Ruch MAITRI Gdańsk – Sprawozdanie roczne 2017. Na stronach tej broszury prezentujemy sprawozdanie z działalności Wspólnoty Ruchu MAITRI  Gdańsk i Stowarzyszenia Ruchu Maitri za rok 2017. Nasza wspólnota ma już 40 lat. Wszystko zaczęło się w 1978 roku od budzenia wrażliwości mieszkańców na potrzeby ubogich w Indiach, następnie były konkretne działa pomocy, największym z nich okazał się program Adopcja Serca.

Pomoc niepełnosprawnym w Aleppo

Do najważniejszych wydarzeń minionego roku z pewnością można zaliczyć rozpoczęcie pomocy mieszkańcom syryjskiego Aleppo. Staramy się tam wspierać najsłabszych – niepełnosprawnych, dzięki programowi Adopcja Serca Medyczna pomoc uzyskało 58 dzieci i ok 100 dorosłych.

Adopcja na odległość

Adopcja na odległość ma w swoich założeniach charakter opiekuńczo – wychowawczy. Oprócz pokrywania wydatków związanych z nauką i utrzymaniem dziecka bardzo ważnym elementem jest poznanie osoby korzystającej z pomocy i budowanie z nią relacji poprzez korespondencję. Wyjątkową okazją do umocnienia takiej relacji były wyjazdy pielgrzymkowo – turystyczne do Rwandy. Skorzystało z nich pięć ofiarodawczyń, które odwiedziły w domach, szkołach swoje dzieci adopcyjne. Relacje opublikowaliśmy na stronie internetowej www.maitri.pl oraz w biuletynie “My a Trzeci Świat”. Poprzez wzajemne dzielenie się swoją wiarą, nadziejami, troskami, radościami czyli po prostu swoim życiem Rodzice Adopcyjni, stają się dla dziecka adopcyjnego misjonarzami, a dziecko misjonarzem rodziców.

Dzień Adopcji Serca

Pragnęliśmy, aby Adopcja Serca znalazła stałe miejsce w Kościele. I tak też się stało, pierwsze obchody Dnia Adopcji Serca odbyły się 5. września (wspomnienie Św. Matki Teresy, patronki Ruchu) 2017 roku w Poznaniu z udziałem ks. Abp.  Stanisława Gądeckiego. W Afryce świętowali nasi podopieczni z Rwandy, Burundi i Kamerunu. To nasze wspólne dzieło, dlatego zapraszam wszystkich Rodziców Adopcyjnych do obchodów w 2018 roku. Będzie to okazja by podziękować Wam za wieloletnie zaangażowanie w dzieło pomocy ubogim.

Nowe wyzwania w Afryce

Przez 22 lata istnienia programu Adopcja Serca kilka zgromadzeń zakonnych zbudowało swoje struktury w krajach afrykańskich. W konsekwencji od paru lat współpracujemy z lokalną prowincją Sióstr pallotynek w Rwandzie i DR Kongo. Wymagało to od nas wypracowania i utrwalenia nowych metod pracy. Służyły temu wyjazdy koordynatora programu do Rwandy, Kongo, Burundi, Indii i Togo (styczeń 2018) oraz pobyty wolontariuszek w Rwandzie. Szansą do rozwijania współpracy z lokalnym kościołem jest także Adopcja Serca dla dzieci z rodzin osób trędowatych prowadzona w Puri przy udziale werbistów z Indii, którzy kontynuują dzieła stworzone przez O. Mariana Żelazka SVD.  Nowe generacje Sióstr zakonnych wykształciły również zgromadzenia Św. Katarzyny w Togo i Sióstr pasjonistek w Kamerunie.

Będziemy starali się w miarę możliwości wspierać je w dziełach pomocowych, gdyż pomimo wielu lat wysiłków skutkujące głodem i ograniczeniem dostępu do edukacji ubóstwo wciąż pozostaje największym problemem ludzi w Afryce subsaharyjskiej. Zapraszamy do lektury udostępnionego w sieci  Sprawozdania Rocznego za 2017 z działalności ośrodka Ruchu MAITRI w Gdańsku.

Ruch MAITRI Gdańsk – Sprawozdanie roczne 2017.

Wersja do pobrania:

Sprawozdanie Ruch MAITRI Gdańsk 2017-min