Spotkanie z diecezjalną wspólnotą niepełnosprawnych w Sopocie

Spotkanie z diecezjalną wspólnotą niepełnosprawnych w Sopocie

Spotkanie z diecezjalną wspólnotą niepełnosprawnych w Sopocie 14 maja 2017. Na zaproszenie ks. Stanisława Łady –  Duszpasterza Osób Niepełnosprawnych i Chorych w Archidiecezji Gdańskiej przedstawiciel Ruchu MAITRI uczestniczył w uroczystej liturgii zorganizowanej dla członków stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia (COC). Eucharystia odprawiana była w sopockiej parafii pod wezwaniem Gwaiazdy Morza, w której duszpasterstwo ma swoją siedzibę. W trakcie Mszy Św. przyjeto ślubowanie i wręczono legitymacje 12 nowym członkom. Oprawa liturgiczna zorganizowana została przez reprezentantów COC, a piękną oprawę muzyczną zapewnił dwu osobowy zespół Joanny Lange i Jagody Wesołowskiej.

Pomoc niepełnosprawnym w Afryce i Syrii

Na zakończenie mszy w krótkim wystąpieniu Tadeusz Makulski z gdańskiej wspólnoty Ruchu MAITRI przedstawił istotę programu Adopcji Serca oraz historię kontaktów ze wspólnotą niepełnosprawnych Światło Życie z Aleppo w Syrii. Uczestnicy mszy dowiedzieli się o mozliwościach jej wsparcia jakie stwarza uruchomiony przez Ruch MAITRI w lutym program zapomóg finansowych dla 58 rodzin i program Adopcji Medycznej obejmujący kolejne 32 młode osoby niepełnosprawne. Po mszy rozpowszechniane były materiały informacyjne na temat działności Ruchu. Informacje o Ruchu MAITRI i pomocy niepełnosprawnym w Afryce i w Syrii spotkały się z duzym zainteresowaniem obecnych. W trakcie walnego zgromadzenia odbytego po Mszy św. Członkowie stowarzyszenia podjęli przez aklamacje decyzję o przystąpieniu do programu Adopcja Serca i objęciu patronatem osoby niepełnosprawnej w Aleppo.

Na stronie internetowej  Centrum Ochotników Cierpienia czytamy:

COC AG jest diecezjalnym stowarzyszeniem katolików, skonfederowanym na szczeblu krajowym i międzynarodowym z konfederacją stowarzyszeń prywatnych o nazwie „Konfederacja Centrów Ochotników Cierpienia”. Realizując swoje cele, Centrum Ochotników Cierpienia podejmuje wezwanie do modlitwy i pokuty, stanowiące element duchowości maryjnej, która odwołuje się do objawień w Lourdes i Fatimie. W jego skład wchodzą wierni, należący do sekcji świeckich (Ochotnicy Cierpienia, Bracia i Siostry Chorych) i duchowni (Maryjna Liga Kapłanów), którzy pragną prowadzić wspólne dzieło apostolskie oraz działalność pożytku publicznego. Dzieło to i działalność tego rodzaju realizowana jest w Archidiecezji Gdańskiej nieprzerwanie od 20 lat przez Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych i Chorych.

Spotkanie z diecezjalną wspólnotą niepełnosprawnych w Sopocie

Spotkanie z diecezjalną wspólnotą niepełnosprawnych w Sopocie

Spotkanie z diecezjalną wspólnotą niepełnosprawnych w Sopocie