Adopcja krótkoterminowa na odległość – opłać jeden semestr nauki dla dziecka z Afryki

Projekt: Adopcja krótkoterminowa na odległość – opłacam semestr nauki jednego dziecka z Afryki
Koszt  na jeden miesiąc: 75 zł
Koszt udziału dziecka w programie na jeden semestr: 450 zł
Kwota projektu: 63.000 zł (opłata za udział w programie 70 dzieci przez 2 semestry)

Nazwa projektu: Adopcja Serca bez deklaracji

Opis

Adopcja krótkoterminowa na odległość – opłać semestr nauki dla dziecka z Afryki

Jeżeli masz obawę czy będziesz w  stanie zaangażować się w długoletnią pomoc dla podopiecznego, opłać choć jeden semestr nauki dla dziecka z Afryki. Istnieje spora grupa podopiecznych, dla których jeszcze nie udało nam się jeszcze znaleźć Rodziców Adopcyjnych. Czekają oni aż znajdziemy dla nich ofiarodawcę, lecz chcielibyśmy, aby w tym czasie mogli już się uczyć.  Staramy się zbierać na ten cel pieniądze w ramach naszego Funduszu Pomocy Ubogim. Opłacamy w ten sposób wydatki związane z nauką podopiecznego w oczekiwaniu na osobę gotową zaangażować się długoterminowo w programie adopcji krótkoterminowa na odległość .

Pomóż dzieciom Afryki! Za kilka lat wyrośnie z nich zdolna młodzież, która pomoże zmienić ich kraj na lepsze. Dzieci, które bierzemy pod opiekę pochodzą z najbiedniejszych rodzin, to często sieroty i tzw. “dzieci ulicy”. Tylko pomoc z zewnątrz daje im nadzieję na lepsze jutro. Zachęcamy do zaangażowania w adopcję na odległość przez 1 semestr!

Adopcja krótkoterminowa na odległość

Wielu ludzi dobrej nie jest gotowych na podjęcie decyzji o długoletnim zaangażowaniu w program Adopcja Serca. Dlatego proponujemy wzięcie udziału w programie dokonując jednorazowej wpłaty. W tej sytuacji dziecko korzysta już z dobrodziejstw programu, a ofiarodawca pozostaje dla niego anonimowy. Zachęcamy do podjęcia bezimiennej Adopcji na odległość poprzez opłacenie:

Jednego miesiąca udziału dziecka w programie Adopcja Serca Szkoła Podstawowa –  kwota 75 zł

Jednego semestru udziału dziecka w programie Adopcja Serca Szkoła Podstawowa –  kwota 450 zł

Adopcja krótkoterminowa na odległość jest programem o charakterze opiekuńczo wychowawczym, który polega na dobrowolnym zobowiązaniu Darczyńcy do ponoszenia opłaty za udział w programie konkretnego znanego z nazwiska i imienia ubogiego dziecka z Afryki. Dzięki temu dziecko uczęszcza do szkoły i pokrywane są wydatki związane z jego utrzymaniem, jak wyżywienie. Darczyńca może podjąć z podopiecznym korespondencję. Udział w programie trwa do czasu zakończenia przez podopiecznego szkoły średniej.

Dożywianie osieroconych niemowląt oraz chorych w Ośrodku Zdrowia w Buraniro Burundi Ruch Maitri Adocpja Serca Adopcja Duchowa Burundi pomoc Afryce 05

Dożywianie osieroconych niemowląt oraz chorych w Ośrodku Zdrowia w Buraniro Burundi

Dziękujemy za pomoc w zapewnieniu ciągłości nauki dzieciom w szkołach.

Dla osób, które chciałyby poznać listownie podopiecznego proponujemy możliwość długoterminowej adopcji na odległość znanego z imienia i nazwiska dziecka. Aby objąć patronatem określone dziecko, prosimy wypełnić deklarację przystąpienia do programu.

Wpłaty na ten cel prosimy kierować na rachunek:

Wpłaty w złotówkach:

34 1240 1255 1111 0010 4395 6330

Wpłaty w €uro:

IBAN: PL 77 1940 1076 3241 3249 0000 0000

SWIFT: AGRIPLPR Credit Agricole Bank Polska S.A.

Nazwa Rachunku: Stowarzyszenie Ruchu MAITRI

Tytuł wpłaty: Adopcja krótkoterminowa na odległość – semestr nauki

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.