Stowarzyszenie Ruchu “Maitri” z Gdańska uzyskało status OPP

“Maitri” – Gdańsk Organizacja Pożytku Publicznego. Z przyjemnością zawiadamiamy, że zarejestrowane w Gdańsku Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” (KRS 0000364214) uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Fakt ten w dniu 14.04.2016 został potwierdzony przez Sąd Rejonowy w Gdańsku stosownym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru Stowarzyszeń , Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.  Jest to dla Stowarzyszenia dobra potwierdzająca jego wiarygodność wiadomość. Dzięki temu Stowarzyszenie dołączyło do grona organizacji, które są uprawnione do otrzymywania 1% odpisu z podatku od osób fizycznych. Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Ruchu Maitri (nazwa skrócona) dostępne są tutaj. Gdańskie Stowarzyszenie jest prawnym reprezentantem funkcjonującej w parafii Najświętszego Serca Jezusowego od 1978 roku Wspólnoty Ruchu “Maitri”.  Podstawowym dokumentem Stowarzyszenia jest jego statut.

“Maitri” – Gdańsk Organizacja Pożytku Publicznego cele statutowe.

Poniżej przedstawiamy cele statutowe stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

Nazwa celu

Sposoby realizacji

Niesienie pomocy najbiedniejszym ludziom żyjącym w krajach Trzeciego Świata i wokół nas; Program Adopcja Serca o charakterze opiekuńczo-wychowawczym dla sierot i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin polegający na patronacie ofiarodawcy nad konkretnym znanym z nazwiska i imienia podopiecznym.

Mikro-projekty pomocowe zapewniające dodatkowe wsparcie dla podopiecznych ze strony “Rodziców Adopcyjnych”.

Projekty pomocy humanitarnej zapewniające pomoc charytatywną dla najuboższych poprzez:

 • dożywianie głodujących,
 • opiekę zdrowotną i pomoc medyczną dla ubogich,
 • wspieranie szkół i przedszkoli prowadzonych przez misjonarzy

Projekty wspierające funkcjonowanie placówek misyjnych oraz ich infrastrukturę potrzebną do organizacji pomocy charytatywnej

Budzenie wrażliwości i otwieranie ludzkich serc na godność ludzi najbiedniejszych, na ich potrzeby oraz na wartości, którymi oni żyją;
 1. Prowadzenie serwisu informacyjnego maitri.pl
 2. Utrzymywanie profilu Facebook Ruchu Maitri i profilu YouTube Adopcja Serca
 3. Wydawanie biuletynu “My a Trzeci Świat”
 4. Produkcja i kolportaż materiałów informacyjnych
 5. Wspieranie oddolnych inicjatyw promujących program Adopcja Serca w szkołach
 6. Wspieranie inicjowanych w przestrzeni publicznej wydarzeń na rzecz zwrócenia uwagi społeczeństwa na niegodne warunki życia dzieci w krajach afrykańskich
 7. Stworzenie i udostępnienie do publicznego wglądu wystawy fotografii “Misja”
 8. Organizacja corocznego spotkania opłatkowego dla ofiarodawców i wolontariuszy
 9. Udział w Kongresie Misyjnym
 10. Współpraca z wolontariatem (praca w biurze, tłumaczenia listów)
 11. Odwiedziny placówek misyjnych otrzymujących środki na Adopcję Serca i projekty pomocowe
 “Maitri” – Gdańsk Organizacja Pożytku Publicznego poszukuje wolontariuszy