3

30 września 2014 r. w Gimnazjum nr 11 im. por. mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego w Lublinie odbyło się przekazanie na ręce pani dyrektor Marioli Krawczyk zdjęć i kwestionariuszy dwojga adoptowanych przez szkołę dzieci z Demokratycznej Republiki Konga: Bernadette (16 lat) i Bizimany (14 lat). Już wcześniej zresztą gimnazjum opiekowało się przez 10 lat dzieckiem, które się niedawno usamodzielniło. Uroczystości tej towarzyszyła prelekcja o Afryce i Ruchu “Maitri”. Pokazywano rekwizyty z Afryki. Dzieci w większości słuchały i zadawały pytania.

Prelekcja odbyła się w dwóch turach, w sumie dla sześciu klas. Spotkanie można uznać za udane. Młodzież otrzymała ulotki i nawet jeden chłopiec poprosił o więcej, by móc je roznieść po bloku. “Adopcja Serca” w tej szkole jest możliwa dzięki zaangażowaniu dwojga nauczycieli: pani Agnieszki Goliszek i pana Krzysztofa Celińskiego, którym składamy podziękowanie.