Szkoła podstawowa Św. Łukasza na Madagaskarze potrzebuje wyposażenia!

Projekt:  o. Adam Brodzik SVD, Zgromadzenie Księży Werbistów
Misja: Mananjary, Madagaskar
Kwota projektu: 3990 €

Nazwa projektu: 04/DIEMA

Opis

Szkoła w drewnianych chatkach

Edukacja na prowincji nie jest priorytetem rządu na Madagaskarze. Nawet szkoły publiczne są tam płatne, dlatego konieczna jest pomoc poprzez program Adopcja Serca. Szkoła podstawowa św. Łukasza została założona w misji w diecezji Mananjary. W tym roku budujemy nową szkołę, która zastąpi drewniane domki. Do szkoły potrzebujemy ławek dla dzieci i szafek dla nauczycieli. Dotychczasowe ławki są zniszczone, a liczba dzieci w szkole wzrasta.

Wieś bez prądu

Na miejscu nie mamy stolarzy, nie ma też prądu. Ławki trzeba zrobić w Mananjary i przetransportować ok. 80 km. W każdej klasie będzie 15 podwójnych ławek z siedzeniami + biurko dla nauczyciela i szafka. Przewidywany czas produkcji około 5 miesięcy. Obecnie w szkole jest 200 dzieci, ale będzie dużo więcej, bo jest kolejka tych co proszą o zapisanie.

Potrzebne są ławki dla uczniów

Szkoła jest budowana dzięki Polskiej Fundacji dla Afryki, niestety koszt budowy szkoły okazał się na tyle duży (30.000 €), że nie chciałem do tego dokładać jeszcze kosztu mebli. Nowe ławki przyczynią się do poprawienia oferty edukacyjnej szkoły, podniesienia poziomu nauczania, umożliwi przyjęcie większej liczby dzieci, co wpłynie na zmniejszenie analfabetyzmu w rejonie. Skorzystają na tym dzieci (obecnie 200 uczniów), nauczyciele, rodzice, całe miasto i 12 okolicznych wiosek. Apelujemy o pomoc.

Kosztorys:

LP OPIS Jedn. miary CENA w walucie miejscowej KWOTA w walucie miejscowej (ariary)
1 Ławka dla dzieci 60/35 30 110.000 3.300.000
2 Ławka dla dzieci 70/40 30 112.000 3.360.000
3 Ławka dla dzieci 75/45 30 115.000 3.450.000
4 Biurko dla nauczyciela  6 110.000 660.000
5 Krzesło dla nauczyciela  6 55.000 330.000
6 Szafka dla nauczyciela  6 250.000 1.500.000
7 Tablica z podpórką na kredę 12 110.000 1.320.000
8 Tablica ogłoszeń  2 115.000 230.000
9 Transport 2.000.000
PODSUMOWANIE w miejscowej walucie 16.150.00

o. Adam Brodzik SVD, Zgromadzenie Księży Werbistów

Całkowity koszt projektu: 3 990 €

Numer projektu: 04/DIEMA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Szkoła podstawowa Św. Łukasza na Madagaskarze potrzebuje wyposażenia!