Adopcja Serca – Ruch “Maitri” w Gdańsku – raport  2015.

Adopcja Serca – Ruch “Maitri” w Gdańsku – raport 2015

Ośrodek Ruchu “Maitri” w Gdańsku opublikował swój raport roczny za rok 2015. Dokument zawiera interesujące informacje na temat pracy ośrodka zarówno w ramach programu Adopcja Serca, jak i programów pomocy humanitarnej prowadzonych w Afryce w 9 krajach. W raporcie zawarto także podsumowanie XX-lecia programu Adopcja Serca. Materiał zawiera także notatkę na okoliczność 40. rocznicy powstania Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”. Ośrodek działa w Gdańsku przy parafii NSJ we Wrzeszczu od 1978 roku. Prowadzi biuro koordynujące program Adopcja Serca, realizuje także projekty pomocy humanitarnej.

Raport 2015 - Gdańsk

Raport 2015 – Gdańsk