięczna składka to równowartość 17 €. PRZYSTĘPUJĘ DO PROGRAMU

<p style="text-align: center;">Adopcja Serca<br>Szkoła Życia<br>składka 15€/mies.

Programem objęta jest młodzież, która nie ukończyła nauki szkolnej. Miesięczna składka to równowartość 15 €. PRZYSTĘPUJĘ DO PROGRAMU

ADOPCJA SERCA – JAK OBJĄĆ PATRONATEM DZIECKO?

Adopcja Serca – adopcja na odległość, oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z nazwiska i imienia podopiecznemu. Aby objąć patronatem konkretne dziecko, należy:

  1. WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU , albo pobrać, wypełnić i odesłać deklarację w formacie pdf.
  2. W deklaracji należy wskazać wybraną formę pomocy.
  3. Udział w programie potwierdzamy przez opłacenie składki adopcyjnej za 3 miesiące.

 Przypisanie podopiecznego do ofiarodawcy

Opracowanie dokumentacji i przypisanie podopiecznego do ofiarodawcy może zająć do 30 dni. Dokumentacja podopiecznego jest wysyłana do ofiarodawcy po opłaceniu trzech miesięcznych składek za udział w wybranym programie. Celem przyspieszenia procedury prosimy o przesłanie potwierdzeń wpłaty. Po wypełnieniu tych warunków, ofiarodawca otrzymuje bez zbędnej zwłoki zdjęcie oraz kwestionariusz osobowy, zawierający informacje o dziecku. Następnie może nawiązać z nim kontakt listowny za pośrednictwem misjonarzy i tym samym wpływać na kształtowanie świadomości podopiecznego. 13214903_10204722876710329_203488478_o Podopieczni zobowiązani są do dostarczenia świadectwa szkolnego i co najmniej jednego listu w roku (podopieczni powtarzający klasę, poza nielicznymi wyjątkami nie mogą uczestniczyć w programie Adopcji).

Uczestnictwo w wybranym programie jest związane z przyjęciem na siebie dobrowolnego zobowiązania do opłacania składek wystarczających na dożywianie i naukę i podstawową opiekę medyczną  podopiecznych przez cały okres ich udziału w programie. (szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych form pomocy).

Jeśli nie macie Państwo możliwości przyjęcia na siebie długoletniego zobowiązania, proponujemy wspierać anonimowe dzieci wpłacając dowolne kwoty stosownie do swoich możliwości. Otrzymane tą drogą darowizny są przeznaczane na Fundusz Pomocy Ubogim, w ramach którego wspierane są dzieci nie posiadające stałych Rodziców Adopcyjnych oraz projekty pomocowe realizowane przez misjonarzy.

Jak dostarczana jest pomoc?

Adopcja Serca - adopcja na odległośćPozyskiwane środki przekazujemy polskim misjonarzom  pracującym w krajach Afryki subsaharyjskiej, prowadzącym bezpośrednią dystrybucję pomocy. W zależności od placówki misyjnej pomoc przybiera charakter stypendium wypłacanego w gotówce lub może być realizowana bezgotówkowo (w formie rzeczowej i poprzez bezpośrednie opłacanie wydatków związanych z nauką). W ten sposób ofiarodawcy Ruch Maitri wspomagają  prawie 4000 dzieci w takich krajach jak : Rwanda, DR Kongo, Burundi, Sudan, Madagaskar, Kamerun, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Indie i Syria.
*1€ z każdej miesięcznej składki przeznaczamy na administrację programu Adopcja Serca.

Koordynator Programu Adopcja Serca Ruchu Maitri

Zobacz jak pomogliście na Facebooku

Adopcja Serca – adopcja na odległość