XX lat Adopcji Serca - Szkoła Życia RutshuruAdopcja Serca – XX lat. Spotkanie “Rodziców Adopcyjnych” w Poznaniu . Zaproszenie dla Ofiarodawców Ruchu MAITRI z Poznania i okolic.

W  niedzielę 24.01.2016 w parafii Najświętszego Zbawiciela (ul. Fredry 11) w Poznaniu odbędzie się spotkanie opłatkowe dla ofiarodawców i  sympatyków Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI z okazji 20-lecia programu pomocy dla sierot w Afryce “Adopcja Serca”.

Spotkanie rozpocznie się godz. 14:00 w kościele parafialnym, gdzie ks. prof. Bogdan Poniży odprawi Mszę św. w intencji ofiarodawców, wolontariuszy, pracowników oraz misjonarzy, uczestniczących w programie. Po Eucharystii w sali parafialnej, podzielimy się opłatkiem oraz przy kawie i herbacie z Rwandy posłuchamy ilustrowanych zdjęciami wspomnień o początkach Adopcji Serca inicjatora programu Wojciecha Zięby. Na spotkanie została również zaproszona s. Irena Stachowiak, pallotynka, która była pionierką Adopcji Serca w Rwandzie, a obecnie przebywa w Poznaniu. Program obejmie także aktualności dotyczące Adopcji Serca. Na zakończenie spotkania Adopcja Serca - XX latodbędzie się dla chętnych projekcja filmu “Zbrodnia i miłość” (45 min.) o początkach “Adopcji” .W roku 2016 obchodzimy XX-lat Adopcji Serca. Program rozpoczął się od akcji pomocy dla sierot w Rwandzie. Obecnie funkcjonuje w 10 krajach i bierze w nim udział blisko 40 placówek misyjnych z 18 zgromadzeń zakonnych. Ok 6000 podopiecznych zakończyło już swój udział w Adopcji , kolejnych 3700 jest cały czas wspierane przez Ofiarodawców z Polski.

Biuro koordynacyjne programu Adopcja Serca
Gdański Ośrodek Ruchu “Maitri”

P.S. Będzie to pierwsze takie spotkanie w Poznaniu, na którym będziemy mieli okazję wzajemnie się poznać. Osoby, które zechciałyby aktywnie włączyć się do organizacji spotkania, proszone są o kontakt z Wojciechem Ziębą: tel.: 508-376-866.