POLITYKA PRYWATNOŚCI

Portalu Projekty Pomocowe na stronie www.maitri.pl

Drodzy Państwo!

Dbamy o Waszą prywatność i chcemy, abyście w trakcie współpracy ze Stowarzyszeniem Ruchu MAITRI (SRM) czuli się komfortowo. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, dlatego stworzyliśmy poniższy zestaw informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADMINISTRATOR)

Administratorem Waszych danych osobowych jest Stowarzyszenie Ruchu MAITRI z siedzibą w 80-245 Gdańsk , ul. Zator – Przytockiego 3. KRS 0000364214.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Wasze dane uzyskujemy przy zakładaniu Konta Użytkownika lub w trakcie dokonywania płatności na projekty pomocowe publikowane na portalu www.maitri.pl. Jesteście wtedy proszeni o podanie nam danych osobowych i teleadresowych. Uzyskane tą drogą dane są przetwarzane przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z działalnością statutową SRM.

CEL PRZETWARZANIA:

Cele przetwarzania wynikają z rodzaju zlecanych nam usług oraz ze składanych zamówień.

W zależności od tego, na co się decydujecie, może to być:
➢ Realizacja rozliczeń płatności dokonywanych przez internet;
➢ Dostarczanie potwierdzeń dokonanych wpłat;
➢ Cele statystyczne;

PODSTAWA PRZETWARZANIA:

➢ Przekazanie darowizny lub działania podejmowane na Wasze życzenie, zmierzające do realizacji konkretnego wsparcia dla osób lub placówek misyjnych,(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
➢ Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
➢ Wasza zgoda wyrażona poprzez stronę internetową przy akceptacji “Regulaminu uczestnictwa w programie”Projekty Pomocowe”(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
➢ Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
➢ Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przesyłaniu biuletynu 1 Polityka Prywatności Sklepu Internetowego na stronie www.maitri.pl informacyjnego oraz wiadomości o realizowanych projektach i akcjach promocyjnych. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
➢ Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
➢ Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji darczyńców (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

PODANIE DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do przyjęcia i wykonania instrukcji towarzyszących przekazywaniu darowizn.

MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH:

Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdej chwili, przy czym przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem.

SKUTEK NIE PODANIA DANYCH:

W przypadku nie podania danych, w zależności od celu, w jakim dane są udostępniane, skutkiem może być:
➢ brak możliwości zarejestrowania faktu darowizny,
➢ brak możliwości otrzymywania informacji o realizacji projektów pomocowych, których darowizny dotyczą,
➢ brak możliwości przekazania potwierdzenia i rozliczenia darowizny.

OKRES PRZETWARZANIA

Wasze dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym istnieje do tego podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:
➢ przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania Waszych danych – okres 5 lat od końca roku kalendarzowego po zapłaceniu ostatniej darowizny,
➢ obowiązuje zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
➢ zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Wasze dane osobowe stosujemy środki organizacyjne, technologiczne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, zabezpieczające przed ich utratą lub nieautoryzowanym dostępem, adekwatne do ryzyka ustalonego w trakcie analiz.

UPRAWNIENIA OSÓB POWIERZAJĄCYCH DANE

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Projekty Pomocowe na stronie www.maitri.pl

Osobom powierzającym nam swoje dane osobowe przysługują poniższe prawa:
➢ dostępu do swoich danych osobowych,
➢ ich sprostowania,
➢ usunięcia,
➢ ograniczenia przetwarzania,
➢ żądania przeniesienia danych do innego administratora,
➢ wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Na okoliczność korzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, drogą mailową iod[{@}maitri.pl Jeśli uznacie, że Wasze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO.

PLIKI COOKIES CZYLI CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Pliki te:
➢ są zapisywane w pamięci Waszych urządzenia (komputer, telefonu, itd.),
➢ umożliwiają, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu,
➢ nie powodują zmian w ustawieniach urządzeń,

Witryna internetowa naszego sklepu wykorzystuje pliki cookies w celach:
➢ zapamiętywania informacji o sesjach użytkowników,
➢ statystycznych,
➢ marketingowych,
➢ udostępniania funkcji Sklepu,

Każda przeglądarka internetowa pozwala na zarządzanie plikami cookies w sposób odpowiadający preferencjom użytkowników. Ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na: usunięcie plików cookies, blokowanie ich wykorzystania w przyszłości. Z informacjami na ten temat możecie zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Na okoliczność realizacji darowizn, utrzymania serwisu internetowego, obsługi księgowej korzystamy z usług i współpracy z podmiotami zewnętrznymi, którym mogą być przekazywane Wasze dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:
➢ dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego na stronie www.maitri.pl
➢ dostawca płatności,
➢ biuro księgowe,
➢ hostingodawca,
➢ dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
➢ odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych,

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących powierzonych nam danych osobowych lub zadać nam pytania związane z Polityką Prywatności Projekty Pomocowe na stronie www.maitri.pl prosimy o przesłanie wiadomości na adres Inspektora Ochrony Danych iod{@}maitri.pl lub kontakt telefoniczny z naszym biurem 58 520 30 50.
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Ruchu Maitri
Ewa Turek

Gdańsk 22.05.2018