Leki dla potrzebujących! Wesprzyj pacjentów Ośrodka Zdrowia w Koudandeng

Projekt: s. Krescencja Konderak, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Misja: Koudadeng, Kamerun
Kwota projektu: 4 440 €

Nazwa projektu: 131/KARML

Opis

Leki to luksus

Nasz Ośrodek Zdrowia od lat służy pomocą chorym z kilku sąsiednich wiosek. Placówka świadczy całodobową pomoc. W naszym regionie ludzie najczęściej chorują na malarię, choroby salmonellozowe i anemię. Choroby te znacznie częściej dotykają dzieci. Rodzice, z powodu braku środków finansowych, często docierają do ośrodka zdrowia za późno. Wówczas stan zdrowia dziecka jest zwykle bardzo ciężki, a leczenie dłuższe i dużo droższe. Staramy się uświadamiać tutejszą ludność, jak ważne jest to, by w porę zdiagnozować i zacząć leczenie. Realia są jednak takie, że leki są za drogie w stosunku do możliwości finansowych tutejszych ludzi. Ubóstwo miejscowego społeczeństwa, które utrzymuje się jedynie z uprawy ziemi, daje o sobie znać coraz bardziej.

Pomóż chorym dzieciom

Aby nasz ośrodek zdrowia mógł dobrze funkcjonować i udzielać pomocy każdemu choremu, niezależnie od tego czy może on pokryć w całości koszty leczenia czy też nie, potrzebujemy rocznie na zakup lekarstw, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych około 21.800 euro. Roczny udział chorych w pokryciu kosztów leczenia wyniósł w ubiegłym roku około 17.360 €. Zwracam się z gorącą prośbą o dofinansowanie zakupu leków dla przychodni. Dzięki Waszemu wsparciu, Waszej wrażliwości i pomocy, której doświadczamy już od kilku lat, możemy kontynuować naszą misję niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują –  zwłaszcza dzieciom, które są najwrażliwsze i najmniej odporne na choroby. Chorzy mając świadomość, że zawsze zostanie im udzielona pomoc w naszym ośrodku zdrowia, pomimo ich ubogich środków finansowych, będą mieli większą mobilizację, aby na czas rozpocząć leczenie, gdy nie będzie zbyt późno.

Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli  przyjść z pomocą biednym, których nie stać, by zapłacić za leki.

Kosztorys:

Siostra Krescencja Konderak, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc!

Kwota projektu: 4440 €

Numer projektu: 131/KARML

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Leki dla potrzebujących! Wesprzyj pacjentów Ośrodka Zdrowia w Koudandeng w Kamerunie