Walka z ubóstwem i nierównościami w Nepalu

W Nepalu, kraju o bogatej historii i pięknych krajobrazach, wciąż występują głębokie nierówności społeczne, których największymi ofiarami są dzieci. To właśnie one cierpią najbardziej z powodu niedożywienia, chorób i braku dostępu do edukacji. W obliczu tych wyzwań, narodziło się partnerstwo pełne nadziei między Fundacją Karunika a naszym Stowarzyszeniem Ruch “Maitri”. Poniżej prezentujemy tekst przygotowany przez założycielkę Fundacji Karunika, Aleksandrę Kurnicką, która od wielu lat wspiera potrzebujące dzieci w Nepalu.

Współpraca między Stowarzyszeniem Ruch “Maitri” z Polski a Fundacją Karunika w Nepalu stanowi promyk nadziei w walce z ubóstwem dzieci i nierównościami edukacyjnymi w Nepalu. Poprzez inicjatywy takie jak akcje dożywiania w czterech wsiach oraz program “Adopcja Serca”(148 podopiecznych), bezpośrednio wspierają dzieci pochodzące ze środowisk marginalizowanych, zapewniając im niezbędne wsparcie do uczęszczania do szkoły, dbając przy tym o ich zdrowie i rozwój bez obciążenia domowymi obowiązkami czy w przypadku dziewcząt ryzyka wczesnego zamążpójścia.

Walka z ubóstwem w Nepalu

Podopieczni fundacji Karunika oraz Stowarzyszenia Ruchu “Maitri”.

Problem niedożywienia w Nepalu

Mimo poprawy w ciągu ostatnich dwóch dekad, wskaźniki niedożywienia wśród dzieci poniżej piątego roku życia są niepokojące. Problem ten wiąże się m.in. z niedoborami wzrostu (niski wzrost w stosunku do wieku) dotykającymi 32% dzieci, niedowagą (niska waga w stosunku do wieku) na poziomie 24% oraz wyniszczeniem (niska waga w stosunku do wzrostu) na poziomie 12% w 2019 roku. Dodatkowo wskaźnik wyłącznego karmienia piersią dzieci w wieku 0-5 miesięcy spadł z 66% w 2016 roku do 62% w 2019 roku. Tylko 40% dzieci w wieku 6-23 miesięcy otrzymuje zróżnicowaną dietę, a 30% z nich otrzymuje minimalnie akceptowalną dietę. Anemia dotyka znaczną część dzieci, nastolatków i kobiet, co wskazuje na krytyczną potrzebę wzmocnienia działań związanych z dożywianiem.

Walka z ubóstwem w Nepalu

Dzieci pochodzące ze środowisk marginalizowanych cierpią z powodu niedożywienia, chorób, złych warunków życiowych i braku dostępu do edukacji, co z kolei może prowadzić do depresji i niskiej samooceny​​. Poprzez zapewnienie posiłków w szkole dla ponad 500 dzieci sześć dni w tygodniu przez cały rok, Karunika i Maitri bezpośrednio walczą z jedną z najważniejszych barier w edukacji: głodem i złym odżywianiem, które są poważnymi problemami, z którymi borykają się dzieci w ubogich regionach​​.

Wyzwania przed lokalnym systemem edukacji

W ostatnich latach w Nepalu odnotowano postęp w dziedzinie edukacji. Do szkół podstawowych trafia już ok. 97% dzieci z danego rocznika. Jednakże, Nepal wciąż zmaga się z wyzwaniami takimi jak słaba jakość edukacji, nierówność dostępu do niej oraz z wysokim odsetkiem rezygnacji ze szkoły. Około 770,000 dzieci w wieku 5-12 lat nadal nie uczęszcza do szkoły, a frekwencja w edukacji wczesnoszkolnej (ECE) jest niska, na poziomie 51%. Istnieje również wyraźna dysproporcja w osiągnięciach edukacyjnych między dziećmi z najniższego i najwyższego kwintylu majątkowego. Tylko niewielka część szkół spełnia standardy przyjaznych dzieciom szkół, a tylko 11% budynków szkolnych jest odporne na trzęsienia ziemi.

Karunika wraz z “Maitri” starają się zapewnić dzieciom dostęp do materiałów edukacyjnych, mundurków i wsparcia potrzebnego do regularnego uczęszczania do szkoły. Te inicjatywy bezpośrednio przeciwdziałają znaczącym barierom edukacyjnym, takim jak niewystarczająca liczba nauczycieli, niewyposażone klasy i brak materiałów dydaktycznych​​. Swoje działania adresujemy również w kierunku zapobiegania nierówności płci w edukacji, zapewniając dziewczętom równe szanse na naukę i rozwój​​.

Wspólnie zmieniamy życie dzieci

Wpływ ubóstwa na dzieci jest głęboki i wielowymiarowy, wpływając nie tylko na ich bezpośrednie zdrowie i zdolność do nauki, ale również na ich długoterminowy potencjał i zarobki jako dorosłych. W sytuacji gdy jedna trzecia globalnej populacji dzieci żyje w skrajnym ubóstwie, inicjatywy takie jak te prowadzone przez Maitri i Karunikę są niezwykle ważne​​. Nie tylko zapewniają one bezpośrednią pomoc i wsparcie potrzebującym dzieciom, lecz także przyczyniają się do szerszych celów wykorzenienia ubóstwa dzieci i zapewnienia każdemu dziecku możliwości osiągnięcia pełnego potencjału, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju​​.

Podsumowując, partnerstwo między Stowarzyszeniem Ruch “Maitri” i Fundacją Karunika jest wzorowym przykładem tego, jak ukierunkowane wsparcie i współpraca między organizacjami mogą znacząco zmienić życie dzieci ze środowisk marginalizowanych. Ich praca nie tylko adresuje bezpośrednie potrzeby, ale również dąży do długoterminowych rozwiązań dla wyzwań, przed którymi stoją dzieci w wiejskich obszarach Nepalu, tworząc solidne podstawy dla przyszłości, w której każde dziecko ma możliwość pełnego rozwoju.

Autorka: Aleksandra Kurnicka

Wesprzyj akcję dożywiania – kup posiłki dzieciom z nepalskich szkół.