OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W bieżącym 2014 r. minęło 300 lat od daty założenia seminarium duchownego w Lublinie. Z tej okazji 11 maja prorektor seminarium, a równocześnie opiekun lubelskiej wspólnoty Ruchu “Maitri”, ks. dr hab. Jarosław Marczewski, zaprosił nas na obchody Dnia Misyjnego w Seminarium.

Uroczystości w auli seminarium rozpoczął rektor, ks. dr Marek Słomka. Następnie prelegentów przedstawił ks. dr Wojciech Rebeta (dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Lubelskiej i delegat ks. abp. Stanisława Budzika ds. misji), witając przybyłych. Głos zabrali: ks. dr hab. Andrzej Pietrzak SVD, s. Cecylia Bachalska MSOLA, dr Agnieszka Strycharczuk i Artur Salamon.

Ks. Andrzej Pietrzak jako misjolog, a swego czasu misjonarz, przedstawił zagadnienia związane z ewangelizacją narodów, nawiązując do dokumentów Kościoła, a także własnego doświadczenia. “S. Cecylia Bachalska ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki (Sióstr Białych) mówiła o swojej pracy w Kenii. Zwróciła uwagę na serdeczność i bezpośredniość miejscowej ludności do niej i ich do siebie. Zaprezentowała skórę pytona długości ok. 5 metrów, przywiezioną z Afryki.

Następnie zabrała głos Agnieszka Strycharczuk, Odpowiedzialna za wspólnotę lubelską Ruchu “Maitri”. Przy pomocy przezroczy przedstawiła działalność Ruchu oraz wskazała na problemy ludności w Kamerunie. Swoje świadectwo uczestnictwa w “Adopcji Serca” wygłosił także Artur Salamon. Na koniec alumni i goście otrzymali ulotki Ruchu “Maitri”.

Po prelekcjach przeszliśmy do kaplicy seminaryjnej na Mszę świętą, którą celebrował ks. dr Jan Miczyński, ojciec duchowny seminarium. Żywą homilię w sposób niezwykle barwny wygłosił piękną polszczyzną o. Otto Katto z Ugandy. Następnie zaproszono nas do zwiedzania. Ks. Jarosław pokazał nam pierwszy historycznie budynek seminarium.

Duże wrażenie zrobiły na nas umieszczone na zewnętrznej ścianie budynku medaliony zawierające podobizny królów Polski. W pierwszych latach działalności w seminarium kształciło się 30 kandydatów do kapłaństwa. Obecnie uczy się tu i mieszka ok. 100 alumnów, w tym ok. 10 grekokatolików. Zwiedzanie zakończyliśmy w muzeum seminaryjnym, oglądając znajdujące się tam zabytkowe naczynia liturgiczne, druki, ornaty i obrazy przedstawiające sceny biblijne. Zwiedzanie seminarium pozwoliło nam poznać jeszcze jeden ważny zabytek Lublina, co wzbogaciło naszą wiedzę o tym historycznym mieście.