Głodnych nakarmić: dożywianie 250 dzieci ze szkoły podstawowej w Nkoum, Kamerun

Projekt:  S. Hanna Teresa Gnatowska, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
Misja: Nkoum, Kamerun
Kwota projektu: 3330 €

Miesięczny koszt posiłków dla 250 dzieci: ok 1600 zł (333 Euro)

Nazwa projektu: 333/PALLS

Opis

Nauka z pustym żołądkiem

Pracuję w szkole podstawowej w Nkoum oddalonej o 25 km od stacji misyjnej w Doume. Jest to specyficzne środowisko. Pośród dzieci zapisanych do szkoły widzę ogromną potrzebę wspomożenia ich poprzez ofiarowanie im ciepłego posiłku przynajmniej trzy razy w tygodniu. Dzieci często przychodzą  do szkoły z pustym żołądkiem, co utrudnia ich koncentrację podczas lekcji. Dobrze znamy uczynki miłosierdzia: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć. Za kwotę, o którą się zwracam pragnę zakupić żywność: worki ryżu, olej, planteny, maniok, ryby, jajka, orzeszki ziemne, fasolę, a na święta bogatszy posiłek: po kawałku mięsa + słodycze.

Dzieciństwo bez jedzenia

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w dożywianiu dzieciaków ze względu na ich sytuację życiową. Gdy są w szkole, ich rodzice trudzą się uprawiając ziemię z nadzieją na dobre plony. Niestety nadzieja nie zawsze się ziści. W tym roku plony orzeszków ziemnych okazały się słabe. Rodzice ogromną część czasu spędzają poza wioską, na polach bardzo odległych od domów. Dzieci pozostawione są samym sobie, bez jedzenia. Problem dotyczy również podopiecznych programu Adopcja Serca. Rodziny są wielodzietne. Częste choroby są prawdziwym wyzwaniem, gdyż pogłębiają biedę i przyczyniają się do przedwczesnej śmierci.

Szkoła w środku lasu

Ofiarowanie posiłku głodnym dzieciakom to prawdziwa radość. “Głodnych nakarmić” to prawdziwe miłosierdzie. Po posiłku dzieciaki są jakby na nowo narodzone, radosne, tryskające energią, lepiej się wsłuchują w to co nauczyciele im przekazują. Wyżywienie dla 1 dziecka przez miesiąc to koszt około 1,4 euro. Radosnego Dawcę Bóg kocha, życzę więc Państwu i sobie, abyśmy byli naznaczeni tym pięknym mianem Radosnych Dawców, w obliczu dzieci ze wschodniej części Kamerunu. Bardzo liczymy na Wasze zrozumienie i pomoc dla maluchów ze szkoły znajdującej się w lesie tropikalnym. Z serca dziękuję w imieniu dzieci, ich rodziców i własnym.

Kosztorys:

Lp opis ilość cena Kwota w walucie lokalnej
1 Zakup żywności na 10 miesięcy 250 dzieci 800 CFA/ 1 miesiąc 2.000.000 franków CFA

s. Hanna Teresa Gnatowska, Zgromadzenie Sióstr Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki), misja Nkoum, Kamerun

Numer projektu 333/PALLS

Kwota projektu: 3330 €  Miesięczny koszt posiłków (333€) ok 1600 zł

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Głodnych nakarmić: akcja dożywiania 250 dzieci ze szkoły podstawowej w Nkoum w Kamerunie