Ośrodek Maitri Lublin

Adres:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
Parafia św. Józefa
ul. Filaretów 7
20-609 Lublin

Biuro Adopcji Serca:

wtorek, 16:00-18:00

tel. 81 525 78 56 (w godzinach pracy biura)

Kontakt:

Mail: maitri[at]diecezja.lublin.pl,

Spotkania formacyjne i Eucharystie wspólnotowe:
8.12.2016, godz. 17:00
5.01.2017 (opłatek), godz. 17:00
2.02.2017, godz. 17:00
20.04.2017, godz. 17:00
18.05.2017, godz. 17:00
8.06.2017, godz. 17:00
Miejsce spotkań: dolny kościół, parafia św. Józefa, ul. Filaretów 7, 20-609 Lublin (wejście od kładki nad ul. Filaretów)

Konto:
Nazwa: Ruch “Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym
Nazwa Banku:
PeKaO SA III/O Lublin
Numer konta:
76 1240 2382 1111 0000 3926 0677 (darowizny wpłacane w Banku PeKaO SA są zwolnione z prowizji)
Konto dolarowe:
08 1240 2382 1787 0000 3926 0693

Osoby odpowiedzialne:

Odpowiedzialny za wspólnotę: Konrad Czernichowski
Osoba odpowiedzialna za Biuro “Adopcji Serca”: Elżbieta Koper, tel. 81 525 78 56 (w godzinach pracy biura)
Osoba odpowiedzialna za finanse: Artur Salamon

Asystent kościelny: ks. Wojciech Rebeta

Dostępne programy:
1. “Adopcja Serca” w szkole podstawowej i średniej – Ruanda, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Kamerun, Uganda;
2. Dożywianie dzieci;
3. Projekty jednorazowe.