Pakiety żywnościowe dla najuboższych rodzin z Bertoua-Enia w Kamerunie

Projekt: Siostra Tomasza Sadowska, Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Misja: Bertoua-Enia, Kamerun
Zbierana kwota: 3.330 €

Nazwa projektu: 141/PASJO

Opis

Głód nie ułatwia życia

Bertoua-Enia to mała miejscowość położona we wschodniej części Kamerunu. Jest to miejsce spokojne, gdzie nie ma wojny, ani rebelii, ale niestety miejscowa ludność wciąż żyje w ubóstwie. W naszym otoczeniu żyje wiele dzieci, które jedzą rzadko. Również do przedszkola zapisywane są dzieci, których rodzice nie mają wystarczających funduszy na wyżywienie dziecka. Niedożywienie w konsekwencji prowadzi do większej podatności na wszelkiego rodzaju choroby, jak również zniechęca do nauki, gdy dokucza głód. Rozwiązaniem są pakiety żywnościowe. Chcemy rozdać paczki najbardziej potrzebującym, ale bez wsparcia ofiarnych darczyńców z Polski nie będziemy w stanie zrealizować tego pomysłu. Apelujemy o pomoc finansową.

Porcja niezbędnej energii

Aby pomóc dzieciom z najbiedniejszych rodzin w lepszym wyżywieniu, pragniemy przekazać w każdym miesiącu rodzicom obfite pakiety żywnościowe. Wszystkie paczki będą zawierać porcję produktów wyszczególnionych w kosztorysie. W ten sposób będziemy mogli wzbogacić ich żywienie. Pomoc obejmie około 50 dzieci i ich rodziny. Systematyczna pomoc w dożywianiu poprzez pakiety będzie trwać przez 8 miesięcy w okresie od października 2022 do maja 2023.

Nie zwlekaj, pomóż

Pomoc rodzicom w żywieniu ich dzieci pozwoli dzieciom utrzymać zdrowie i odpowiednio się rozwijać – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. To wpłynie również na ich kondycję oraz możliwości i chęć do nauki. Pakiety żywnościowe będą mieć również duży aspekt społeczny. Z tej pomocy skorzystają rodziny najbiedniejsze, sieroty, samotne matki i rodziny wielodzietne z okolicy Bertoua-Enia. Licząc na zaakceptowanie tego projektu, zapewniamy wraz z rodzinami i dziećmi, które będą objęte programem dożywiania, o wielkiej wdzięczności i modlitwie oraz serdecznie pozdrawiamy darczyńców.

Kosztorys:

Lp opis ilość Cena w miejscowej walucie (CFA) kwota
1 Mleko w proszku po 25 kg 8 worków 88.000 704.000
2 Sardynki po 48 szt 8 kartonów 22.000 176.000
3 Ryż 50 kg 8 worków 27.000 216.000
4 Olej arachidowy po 15 butelek 8 kartonów 20.000 160.000
5 Czekolada w pudełkach 120 op. 2.200 264.000
6 kakao 120 op. 2.000 240.000
7 ciastka 32 kartony 6.000 192.000
PODSUMOWANIE w miejscowej walucie  (CFA) 1.952.000

Odpowiedzialna za projekt: Siostra  Tomasza Sadowska, Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, misja Bertoua, Kamerun

Kwota: 3330 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Pakiety żywnościowe dla najuboższych rodzin z Bertoua-Enia w Kamerunie